تعبیر خواب کلیسا – دیدن کلیسا در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب کلیسا، تعبیر خواب کلیسای مخروبه، تعبیر خواب ارتباط با مسیحیان و تعبیر خواب صلیب همراه ما باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب کلیسا و اماکن مذهبی همچون نیکوست. کلیسا محلی است برای عبادت مسیحیان و شاید دیدن آن در خواب در بین این قشر از جامعه متداول‌تر باشد. ولی این امکان وجود دارد که دیگر افراد از مذاهب مختلف مانند مسلمانان و یهودیان نیز در خواب‌های خود مکانی تحت عنوان کلیسا ببینند. در هر صورت دیدن کلیسا به دلیل ذات روحانی و جایگاه عبادی در خواب رویایی مناسب است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب کلیسا - تعبیر دیدن کلیسا در خواب

تعبیر خواب کلیسا

 

تعبیر خواب کلیسا

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبله مسلمانان نماز می‌خوانی، توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).

خالد بن علی بن محد العنبری:

 • ممکن است دیدن کلیسا در خواب، به دروغ و بهتان و متهم کردن دیگران یا بدعت و خوشگذرانی دلالت داشته باشد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که خانه اش کلیسا شده است، نشانه این است که خانه‌اش محل گردهمایی افراد بدعتگذار، گمراه و هوس باز است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب کلیسایی را در نقطه ای دور ببینید ، دلالت بر آن دارد که از خواسته هایی که مدتی به دنبالش بودید نومید خواهید شد.
 • اگر در خواب ببینید که با آشفتگی داخل کلیسا می‌شوید ، دلالت بر آن دارد که در تشییع جنازه کسی شرکت می کنید.
 • اگر در خواب کلیسا را در محلی مخروبه ببینید ، نشانه آن است که امیدها و نقشه هایتان نقش بر آب خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید کشیشی مانع ورود شما به کلیسا می شود، نشانه آن است که شما از دست دشمنان خود می گریزید.
 • اگر دختری در خواب ببیند که وارد کلیسا می‌شود، علامت آن است که در آینده سخت بیمار خواهد شد. اما اگر ببیند که هنگام داخل شدن به کلیسا با کشیشی حرف می‌زند، بعدها از طرف دوستان خود به خاطر نادرست بودن رفتارش مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌گیرد.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب عبادت و عبادتگاه

 

تعبیر خواب ارتباط با مسیحیان

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود.

 

تعبیر خواب صلیب

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در گردن خودت صلیب داری، اعتقادات تو در دین درست نمی‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو صلیب می‌دهد، ولی تو آن را شکسته‌ای یا از خانه بیرون انداخته‌ای، در دین اسلام محکم و پایدار می‌باشی و با کافران دشمن هستی.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب صلیب و صلیب شکسته

 

خوانندگان گرامی در صورت ابهام در دریافت تعبیر خواب کلیسا می‌توانند رویای خود را در قسمت نظرات برای کارشناسان ما ارسال نموده و یا به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.
30 نظر
 1. سلام و عرض ادب.خواب دیدم توی یه کشور خارجی زندگی میکنم.یه‌آقایی‌یه جایی کار میکرد نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد‌که‌صاحب کار ایشون افتادن دنبالشون.‌ایشون‌ تو دستشون انگشتر طلا‌بود.منم‌دیدم ایشون خیلی پریشون‌هستن‌‌بخاطر این که از دست صاحب کارشون‌نجاتشون‌بدم ‌دستشون رو گرفتم و سریع بردمشون توی کلیسایی که روبه‌روی محل کار اون آقا بود.با هم که وارد کلیسا‌شدیم داشتیم‌از‌فضای کلیسا و عبادت‌کنندگان‌لذت‌‌میبردیم‌که یهو کشیش‌اومد‌جلو و با اون‌آقا بخاطر انگشتر طلایی که تو دستش بود‌‌به شدت برخورد کرد‌.منم‌بخاطر اینکه‌کشیش‌رو‌آروم‌کنم‌‌علاوه‌بر‌معذرت‌خواهی‌تو‌کلیسا‌گفتم‌یه‌صلوات‌بفرستین‌‌تا‌این‌حرفو‌زدم‌به‌خودم‌اومدم‌دیدم‌من‌یه‌مسلمون‌هستم‌قبل‌این‌که‌صلواتشون‌تموم‌شه‌دست‌اون‌آقا‌رو گرفتم‌و‌از‌کلیسا‌اومدیم‌بیرون.(لازمه در ادامه توضیحات بگم توی خواب اون آقا یه فرد بی دین بود وبنده‌یه‌مسلمان بودم)

  • سلام بر شما! خوابتان نشانگر عدم تعادل و هرج ومرج در زندگی فعلی شماست. در نتیجه، نشانگر آنست که نیاز به تغییر محیط دارید یا تمایل دارید از شرایط فعلیی که دارید، فرار کنید. نیاز به یک تغییر بنیادی در زندگی تان دارید. تعبیر دیگر: ممکنست احتیاج داشته باشید که وسعت دیدتان را تغییر دهید یا حس معنوی جدیدی را تجربه کنید. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بخاطر این که از دست» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • خیلی ممنون از پاسخگویی.بخاطر اینکه از دست صاحب کارشون ایشون رو نجات بدم دستشون رو گرفتم و سریع بردمشون توی کلیسایی که روبروی محل کار اون آقا بود.با هم وارد کلیسا شدیم.داشتیم از فضای کلیسا و عبادت کنندگان لذت می‌بردیم که یهو کشیش‌اومد‌جلو و با اون آقا‌بخاطر انگشتر طلایی که تو دستش بود‌بشدت برخورد کرد.منم بخاطر این که کشیش رو آروم کنم‌،علاوه بر معذرت خواهی گفتم صلواتی‌ختم کنین‌.تا این حرفو زدم یهو به خودم اومدم،دیدم‌من یه‌مسلمونم.برای همین،قبل‌از‌اینکه عبادت‌کنندگان صلواتشون تموم شه.دست اون آقا‌رو گرفتم‌وبا سرعت‌از کلیسا اومدیم بیرون.
    (توی خواب اون آقا یه فرد بی دین بود و من یه مسلمان بودم)

    • داشتیم از فضای‌کلیسا و عبادت کنندگان لذت می‌بردیم.که یهو کشیش اومد جلو و با اون آقا بخاطر انگشتر طلایی که تو دستش بود بشدت برخورد کرد.منم بخاطر این که کشیش رو آروم کنم،علاوه بر معذرت خواهی گفتم صلواتی ختم کنین.تا این‌حرفو زدم یهو به خودم اومدم دیدم یه مسلمونم.برای همین قبل از اینکه عبادت‌کنندگان صلواتشون تموم شه،دست اون آقا رو گرفتم‌و با سرعت از از کلیسا اومدیم بیرون (توی خواب اون آقا یه فرد بی دین و من یه مسلمان بودم)

    • در ادامه: به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می کند که لزوما نمی خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خوابتان می نمایاند مانع ها و مسأله های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. به تمایل تان به هماهنگی و حقیقت در زندگی تان اشاره دارد. شاید درباره ی چیزی احساس گناه می کنید. شاید به شما، درباره ی خطاهایی که مسئول شان هستید، هشدار می دهد. تعبیر دیگر: علامتی از بخشش است. لازمست اجازه دهید کینه ها از دل تان بروند. حاکی از احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید.

    • خواهش می کنم! در ادامه: از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. به دنبال روشن نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه هایی در گذشته کرده اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف هایتان، دور نگه داشته اند. با حمایت درست تر، دوباره در مسیر درست پا می گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی تان را مورد سؤال قرار می دهید؛ درباره اش و درباره ی اینکه به کجا می رود، بحث می کنید. آنچه می خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. حاکی از حس اجتماعی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «داشتیم از فضای» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. 7- خواستم خودمو دعا کنم که دوستم رف نذری بگیره اونجا فهمیدم که عاشوراست و برا همینه که مردم عزاداری میکنن منتظر دوستم شدم که بیاد خودم رو هم دعا کنم دیگه دوستم نیومد خودمو توی دلم دعا کردم ازدواجمو از خدا خواستم ولی بعدش گفتم خدا اگه بهترین همسر دنیا رو نمی خوای بهم بدی یه پسر بهم بده مهدی(منظور پسرمه) منو بهم بده که مثل حضرت مریم بزرگش کنم

 3. سلام، من خواب دیدم که به خانه ی جدید که قرارست نقل مکان کنم، یک پنجره هست که از اون پنجره یک کلیسا و یک مقبره شبیه کلیسا هست که کیتونم از اون پنجره ببینمشون، تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. گویای تقدس و تغذیه ی معنوی و روحانی است. نمایانگر سامانه ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید.

   • سلام، ممنون برای پاسخ.
    توی واقعیت من قراره به یه خونه جدید نقل مکان کنم، توی خواب دیدم که این خونه ی جدیدی که قراره برم، چشم انداز یا ویووش رو به یک کلیسا هست(توی واقعیت اینطور نیست)، و تقریبا جفت این کلیسا، یک مقبره بود برای یه مسیحی که مُرده بود، اونم به شکل کلیسا بود ساختمونش و یک صلیب بالاش بود، همه اینا رو من از پنجره خونه ام داشتم میدیدم، این توضیح کاملش بود

    • سلام؛ خواهش می کنم! در تکمیل تعبیرتان باید گفت: بیانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید.

 4. 8-بعد اینکه دعام تموم شد برگشتم دیدم مادرم و خواهرم از پله های کلیسا دارن میان پایین
  و متوجه شدم که خواهرم مانتوی جینش تنشه و شال و روسری نداره و موهاش مشکی و مرتب دیده میشه و فقط برا خودم سوال شده بود که چرا خواهرم موهاشو نپوشونده
  بعد همینجوری که ایستاده به عزاداری نگاه میکردم بیدار شدم.
  ممنون میشم تعبیرشو بگین 🙏

  • در ادامه: علامتی از تغییر و تحول است. بیانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر حاجت روایی است اما وابسته به زمان می باشد.

 5. 6-از کلیسا که بیرون اومدیم جلوی در کلیسا بودیم به دوستم گفتم بیا دعا کنیم شاید حاجت روا بشیم دستامو بلند کردم وبا صدای بلند دوستمو دعا کردم که خدا بهش یه بچه بده هر دوتامون گریه کردیم و دوستم ازم تشکر کرد و بغلم کرد وگف بگو یه پسر بهم بده منم همینجوری دعاش کردم.( دوستم بچه نداره ولی نمیدونم خودش نمی خواد یا واقعا بچه دار نمیشه)

  • در ادامه: نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است.

 6. 5-موقع بیرون اومدن از اون آقا پرسیدم چرا با دو انگشتت به سر من زدی و حساب کتاب کردی گف منظور خاصی نداشتم اینارو برای خودم نوشتم اینا عقیده من است…
  موقع بیرون اومدن یه آن بنظرم اومد که کفشامون نیست و دنبالش گشتیم ولی زبادم زمان نبرد و خیلی زودم پیدا کردیم و پوشیدیم

  • در ادامه: ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. حاکی از فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 7. 4-ولی با همون عدد بیست وهفت بازم ضرب و تفریق و جمع کرد اینبار همش عدد اعشاری می اومد که عدد نه رو میدیدم سر در نمی آوردم چیکار داشت میکرد کارش تموم نشده من پاشدم اطراف کلیسا رو نگاه کنم ….توی کلیسا یکی از دوستامو دیدم با اون اطراف کلیسا رو نگاه میکردیم وسط کلیسا یه نفری روی تخت خوابیده بود فک میکردم که حضرت مریم هس ولی وقتی از نزدیک دیدم صورت یک زن رو دیدم و مطمئن نشدم که اون زن حضرت مریم هس یا نه از کسی هم سوال نمی پرسیدم فقط زود می خواستم از کلیسا بیام بیرون نه تنها من بلکه مادرم خواهرم و دوستمم عجله میکردیم که بریم بیرون

  • در ادامه: به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. از هیچکاری که برای دیگران از دست تان بر می آمده است، دریغ نکرده اید. به دنبال روشن نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه هایی در گذشته کرده اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف هایتان، دور نگه داشته اند. با حمایت درست تر، دوباره در مسیر درست پا می گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی تان را مورد سؤال قرار می دهید؛ درباره اش و درباره ی اینکه به کجا می رود، بحث می کنید. آنچه می خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. گویای حس اجتماعی است. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است.

 8. 3-منو مادرم و خواهرم و چند نفری توی راهرو نشستیم یه آقایی جلوی تخته سیاهی وایستاده بود اومد جلوی من و با دو انگشت به سر من زد و رفت روی تخته چند تا عدد نوشت نمیدونم  ضرب و تفریق کرد یا چی ولی یجور معادله رو حل میکرد عدد بیست و هفت اومد من اون لحظه با خودم میگفتم که یعنی سنمو حساب کرده با اینکه من سی و سه سالمه و گفتم لابد کوچکتر از سنم نشون میدماااا

  • در ادامه: از کوشیدن برای فرار از موقعیتی تکراری یا الگوهای رفتاری خاص، ناامید هستید. لازمست خودتان را ازین تکرار رها کنید. تعبیر دیگر: علامتی از گزینه هایی است که در دسترس تان هستند. چیزهای فراوانی دارید که باید در نظر گیرید! نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. علامتی از دستاورد ها و مایملک مادی است. چیزها را از نزدیک دنبال می کنید. تعبیر دیگر: خیلی تحلیلگر یا منطقی هستید یا لازمست موقعیتی را کامل تر ارزیابی کنید. ممکنست تاریخ خاص، نشانی، سن، عدد شانس یا چیز بامعنا و مهمی، فقط برای شما باشند. حاکی از کلاس درس و مشکلاتی است که ممکنست در مدرسه تجربه کرده باشید. درسی در این خواب برای شماست. ممکنست حس کنید که در معرض آزمون قرار گرفته اید. آنچه روی تخته نوشته شده است را در نظر گیرید! تعبیر دیگر: گویای شک های شماست.

 9. 2-همه تعجب کردیم که چرا مسیحیا هم صلوات میفرستن… موقع تعظیم کردن برخلاف بقیه من یکم خم شدم چون می خواستم ببینم کشیش و بقیه هم فاتحه میخوننن یا نه…. نمیدونم فاتحه خوندم یا نه ولی سه تا صلوات فرستادم بعد وارد کلیسا شدیم.

  • در ادامه: به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می کند که لزوما نمی خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خوابتان می نمایاند مانع ها و مسأله های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. علامتی از احترام، افتخار، فروتنی و تکریم است. یک قدرت بالاتر و بزرگ تر را تأیید می کنید؛ یا شاید نیازست بیشتر مطیع خواست دیگران باشید! گویای احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید.

 10. 1-خواب دیدم جلوی کلیسایی که درهاش بسته بود سوگواری میکنن مادرم و خواهرمم اونجا بودن جمعیتی که اونجا بودن خواستن وارد کلیسا بشن ولی کشیش که یک خانم بود به ما اجازه نداد گف برای ورود به کلیسا باید تعظیم کنین و فاتحه و صلوات برا حضرت عیسی بخونین

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از فرصت هایی است که رد شده اند و در دسترس تان نیستند یا اینکه از دست رفته اند. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت تان را گرفته است. علامتی از پایان مرحله یا پروژه ای است. تعبیر دیگر: تمایلات ضد اجتماعی دارید. تعبیر دیگر: گویای درس های سخت و ناگواری است که نیازست یاد گرفته شوند. نمایانگر تقدس و تغذیه ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. علامتی از غم، بدشانسی و ناشادی است. تعبیر دیگر: نشانگر یک تأثیر مزاحم یا سوءتفاهم در چرخه ی اجتماعی تان است.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور