معمای معامله ۲۰۰ تومانی (ضرر فروشنده)

با جواب معمای زنی به سوپر مارکت رفته و جنسی می‌خرد که ۲۰۰ تومان قیمتش هست و یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی به فروشنده می‌دهد همراه ما باشید.

معمای معامله ۲۰۰ تومانی (ضرر فروشنده)

 

ستاره | سرویس سرگرمی – اگر علاقه مند به حل معماهای ریاضی و چالشی هستید، تست هوش زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. همراه همیشگی ستاره در بخش معما و تست هوش باشید.

 

معمای معامله ۲۰۰ تومانی

زنی به سوپر مارکت رفته و جنسی می‌خرد که ۲۰۰ تومان قیمتش هست و یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی به فروشنده می‌دهد.

فروشنده اسکناس ۱۰۰۰ تومانی را به مغازه دار کناری داده و از او ۱۰۰۰ تومان خرد گرفته و مابقی پول زن را می‌دهد

مغازه دار کناری بعد از چند دقیقه متوجه می‌شود که آن اسکناس ۱۰۰۰ تومانی تقلبی بوده و آن را برگشت داده و پول خود را می‌گیرد.

فروشنده سوپر مارکت چقدر ضرر کرده است؟

الف) ۲۰۰ تومان

ب) ۱۰۰۰ تومان

ج) ۱۲۰۰ تومان

د) ۱۸۰۰ تومان

ه) ۲۰۰۰ تومان

این روزها با ۲۰۰ تومان که هیچ با ۲۰۰۰ تومان هم نمی‌توان خرید کرد.
جواب معمای معامله ۲۰۰ تومانی در چند خط پایین‌تر
 
↓↓
 
 
↓↓
 
 
 
↓↓
 
 
↓↓

۲۰۰۰ تومان ضرر کرده است.
مغازه دار ۲۰۰ تومان به زن جنس داده و هشتصد تومن هم بقیه پول را داده،  ۱۰۰۰ تومن هم بعدا مغازه دار بغلی ازش گرفته، در نتیجه جمعا ۲۰۰۰ تومان ضرر کرده است.


ستاره
Logo