معما و تست هوش

اگر می‌خواهید بدانید چقدر باهوش هستید باید از میزان بهره هوشی خود مطلع شوید. برای به دست آوردن بهره هوشی، از آزمون‌های گوناگونی استفاده می‌شود. در هر آزمون بخشی از ویژگی‌های مغزی فرد آزموده می‌شود و سپس از روی آن‌ها با نگرش به سن فرد، بهره هوشی حساب می‌شود.

از این رو ما در بخش معما و تست هوش ستاره سعی کرده‌ایم تا تعدادی تست و معما برای شما آماده کنیم تا شما بتوانید خود را محک بزنید. از جمله این تست ها می‌توان به تست هوش ناسا، معمای تصویری، تست هوش نابغه بودن و… اشاره کرد.

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo