تعبیر خواب یونجه – دیدن یونجه و علف در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن یونجه در خواب به عوامل مختلفی بستگی دارد. اینکه علف یونجه چه کیفیتی دارد، شما با آن چه می‌کنید یا در چه موقعیتی با آن روبرو می‌شوید از عوامل مهم تعبیر خواب یونجه و علف هستند. یونجه بطور کل نماد شانس و ثروت است.
تعبیر خواب یونجه - دیدن یونجه و علف در خواب چه تعبیری دارد؟
 
 
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب یونجه و علف در رویا به شرایط مختلف و طریقه مواجهه‌ی شما با این گیاه بستگی دارد؛ برای مثال ممکن است در حال خوردن یونجه باشید، یا به حیوانی آن را بدهید، در خواب در حال حمل یونجه باشید و گاهی نیز ممکن است مزرعه‌ی یونجه را در خواب ببینید.
یونجه به پول در آوردن، پیشرفت شغلی، ارتقاء و پیشرفت در محل کار کمک کرده و برای قماربازان به طلسم خوش شانسی معروف است. ما در ادامه انواع این موقعیت‌ها را در خواب از نگاه معبران ایرانی، اسلامی و خارجی بررسی خواهیم کرد.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب یونجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن یونجه و علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری تعبیر می‌شود. اگر ببینید یونجه را از زمین می‌چینید خیر و خوبی می‌یابید. اگر آن را به عنوان وجین می‌چینید اصلاح می‌کنید و کاری نیک انجام می‌دهید. اگر ببینید یک بغل یونجه و علف دارید و سبز و تازه است به طوری که حتی بوی آن را استشمام می‌کنید خوب است و به اندازه آن سود عایدتان می‌گردد ولی اگر زرد باشد و خشک خوب خبر خوبی نیست. دیدن علفزار در خواب به معنی کامروایی است.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
«دیدن علف و یونجه در خواب هشدار می‌دهد که مراقب کلاهبرداران باشید. اگر در خواب علف و یونجه را برداشت می‌کنید بر مالتان افزوده می‌شود و اگر روی علف‌ها دراز کشیده‌اید نشانه‌ی بیماری است. »
آنلی بیتون می‌گوید:
«۱_ اگر خواب ببینید یونجه می‌چینید، علامت آن است که از زندگی خود نتیجه‌ای خیر خواهید دید. اگر کشاورز باشید چنین خوابی ببینید، علامت آن است که محصولاتی فراوان برداشت خواهید کرد.
۲_ اگر در خواب مزرعه‌ای ببینید که تازه علفهایش کوتاه شده است، علامت آن است که به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت.
۳_ اگر خواب ببینید یونجه و علف را حمل می‌کنید و به انبار غله می‌برید، نشانه آن است که بخت و اقبال به شما کمک می‌کند تا در کاری منفعت فراوان به دست بیاورید.
۴_ دیدن گاری‌های پراز علف و یونجه در خواب که از خیابان می‌گذرند، علامت آن است که با افرادی صاحب قدرت و نفوذ دیدار می‌کنید و آن‌ها با رفتار خود باعث شادمانی خاطر شما می‌شوند.
۵_ اگر خواب ببینید به حیوانات علف یا یونجه می‌دهید، نشانه آن است که با فردی دست دوستی می‌دهید، و او شما را به مقامی بالاتر می‌رساند.»
 
 
مزرعه یونجه
 
تعبیر خواب یونجه و علف به روایت کتاب سرزمین رویا‌ها
 • خواب علف و یونجه:
  1. ثروت برای آنهائی که در کار و معامله هستند
  2. یکنفر شما را خیلی دوست دارد
 • علف‌های بسیار بلند: ناراحتی
 • علف سبز از نوع عالی: رقبای شما هرگز پیروز نخواهند شد.
 • دیدن حیوانات به خصوص سگ، که علف می‌خورند: قرعه بدبختی به شما می‌افتد
 • یک زن خواب علف ببیند: خوشبختی در کنار معشوقش از آن او خواهد شد
 • یک نویسنده یا خبرنگار خواب علف ببیند: شادی بزرگی نصیب او می‌شود
 • علف‌ها شدیداً رشد می‌کنند: شانس
 • علف‌ها همراه با گل: پول فراوان
 • خواب علف هرزه: به موانع مختلفی در اجرای نقشه هایتان بر می‌خورید.
 • علف‌های هرزه را می‌کنید: خوشبختی
 • علف‌های هرزه را له می‌کنید: پریشانی و اغتشاش در کار‌ها
 • علف‌های هرزه را می‌سوزانید: تمامی مشکلات شما به پایان میرسد.
 
همچنین بخوانید:

 

سخن پایانی

آنچه خواندید یک گردآوری از تعابیر مختلف خواب یونجه و برگرفته از از منابع مختلف جمع آوری بود که در آن به بررسی نماد‌های رویا پرداخته شده‌است. چنانچه تعبیر خواب مورد نظر در بین مطالب گفته شده موجود نیست می‌توانید با ارسال خواب خود در قسمت نظرات از تفسیر آن آگاه شوید. همچنین شما می‌توانید تعبیر خواب مزرعه – دیدن مزرعه گندم چه مفهومی دارد؟ را در ستاره بخوانید. نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور