تعبیر خواب مزرعه – دیدن مزرعه گندم چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب مزرعه (زمین کشاورزی)، تعبیر خواب مزرعه گندم، تعبیر خواب کاشتن بذر و تعبیر خواب مزرعه آفت زده همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

تعبیر خواب زمین کشاورزی - تعبیر خواب مزرعه سبز - تعبیر خواب مزرعه گندم - تعبیر خواب برداشت محصول

تعبیر خواب مزرعه چیست؟

ستاره  | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن مزرعه یا زمین زراعی در خواب همواره بسته به کیفیت محصول و نوع آن متفاوت است ولی به طور کلی و به گفته منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می‌دهد که خیر و خوشی می‌بینید و عاقبت به خیر می‌شوید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب مزرعه آفت زده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه ای آفت زده و بلادیده و ویران مشاهده کردید تعبیر خلاف آن است به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد.
 

تعبیر خواب کاشتن بذر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کاشتن بذر نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی‌هاست که به شما می‌رسد البته اگر درو و خرمن موفق باشد ولی اگر ناموفق باشد تعبیر همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.
 

تعبیر خواب مزرعه گندم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند.
 • اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می‌کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می‌شوید و هم دیگران.

 

تعبیر دیدن مزرعه در خواب به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می‌کنید، علامت آن است که در تمام کارهای خود موفق می‌شوید.
 • اگر در خواب از مزرعه ای دیدن کنید، نشانه معاشرت‌های نشاط آور و لذتبخش است.
 • اگر در خواب مزرعه ای ببینید که تازه علف‌هایش کوتاه شده است، علامت آن است که به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت.
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب19 Comments
 1. سلام خواب دیدم یک مزرعه دیدم که گندم کاشته بود وقسمتی رو هندوانه ولی گندم بسیار بزرگ وهندوانه بسیار بزرگ داشت.

  • سلام! خوابتان یعنی خودتان یا دیگری را بالا می بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه ای، تسلط یابید و چیره باشید. نمایانگر احساس عشق، تمایل، شهوت و شور و شوق آتشین است. نمایانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت ها و درهایی باز می شوند. در مسیر دستیابی به هدف هایتان هستید. تعبیر دیگر: علامتی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است. لازمست جنبه ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل تان استفاده کنید. آماده ی رشد هستید.

 2. سلام. خواب دیدم که داخل حیاط خانه ما چند بشکه شیشه ای چوبی بسیار بزرگ هست که داخل آن سرتاسر گندم های درشت تمیز خیس هست و مخصوصا خیس خورده داخل این ظرفها بود، بعد دیدم سمت دیگه ی حیاط پدرم یک گونی گندم داره میاره و میخواست گندم های اون گونی رو هم مثل قبلی ها بشوره و با مقداری آب بریزه داخل بشکه! من هم دیدم کف حیاط یه سری جزوه و دفتر کتاب من هست جابجا میکردم خیس نشوند.

  • سلام! خواب‌تان نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. اهمیت محتوای بشکه را در نظر گیرید! نمایانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت‌ها و درهایی باز می‌شوند. در مسیر دستیابی به هدف‌هایتان هستید. تعبیر دیگر: علامتی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است. علامتی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: نمایانگر بارها و مسئولیت‌هایتان است. نمایانگر آرامش است. بسوی هدف‌هایتان آرام‌آرام حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. علامتی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعتی است که از راه دانش یا آگاهی به دست می‌آید.

 3. سلام من خواب مزرعه گندم دیدم که از دو طرف مزرعه خوشه های گندم یکدست و رسیده بود و رنگ طلایی بود و خیلی زیبا بود و بین این دو مزرعه هم یه راه بلند سرسبز بود من از نزدیک با دستم یه دسته از خوشهای گرفتم و لمس کردم ولی دلم نیومد بکنم از خواب بیدار شدم البته بعضی از قسمت های خواب یادم نمیاد انگار تو اون راه بچه زیبایی هم بود دقیقا یادم نمیاد

  • سلام! خواب‌تان بیانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت‌ها و درهایی باز می‌شوند. در مسیر دستیابی به هدف‌هایتان هستید. تعبیر دیگر: نمادی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است. گویای موفقیت در هدف‌هایتان است. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید.

 4. سلام

  من خواب دیدم دارم توی یه مزررعه خیلی بزرگ گندم راه میرم سر سبز بود و تازه جوانه زده بود و ابیاری شده بود زمینش هیسس

  • سلام! خواب‌تان بیانگر موفقیت در هدف‌هایتان است. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید.

 5. سلام، من خواب دیدم که مادرم از مکه اومده بود و ی سری سوغاتی اورده بود(تو هر بسته چند «خوشه گندم» رود) و قرار بود به هر خانواده یکی بده، ولی ی خانمی دو بسته برداشت، من خاستم بگم فقط یکی بردار ولی مادرم گفت اشکال نداره

 6. سلام خواب دیدم در کنار مزرعه پدرم ایستاده هستم مزرعه پر گندم سبز بوده من میخواستم چند خوشه بچینم اما نچیدم گفتم چند روز دیگر طلایی میشود بعد میچینم،مزرعه در خوابم خیلی زیبا و یکدست بود

 7. سلام.من خواب دیدم برای خرید برنج با شوهرم رفتیم به شالیزار اطراف زاینده رود یک طرف رود شالیزارها سرسبز بود و بوی خوب برنج میومد وما یه گونی برنج خریدیم.بهطرف دیگه رود رفتیم تمام شالیزارها خشک بود و زمینها بی آب بودن.رودخونه هم پرآب بود.

  • خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دیدن شالیزار، یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. برنج، نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است. اینکه خرید می‌کنید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. خشکسالی، یعنی خالی از احساسات هستید. عقب نشسته‌اید و افسرده هستید. ممکنست نتیجه‌ی فقدانی بزرگ در زندگی‌تان باشد.

 8. عرض سلام و خسته نباشید

  تشکر از سایت خوبتون

  بنده دیشب خواب دیدم که در مزرعه خودمون مقداری گندم درو کردم و سپس دو دسته کردم و بر روی داسی که درو میکردم گذاشتم و همرو رو شونه م گذاشتم سپس یه راهی را پیش گرفتم ک از دور ی لک لک رو میدیدم که در حال نوک زدن به زمین است وقتی نزدیک شدم دیدم که بچه مار های خیلی زیادی روی زمین افتادن و کله همشون توسط اون لک لک پهن شده منم با احتیاط خیلی زیاد از بینشون عبور کردم جوری که پا نذارم رو هیچکدومشون…. وقتی به آخر رسیدم دیدم اون لک لک تبدیل به بوقلمون شده….ممنون میشم تعبیر را بهم بگین

  • بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن یا زندگی کردن در مزرعه، یعنی نیاز دارید جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن یک گندمزار، بیانگر موفقیت در هدف‌هایتان است. دیدن یا استفاده از داس، یعنی نیاز دارید چیزهای اضافی و چیزهایی که در زندگی‌تان احتیاج نمی‌شوند را حذف کنید. شاید نیاز دارید از ولخرجی، سیگار کشیدن، زیاد خوردن، قمار یا عادت دیگری دست بکشید و آن را ترک کنید. تعبیر دیگر: نمادی از مرگ یا پایان چیزی است. دیدن لک‌لک، نمادی از عشق مادرانه، سرسپردگی، تولد تازه یا باروری است. شاید انتظار بچه‌ای جدید را در خانواده‌تان می‌کشید. تولد ممکنست تولدی نمادین به معنای باروری ایده‌ای نو باشد. تعبیر دیگر: بیانگر خلاقیت و پاکسازی است. بچه‌مار، یعنی تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. بوقلمون، یعنی واضح فکر نمی‌کنید. تعبیر دیگر: زمان باهم بودن و خانواده است.

 9. سلام من خواب دیدم زمین از هم شکافته شد و مزرعه مون رو بلعید و بسته شد تعبیرش چیه؟

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور