تعبیر دیدن فاضلاب در خواب چیست؟

تعبیر خواب فاضلاب به عواطف و احساسات منفی درونی و از دیدگاه برخی معبران به غم و اندوه و کراهت اشاره دارد. با ادامه مطلب همراه باشید و تعابیر گوناگون فاضلاب در خواب را کامل بخوانید.
تعبیر خواب فاضلاب
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی دیدن فاضلاب چه در خواب و چه در بیداری چیز خوشایندی نیست. در واقع تعبیر خواب فاضلاب به عواطف و احساسات منفی و غم و اندوه باز می‌گردد. برای آگاهی از تعبیر دیگر خواب‌ها نیز می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب فاضلاب - دیدن فاضلاب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب فاضلاب از نظر روانشناسی

فاضلاب در خواب به طور معمول به افکار متعفن، خاطرات منفی رابطه‌ی گذشته و احساسات درد پس از یک شکست عاطفی یا از دست دادن فردی عزیز مرتبط است. تعبیر خواب فاضلاب نشان می‌دهد که شما باید رها شوید و ایده‌ها و عقاید منسوخ خود را پردازش کنید، باید شرایطی مناسب پیدا کنید تا بدون تأثیرگذاری بر زندگی‌تان، افکار و احساست خود را از هم تمییز دهید.  
منوچهر مطیعی می‌گوید: در خواب، فاضلاب اگر بوی بد داشته باشد و بخصوص اگر کراهت به وجود آورد بد است، در غیر این صورت بد نیست.

 

تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب

اگر خواب ببینید در چاه فاضلاب افتاده‌اید، ممکن است در بیداری مشکلات سلامتی مربوط به استرس یا مشکل ادرار داشته باشید. باید تلاش کنید تا خودتان را از حالت ناخوشایند خارج کنید.

برای آکاهی از تفسیر اینگونه رویا می‌توانید به تعبیر خواب چاه رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب افتادن اشیا در فاضلاب

افتادن وسایل و اشیا در خواب بیان می‌کند که شما به صورت عمدی یا تصادفی تصمیم‌های مشکلی خواهید گرفت. نشان می‌دهد که شما برخی احساسات منفی خود را انکار خواهید کرد و به راحتی آن‌ها را از بین می‌برید. آن‌ها را رها می‌کنید و باور خواهید کرد که هرگز به آن‌ها فکر نکنید. اگر شیئی مانند حلقه‌ی عروسی یا تلفن همراه باارزش و مهم باشد، نشان می‌دهد که به‌خاطر اشتباه خود، فردی مهم را از دست می‌دهید.

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب گرفتگی چاه فاضلاب

دیدن گرفتگی چاه فاضلاب در خواب، نشان می‌دهد که شما احساسات منفی خود را برطرف نکرده‌اید. شما دائماً تضعیف می‌شوید و تحت فشار قرار می‌گیرید. بی احترامی اطرافیان باعث می‌شود که منفجر شوید.

منوچهر مطیعی می‌گوید: چنان چه در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشویی شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت آن در فضای خانه پیچیده، اندوهی برای شما پیش می آید.

 

تعبیر خواب راه رفتن در فاضلاب

خواب دیدن اینکه در حال راه رفتن در فاضلاب مانند کشف هزارتویی هستید، دعوتی از ناخودآگاه شما برای درک چگونگی برخورد با استرس عاطفی و منفی است. فکر کنید و بفهمید که چرا محیط و افراد خاص باعث ناراحتی شما می‌شوند. شاید اگر می‌توانستید در گذشته خود پردازش کنید و درک نمایید که چگونه تعصب و احساسات منفی شما شکل گرفته، بهتر بتوانید این احساسات را پردازش کنید.

منوچهر مطیعی می‌گوید: اگر دیدید دست و پایتان به آب کثیف فاضلاب آلوده شده به طوری که در خواب احساس کراهت داشتید مرتکب خطائی می‌شوید که ندامت می‌کشید.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید درون فاضلابی راه می‌روید، علامت آن است که در آینده‌ای نزدیک دردسر گریبانتان را خواهد گرفت. 
  • اگر خواب ببینید هنگام راه رفتن از فاضلاب پایتان خیس می‌شود، علامت آن است که تفریحات و خوشگذرانی‌ها بعد‌ها به زیان شما تمام خواهد شد.

 

تعبیر خواب فاضلاب

 

تعبیر خواب زندگی در فاضلاب

خواب دیدن زندگی در فاضلاب، بیانگر این است که در مسائل شغلی، خانوادگی و مالی خود با مشکل روبرو خواهید شد. شما احتمالاً عقب نشینی و تسلیم را خواهید پذیرفت. این نشان دهنده ترس شما از بی خانمان بودن و نادیده گرفته شدن است. برای غلبه بر مشکلات آتی، از دوستان و خانواده خود کمک بگیرید.

 

تعبیر خواب تمیز کردن فاضلاب

خواب دیدن اینکه مشغول تمیز کردن فاضلاب هستید، نشانه‌ی این است که نیاز دارید تا احساسات و اختلافات قدیمی را بین خود و دیگران برطرف کنید. شاید ضایعات و احساسات منفی وجود داشته باشد که باید برطرف شوند تا بتوانید با همکاران و دوستان خود رابطه‌ی مداوم و برقرار داشته باشید.

 

تعبیر خواب آب فاضلاب

دیدن آب فاضلاب در خواب، بیانگر احساسات طرد شده و شرم آور شماست. اگر فاضلاب روی بدن یا لباس خود داشته باشید، نشان از عزت نفس پایین دارد.

منوچهر مطیعی می‌گوید:

  • اگر ببینید فاضلاب خانه‌ی همسایه به خانه شما نشت می‌دهد از نزدیکان خود بهره می‌گیرید، ولی اگر این نشت و رخنه متعفن و کثیف بود یا بوی بد داشت و خرابی ایجاد کرد از جانب آن‌ها اندوهی مسلم به شما می‌رسد.
  • اگر لباستان به آب فاضلاب آلوده شده بود، مورد سرزنش قرار می‌گیرید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید آب فاضلاب گل آلود است، علامت آن است که مدتی کوتاه به نومیدی دچار خواهید شد.

 

تعبیر خواب لوله‌ی فاضلاب

لوله‌ی فاضلاب در خواب، بخش منفی معنوی شما را نشان می‌دهد. شما باید یاد بگیرید که چگونه احساسات و افکار منفی خود را منحرف کنید و بدون اینکه در زندگی روزمره‌ی شما تأثیر بگذارد آن‌ها را پردازش کنید.

منوچهر مطیعی می‌گوید:

  • چنان چه در خواب دیدید که لوله‌ی گرفته شده را گشودید و فاضلاب کثیف جمع شده را به جریان انداختید به طوری که برود، نشان دهنده‌ی این است که مشکلی برای شما پیش می‌آید که رفع می‌گردد و فراغت حاصل می‌کنید.
  • چنان چه در خواب ببینید لوله‌ی فاضلاب را درست می کنید، کاری مفید انجام می دهید که به حفظ حیثیت خودتان و دیگران تمام می شود و به طور مساوی همه از آن بهره‌مند می‌گردند.
  • اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می کنید برای دیگران مشکلی به وجود می آورید و دغل‌بازی می‌کنید.

 

کلام آخر

فاضلاب در خواب به طور کلی نشان‌دهنده‌ی اندوه و افکار منفی است. اگر در خواب علاوه بر فاضلاب، خواب مستراح و دستشویی را نیز دیدید، برای تعبیر آن می‌توانید به مطلب تعبیر خواب توالت مراجعه کنید. چنان‌چه تعبیر خواب مورد نظر در بین مطالب گفته شده موجود نیست، می‌توانید با ارسال خواب خود در قسمت نظرات و پرسش‌ها از تفسیر آن آگاه شوید. لطفا نظرات و پرسش‌های خود را درباره این مطلب با ما و دیگر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید.
 
برگرفته از: dream-meaning.net 

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo