۱۵ پیام جدید تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

در این مطلب از ستاره ۱۵ پیام جدید و بکر برای تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آمده است که می‌توانید به مناسبت این روز برای دوستان خود ارسال کنید.

۱۵ پیام جدید تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
 
ستاره | سرویس سرگرمی – روز مهندس مبارک. شاید بخواهید یک پیام متفاوت تبریک به مناسبت روز مهندس برای یک دوست یا همکار، ارسال کنید و فرستادن یک پیام تبریک روز مهندس به انگلیسی، ایده خوبی است. البته ترجمه هر پیام ذیل آن آمده است تا اگر خواستید پیغام مورد نظرتان را همراه با ترجمه برای شخص مورد نظرتان ارسال کنید. با ستاره همراه باشید.
 

۱۵ پیام تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

«1»
A world without engineers will be like the life of a plant without sunlight and the beating of the heart without blood in the body. Engineers are integral to the society and hence they deserve to be given recognition for the work they do. Happy professional Engineers day.
دنیای بدون مهندس مانند زندگی یک گیاه بدون نور خورشید و ضربان قلب بدون خون در بدن خواهد بود. مهندسین از جامعه جدایی ناپذیرند و از این رو استحقاق آن را دارند که به خاطر کار‌هایی که انجام می‌دهند، شناخته شوند. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک
 
«2»
Happy Professional Engineers day. This day should always be celebrated so that we let every PE know that their services are of great value to us and each of them are gems that we adore and love to have.
روز مهندسین حرفه‌ای مبارک. این روز همیشه باید جشن گرفته شود تا به همه افراد اطلاع دهیم که خدمات آن‌ها برای ما دارای ارزش زیادی است و هر کدام از آن‌ها گوهر‌هایی هستند که دوستشان داریم و به آن‌ها عشق می‌ورزیم.
 
«3»
Skilful organising of power, capital and resource for the greater good of the community is what we know as Engineering. Each of the Professional Engineer is a warrior with the weapon of knowledge and amazing management.
سازماندهی ماهرانه قدرت، سرمایه و منابع برای منافع بیشتر جامعه همان چیزی است که ما به عنوان مهندسی می‌شناسیم. هر یک از مهندسان حرفه‌ای، مجاهدانی با سلاح دانش و مدیرانی فوق العاده هستند.

«4»
Engineering is a science that has all the features of art! Without being an artist, you cannot sketch your imaginations on the canvas of earth.

مهندسی علمی است که تمام ویژگی‌های هنر را دارد! بدون اینکه یک هنرمند باشید، نمی‌توانید تصورات خود را روی بوم زمین ترسیم کنید.
 
 
۱۵ پیام جدید تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
” پیام‌های جدید تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی “
«5»
The one who sacrifices their food, sleep and every other joy of life is an Engineer. The one who forgets his birthdays but remembers the deadlines, is an Engineer. Being an Engineer is never easy. Happy Professional Engineers Day.
کسی که غذای خود، خواب و هر شادی دیگر زندگی را فدا می‌کند مهندس است. کسی که روز‌های تولد خود را فراموش می‌کند، اما فرصت‌ها را به یاد می‌آورد، یک مهندس است. مهندس بودن هرگز آسان نیست. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک
 
«6»
When we think of technical change with organised force, engineers are the only ones who come to the mind. You guys are walking encyclopaedia of innovation and science.
وقتی با نیروی سازمان یافته به تغییرات فنی فکر می‌کنیم، مهندسین تنها کسانی هستند که به ذهن خطور می‌کنند. شما بچه‌ها در حال پیاده سازی دانشنامه نوآوری و علم هستید.
 
«7»
People are pessimists, optimist or engineers. Surely the last kind has solutions to all of the problems faced by others and hence is valued the most. Happy professional Engineers Day.
مردم بدبین، خوش بین یا سازنده هستند. مطمئناً نوع آخر راه حلی برای همه مشکلات پیش روی داشته و از این رو بیشترین ارزش را دارد. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک
 
همچنین بخوانید: تبریک روز مهندس به همسر
 
«8»
Engineering is one of the most-noble professions because it uses science to find amazing solution to real life problems that are faced by the masses. It’s a work for the community!
مهندسی یکی از اصیل‌ترین حرفه‌هاست، زیرا از علم استفاده می‌کند تا راه حلی شگفت انگیز برای مشکلات واقعی زندگی که اغلب مردم با آن‌ها روبرو هستند، پیدا کند. این کاری برای جامعه است!
 
 
۱۵ پیام جدید تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
” تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی “
 
«9»
They work together to achieve goals that are meant for the entire world. Engineers are a gift to the world and we need more of them for a better and smarter tomorrow.
Happy professional Engineers day
آن‌ها با هم کار می‌کنند تا به اهدافی جهان شمول دست یابند. مهندسان، هدیه‌ای به جهانیان هستند و ما برای رسیدن به فردا‌هایی بهتر و روشن‌تر به تعداد بیشتری از آن‌ها نیاز داریم.
روز مهندسین حرفه‌ای مبارک
 
«10»
If you ever believed in magic then engineers are true magicians. Each of the work they pull of is no less than wonder that deserves immense applause.
اگر تا به حال به سحر و جادو اعتقاد داشته‌اید، مهندسین جادوگران واقعی هستند. هرکدام از کار‌هایی که انجام می‌دهند کمتر از اعجاز نیست و سزاوار تحسین فراوان هستند.
 
«11»
Engineers accelerate growth and hence are the true gears of progress. They deserve all the praise so that they remain motivated and come up with greater engineering marvels to make us proud.
مهندسان رشد را تسریع می‌کنند و از این رو چرخ‌های واقعی پیشرفت هستند. آن‌ها لیاقت همه ستایش‌ها را دارند تا با انگیزه بمانند و شگفتی‌های مهندسی بیشتری به دست آورند و ما به آنها افتخار کنیم.  
 
«12»
Imagine your life without engineers? It’s dark because there is no electricity, you cannot walk as there are no roads and most importantly there’s no food for direct consumption as the vehicles on the road to carry them to you are non-existent!
 
زندگی خود را بدون مهندس تصور کنید؟ تاریک است، زیرا برق وجود ندارد، شما نمی‌توانید راه بروید، زیرا هیچ جاده‌ای وجود ندارد و از همه مهمتر هیچ غذایی برای مصرف مستقیم وجود ندارد، زیرا وسایل نقلیه موجود در جاده برای انتقال آن‌ها به شما غیرقابل استفاده هستند!
 
 
پیام‌های جدید و به یادماندنی برای تبریک روز مهندس به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
” پیام‌های جدید و به یادماندنی برای تبریک روز مهندس به انگلیسی “
 
«13»
Feel special today for what you are. An engineer’s profession is a pride of the nation. Happy Professional Engineers day.
 
امروز به خاطر آنچه هستید، احساس خاص بودن بکنید. حرفه مهندس افتخار ملت است. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک.
 
 
«14»
Things normal people found impossible were the ones that engineers found challenging and they eventually lived up to the challenge and made it possible!
چیز‌هایی که افراد عادی غیرممکن می‌دانستند مواردی بود که مهندسین آن را به چالش کشیدند و در نهایت با این چالش زندگی کردند و آن را ممکن ساختند!

 
«15»
Dear Engineers, thank you for making our lives simpler and worth living. Happy professional Engineers day. Proud of you all.
مهندسین عزیز، متشکرم که زندگی ما را ساده‌تر و با ارزش‌تر کرده‌اید. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک. به همه شما افتخار می‌کنیم.
 

همچنین بخوانید: پیام تبریک روز مهندس به همراه عکس نوشته

 

سخن آخر

برای ما بنویسید که خواندن کدامیک از متن‌های بالا برایتان جذاب‌تر بود… به علاوه مثل همیشه می‌توانید نظرات و پیشنهاد‌های سازنده‌ی خود را از طریق بخش نظرات و پرسش‌ها با ما در میان بگذارید. در پایان ما هم به نوبه‌ی خود این روز بزرگ را به همه‌ی مهندسان سخت کوش و پر تلاش کشور عزیزمان ایران تبریک گفته و برای همه‌ی این عزیزان از درگاه خداوند بزرگ، آرزوی روز‌هایی شاد و پربرکت داریم.

ستاره
Logo