تعبیر خواب نیش زدن عقرب چیست؟

دیدن عقربی که نیش می‌زند در خواب به احاطه شدن توسط دشمنان تعبیر می‌شود و همچنین نشانه موقعیتی دردناک برای شما در زمان بیداری است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب نیش زدن عقرب
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – رویاها بسته به زمان و همچنین حالات روحی بیننده خواب تعابیر متفاوتی دارند. وجود تعابیر مختلف به این معنا نیست که یکی درست و دیگری غلط باشد بلکه هر کس با توجه به شرایط خود تعبیر درستی را بر می‌گزیند. در این مطلب با تعبیر خواب نیش زدن عقرب همراه ستاره باشید. برای آگاهی از تعابیر خواب مفاهیم دیگر به صفحه تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب نیش زدن عقرب چیست؟

 

تعبیر خواب نیش زدن عقرب (اسلامی)

ابن سیرین می‌گوید:  اگر در خواب ببینی که عقربی تو را نیش می‌زند به این معنیست که دشمن به تو سخن تلخی می‌گوید که باعث غم و اندوه تو می‌شود.

بنر-هومکا-ستاره

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب دیدی که عقربی داری که به مردم نیش می‌زند نشانگر این است که از مردم بدگویی می‌کنی.

 

تعبیر خواب نیش زدن عقرب (غربی)

تعبیر خواب عقرب نمایانگر وجود دشمنی ضعیف است و اگر خواب ببینید که از عقرب صدمه دیده‌اید، این بدان معناست که توسط افراد سمی احاطه شده‌اید یا وضعیتی که در حال حاضر در آن قرار دارید، مناسب شما نیست. از سوی مخالف، ممکن است حاکی از آن باشد که در واقعیت احساس ضعف، استرس و فرسودگی می‌کنید و شدت این احساسات به قدری زیاد است که در رویاهایتان منعکس می‌شود.

نیش عقرب در خواب نشانگر این است که شما با قسمت تاریک آن دسته افرادی آشنا شده‌اید که عادت داشتید به آنها اعتماد کنید.

افسانه‌های زیادی در اسطوره شناسی در رابطه با اینکه عقرب خودش را نیش می‌زند وجود دارد. اگر در خواب عقربی را دیدید که به خودش نیش می‌زند نشان می‌دهد که شما نسبت به خود منتقد هستید و این خواب به شما پیام می‌دهد که این کار را متوقف کنید. از نظر معبر دیگری نیش زدن عقرب توسط خودش نشانه کسب موفقیت‌های بزرگ است. اگر در خواب ببینید که عقرب شخص دیگری را نیش می‌زند به این معنیست که باید مواظب باشید چون ممکن است حمله بعدی علیه خود شما صورت گیرد.

یونگ می‌گوید:  اگر در خواب توسط عقربی نیش زده شدید بیانگر موقعیتی در زمان بیداری شماست که برایتان دردناک است. نیش عقرب بیانگر کلمات تلخ و افکار منفی است که توسط خود شما زده می‌شود یا شما از شخص دیگری می‌شنوید. 

برایت می‌گوید: اگر در خواب عقربى شما را نیش بزند، به این معنا است كه به دردسر می‌افتید.

منابع:
checkmydream.com
mydreamsymbolism.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo