نماز نافله عصر چگونه خوانده می‌شود؟

هریک از نمازهای واجب یومیه، چند رکعت نماز نافله یا مستحبی دارند. نماز نافله عصر نمازی هشت رکعتی است که در وقت شرعی نماز عصر خوانده می‌شود.

ستاره | سرویس مذهبی – نماز نافله عصر چگونه خوانده می‌شود و آداب آن چیست؟ نافله در اصطلاح فقهی به اعمال و نمازهای مستحبی گفته می‌شود. از مهم‌ترین و موکدترین اعمال نافله مستحبی، نمازهای نافله یومیه است. هر کدام از وعده‌های نمازهای یومیه واجب، چند رکعت نماز نافله دارد. نافله عصر نمازی هشت رکعتی است که باید پیش از نماز عصر و به صورت چهار نماز دو رکعتی خوانده شود. در این متن قصد داریم که ضمن بررسی کیفیت و روش خواندن نماز نافله عصر، زمان و آداب آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

نماز نافله عصر

 

معنای نافله

معنای لغوی نافله غنیمت و عطاست. در فرهنگ دینی این لغت به معنای اعمال مستحبی و غیرواجب به کار می‌رود. بیشترین کارکرد این واژه در متون فقهی مربوط به نمازهای نافله یومیه است که متناسب با هر یک از نمازهای پنج‌گانه خوانده می‌شود. نمازهای مستحبی یا نافله به طور کلی بر دو قسم است:

  • مبتدئه: این قسم از نمازهای نافله یا مستحبی، وقت و فضیلت زمانی معینی ندارد و می‌توان آن‌ها را در هر ساعت از شبانه‌روز و با هر نیتی خواند.
  • مرتبه: این قسم که همان نافله‌های یومیه مورد نظر ماست، فضیلت زمانی داشته و مخصوص به هرکدام از وعده‌های پنج‌گانه نماز یومیه است.

 

نماز نافله عصر

 

نمازهای نافله یومیه

نمازهای نافله مانند دیگر نمازهای مستحبی دو رکعتی است. نمازهای مستحبی را می‌توان نشسته یا ایستاده خواند. البته به طور کلی ایستاده خواندن نمازها ارجحیت دارد. در برخی از روایات نقل شده است که بهتر است هر دو رکعت نماز نشسته را معادل یک رکعت ایستاده به حساب آورید. یعنی به طور مثال نماز نافله عصر که هشت رکعت است، به صورت شانزده رکعت نماز نشسته خوانده شود. نافله‌های یومیه جمعاً سی‌وچهار رکعت است. (نافله صبح دو رکعت، نافله ظهر هشت رکعت، نافله عصر هشت رکعت، نافله مغرب چهار رکعت، نافله عشا دو رکعت و نافله شب یازده رکعت)

 

روش خواندن نافله عصر

نماز نافله عصر باید هشت رکعت و در قالب چهار نماز دو رکعتی (همانند دیگر نمازهای مستحبی) خوانده شود. نیت این نماز باید نافله عصر باشد و این نماز به جز نیت، کیفیتی خاص و متفاوت از دیگر نمازهای مستحبی ندارد.

 

زمان خواندن نافله عصر

به طور کلی زمان فضیلت نافله عصر در همان وقت شرعی نماز عصر و قبل از خواندن آن است. در تشریح زمان دقیق آن آمده است که با فضیلت‌ترین وقت برای نافله عصر، هنگامی است که میزانی از سایه شاخص که در هنگام بعدازظهر پدیدار می‌شود، به چهار هفتم برسد. این زمان تا هنگامی که سایه به اندازه دو برابر شاخص بشود، ادامه دارد. در برخی از متون توصیه شده است که در صورتی که خواندن نافله تا پس از زمان فضیلت آن به تاخیر بیفتد، بهتر است که نافله عصر پس از نماز عصر خوانده شود.

 

عکس تسبیح

 

اهمیت نمازهای نافله

در روایات آمده است که نمازهای نافله مانند سدی در برابر نمازهای واجب است و از نمازهای واجب محافظت می‌کند. همچنین توصیه شده است که اگر برای جبران و رفع نواقص احتمالی نمازهای واجب، نماز نافله خوانده شود، ثواب و پاداش اخروی فراوانی دارد.

 

سخن پایانی

نافله عصر یکی از نمازهای مستحبی یومیه است که به صورت هشت رکعت و پیش از نماز عصر خوانده می‌شود. نمازهای نافله چنان‌که در روایات آمده است، موجب نزدیکی بندگان به خدا شده و نواقص نمازهای واجب را جبران می‌کند. نافله‌های یومیه جمعاً سی‌وچهار رکعت بوده و می‌تواند به صورت نشسته یا ایستاده خوانده شود. یکی دیگر از نمازهای نافله که بسیار توصیه شده است، نافله صبح است. برای آشنایی با نماز صبح و نافله آن، مطالعه مطلب «آموزش نماز صبح و تعلیقات و نافله آن» را به شما توصیه می‌کنیم. شما همچنین می‌توانید نظرات خود را درباره این موضوع با ما و دیگر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo