نماز نافله چیست و چگونه خوانده می شود؟

نماز نافله نماز مستحبی است که زمان خاصی برای خواندنش قید شده است. نماز نافله را قبل از نمازهای واجب می خوانند و خواندن آن بسیار آسان است.

نماز نافله چیست؟

 

نماز نافله همان نماز مستحبی است که در زمان های مخصوصی خوانده می شود و در روایات سفارش زیادی به آن ها شده است. خواندن نماز نافله باعث می شود که انسان برای خواندن نمازهای واجب آمادگی پیدا کند و رغبت بیشتری برای ادای فرائض داشته باشد.

 

عکس مهر و تسبیح

 

 


نماز نافله چند رکعت است؟

 

در طول روزهای هفته به غیر از روز جمعه نمازهای نافله 34 رکعت می باشد:

 • 2 رکعت نماز نافله صبح
 • 8 رکعت نماز نافله ظهر
 • 8 رکعت نماز نافله عصر
 • 4 رکعت نماز نافله مغرب (در صورت کمبود وقت می توان دو رکعت نماز غفیله را به جای دو رکعت نماز نافله مغرب خواند)
 • 1 رکعت نماز نافله عشا (به نماز نافلع عشا وتیره می گویند)
 • 8 رکعت نماز نافله شب
 • 2 رکعت نماز نافله شفع
 • 1 رکعت نماز نافله وتر
 • در روز جمعه 4 رکعت بر نافله های 16 رکعتی نمازهای ظهر و عصر اضافه می شود.

 

 

نماز نافله چگونه خوانده می شود؟

 
 • نمازهای نافله را هم می توان ایستاده و هم نشسته بجا آورد اما بهتر است که هر دو رکعت نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند.
 • نمازهای نافله به صورت دو رکعت دو رکعت خوانده می شود و هر دو رکعت با یک سلام و تشهد خاتمه می یابد مگر این که برای نماز خاصی مثل نماز وتر یا نماز عید غدیر دستورالعمل مخصوصی قید شده باشد.
 • در نماز نافله می توان فقط سوره حمد را خواند و به رکوع رفت.
 • در نماز نافله شک بین رکعت اول و دوم نماز را باطل نمی کند.
 • نماز نافله را می توان در حال حرکت خواند.
 • برای خواندن نماز نافله نیازی به وضو و رعایت قبله نیست.
 • در نماز نافله می توان رکوع و سجده را با اشاره بجا آورد.
 • مستحب است که نافله های روز را آهسته و نافله های شب را بلند بخوانید.

 

 

زمان خواندن نماز نافله

 
 • نماز نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت آن بعد از گذشتن نصف شب به مقدار خواندن 11 رکعت نماز شب است اما احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند مگر آن که بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند که در این صورت مانعی ندارد.
 • نماز نافله ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر تا موقعی است که سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به اندازه دو هفتم آن شود.
 • نماز نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به چهار هفتم برسد.
 • نماز نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب خوانده می شود و وقت آن تا زمانی است که سرخی طرف مغرب مه بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می شود از بین برود.
 • نماز نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب خوانده می شود و بهتر است بلافاصله بعد از نماز عشا خوانده شود.
 • نماز نافله شب از نصف شب تا اذان صبح خوانده می شود و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

 

تبلیغات در ستاره


آموزش نماز شب و فضیلت های آن

 

 

روایاتی در مورد خواندن نماز نافله

 
 • امام سجاد (ع) فرمود: «حق تعالى تدارک خواهد فرمود نقصان نمازهایتان را به نمازهاى نافله»
 • از امام صادق (ع) روایت شده است که ایشان از پیامبر (ص) و پیامبر (ص) از خداوند عزوجل چنین نقل فرمودند: «به درستى که بنده من با نافله و کارهاى مستحبى قرب را مى جوید تا این که او را دوست بدارم و هنگامى که او را دوست داشتم گوش او مى شوم که با آن مى شنود و چشم او مى شوم که با آن مى بیند و زبان او مى گردم که با آن سخن مى گوید و…»

 

گروه مذهبی ستارهنظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور