آموزش بافت ژاکت نوزاد با قلاب به زبانی ساده

در این مطلب آموزش بافت ژاکت نوزاد، با طرح زیبای گل‌های سیزابی، به صورت گام به گام توضیح داده می‌شود. روش بافت حلقه آستین، یقه، مچ و جادکمه نیز آموزش داده شده است.
آموزش ژاکت بافتنی نوزاد با قلاب
ستاره | سرویس خانه داری – برای نوزادانی که در ماه‌های سرد سال متولد می‌شوند، داشتن چند ژاکت گرم و راحت ضروری است. اگر وقت و مهارت کافی برای قلاب بافی دارید، از فرصت استفاده کنید و دست به کار شوید. در این مطلب آموزش بافت ژاکت نوزاد، راحت و بدون درز سرشانه و طرفین را برایتان آورده ایم. این ژاکت با بالاتنه گرد را به راحتی می‌توانید بر تن نوزاد بپوشانید.
اگر با قلاب بافی و انواع پایه ها آشنایی ندارید. برای آشنایی بیشتر با اصطلاحات قلاب بافی، می‌توانید نگاهی به مطلب آموزش بافت اسکاج در خانه بیندازید. 
 

آموزش بافت ژاکت نوزاد مرحله به مرحله

هر آنچه که برای بافتن این ژاکت زیبا لازم دارید، در ادامه آمده است:
 
اندازه ژاکت:
 • اندازه دور تا دور سینه: ۴۶-۴۱-۳۶ سانتی متر
 • اندازه واقعی: ۵۳-۴۹-۴۴ سانتی متر
 • قد تا سرشانه: ۲۹-۲۶-۲۳ سانتی متر
 • درز آستین: ۱۶.۵-۱۳.۵ -۱۱.۵ سانتی متر

 

مقیاس:
 • ۸.۵ طرح و ۱۴ رج = ۱۰ سانتی متر، با قلاب ۳.۵ میلی متری و بافت طرح
 • ۱۹ دانه و ۲۳ رج = ۱۰ سانتی متر با قلاب ۳.۵ میلی متری و بافت پایه بلند

 

آموزش ژاکت بافتنی نوزاد با قلاب

 

مواد مورد نیاز:

 • ۲ کلاف ۵۰ گرمی کاموای آبی
 • تعدادی دکمه
 • قلاب ۳ و ۳.۵ میلی متری

 

بافت‌های مورد استفاده:

 • یک دوبل کم کننده (1dble dec):
  دو پایه بلند با هم روی دانه بعد و دانه یک در میان جلو (مطابق توضیحات زیر ببافید):
  قلاب را در داخل دانه بعد فرو برده، نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه را بیرون بکشید. یک دانه را جا گذاشته، قلاب را در دانه بعد فرو برده، نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه بیرون بکشید. نخ را روی قلاب انداخته و از داخل ۳ حلقه روی قلاب بیرون بکشید.
 • بافت نیم دوبل (htr):
  نخ را روی قلاب انداخته، قلاب را داخل فاصله بعد برده، نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه بیرون بکشید. نخ را روی قلاب انداخته، قلاب را داخل فاصله بعد کرده، نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه بیرون بکشید. نخ را روی قلاب انداخته و از داخل تمام ۵ حلقه روی قلاب بیرون بکشید.

 

تنه ژاکت

(به صورت یک تکه تا حلقه آستین ببافید)

نکته: اعداد داخل پرانتز برای اندازه های بزرگتر داده شده اند.

با استفاده از قلاب ۳.۵ میلی متری (۱۳۵ و ۱۲۳) ۱۱۱ دانه زنجیره بزنید.

رج پایه گذاری (پشت کار)

{ ۱ بافت ساده یا نیم دوبل، ۱ زنجیره، ۱ نیم دوبل } داخل چهارمین زنجیره روی قلاب ببافید.
*: ۲ تا زنجیره را جا بگذارید. { ۱ بافت نیم دوبل، ۱ زنجیره، ۱ بافت نیم دوبل } در زنجیره بعد ببافید.
* را تا ۲ زنجیره آخر تکرار کنید.
یک زنجیره را جا بگذارید.
۱ بافت نیم دوبل در زنجیره آخر بزنید و برگردید.
(۴۴ و ۴۰) ۳۶ طرح

 

بافت طرح گل سیزابی

 • رج طرح انداختن: ۲ تا زنجیره بزنید. { ۱ بافت نیم دوبل، ۱ زنجیره، ۱ بافت نیم دوبل } در هر فاصله یک زنجیره ببافید و با یک بافت نیم دوبل در پایین ۲ زنجیره در ابتدای رج قبل خاتمه دهید، برگردید.
  این رج را تا اندازه تنه به (۱۸ و ۱۶) ۱۴ سانتی متر برسد، تکرار کنید. با رج پشت کار را خاتمه دهید. نخ را قطع کنید.

آموزش ژاکت بافتنی نوزاد با قلاب

سمت چپ جلو را فرم دهید

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، اولین (۵ و ۴) ۳ طرح را باقی بگذارید و نخ را در فاصله یک زنجیره در مرکز طرح بعد وصل کنید.

 • رج ۱ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید.
  *: { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید.
  * را ۲ بار تکرار کنید.
  یک بافت نیم دوبل در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید و برگردید.
 • رج ۲ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید.
  یک بافت نیم دوبل در اولین فاصله ۱ زنجیره ببافید.
  { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید.
  ۲ بافت نیم دوبل با هم روی فاصله ۱ زنجیره بعد و دومین زنجیره از ۲ زنجیره ابتدای رج قبل ببافید و برگردید.
 • رج ۳ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید.
  ۲ بافت نیم دوبل باهم روی اولین فاصله ۱ زنجیره و دومین زنجیره از ۲ زنجیره در ابتدای رج قبل ببافید. نخ را قطع کنید.

 

پشت را فرم دهید

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، دو طرح کامل را در امتداد لبه بالا بعد از شکل دادن سمت چپ جلو باقی بگذارید. نخ را در فاصله یک زنجیره در مرکز طرح بعد وصل کنید.

 • اولین رج کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید
  *: { ۱ بافت نیم دوبل، ۱ زنجیره، ۱ بافت نیم دوبل} در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید.
  سپس * را (۱۷ و ۱۵) ۱۳ بار تکرار کنید.
  یک بافت نیم دوبل، در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید. برگردید.
 • دومین رج کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید.
  ۱ بافت نیم دوبل در اولین فاصله ۱ زنجیره ببافیذ.
  *: { ۱ بافت نیم دوبل، ۱ زنجیره، ۱ بافت نیم دوبل} در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید.
  سپس * را (۱۷ و ۱۵) ۱۳ بار تکرار کنید.
  ۲ بافت نیم دوبل با هم روی فاصله یک زنجیره بعد و دومین زنجیره از ۲ زنجیره ببافید و برگردید.

 

اولین سمت

 • سومین رج کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید. ۲ بافت نیم دوبل باهم روی اولین ۲ فاصله یک زنجیره ببافید، نخ را قطع کنید.

 

دومین سمت

طوری که روی کار به سمت رو باشد، (۱۲ و ۱۰) ۸ طرح کامل را در امتداد لبه بالای تنه باقی بگذارید و نخ را در مرکز طرح بعد وصل کنید.
۲ زنجیره بزنید. ۲ بافت نیم دوبل با هم در وسط طرح بعد و دومین زنجیره از ۲ زنجیره ببافید، نخ را قطع کنید.

سمت راست جلو را فرم دهید

طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، دو طرح کامل را در امتداد لبه بالا بعد از شکل دادن پشت باقی بگذارید. نخ را در فاصله یک زنجیره در وسط طرح بعد وصل کنید.
مانند سمت چپ جلو، مراحل زیر را انجام دهید:
 • رج ۱ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید.
  *: { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید.
  * را ۲ بار تکرار کنید.
  یک بافت نیم دوبل در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید و برگردید.
 • رج ۲ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید.
  یک بافت نیم دوبل در اولین فاصله ۱ زنجیره ببافید.
  { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید.
  ۲ بافت نیم دوبل با هم روی فاصله ۱ زنجیره بعد و دومین زنجیره از ۲ زنجیره ابتدای رج قبل ببافید و برگردید.
 • رج ۳ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید.
  ۲ بافت نیم دوبل باهم روی اولین فاصله ۱ زنجیره و دومین زنجیره از ۲ زنجیره در ابتدای رج قبل ببافید. نخ را قطع کنید.
 
آموزش ژاکت بافتنی نوزاد با قلاب

آستین: (۲ عدد)

با استفاده از قلاب ۳.۵ میلی متری، (۴۵ و ۳۹) ۳۳ دانه زنجیره بزنید. رج پایه گذاری و رج طرح را مانند تنه ژاکت ببافید. (۱۴ و ۱۲) ۱۰ طرح. رج طرح را (۲ و ۱) ۰ بار دیگر تکرار کنید. (۴ و ۳) ۲ رج.
 • رج ۱ – اضافه کردن: ۳ تا زنجیره بزنید، ۱ بافت نیم دوبل در اولین بافت نیم دوبل ببافید. طبق طرح ببافید و با { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در دومین زنجیره از ۲ زنجیره در ابتدای رج قبل خاتمه دهید، برگردید.
 • رج ۲ – اضافه کردن: ۳ تا زنجیره بزنید. یک بافت نیم دوبل در اولین فاصله ۱ زنجیره ببافید. طبق طرح ادامه دهید و با { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در پایین ۳ زنجیره در ابتدای رج قبل خاتمه دهید.
 • رج ۳ – اضافه کردن: ۲ تا زنجیره بزنید. { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در اولین فاصله یک زنجیره و هر فاصله ۱ زنجیره ببافید. با { یک بافت نیم دوبل، یک زنجیره، یک بافت نیم دوبل} در پایین ۳ زنجیره در ابتدای رج قبل خاتمه دهید. یک بافت نیم دوبل در دومین زنجیره از این سه زنجیره ببافید، برگردید.
 • رج ۴ – اضافه کردن: مانند رج طرح ببافید. (۱۶ و ۱۴) ۱۲ طرح. (۸ و ۷) ۶ رج. رج ۱ تا ۴ اضافه کردن را دو بار دیگر تکرار کنید، (۲۰ و ۱۷) ۱۶ طرح. (۱۶ و ۱۵) ۱۴ رج. رج طرح را تکرار کنید تا اندازه آستین به (۱۵ و ۱۲) ۱۰ سانتی متر برسد. با رج پشت به کار خاتمه دهید.

 

بالای آستین را فرم دهید

 • رج ۱ کم کردن: سرتاسر بافت نامریی { ۲ بافت نیم دوبل، ۱ زنجیره} را دو بار ببافید. ۲ تا زنجیره بزنید. (۱۶ و ۱۴) ۱۲ طرح طبق دستور طرح ببافید. یک بافت نیم دوبل در فاصله ۱ زنجیره بعد ببافید، برگردید.
 • رج ۲ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید. یک بافت نیم دوبل در اولین فاصله یک زنجیره ببافید. (۱۴ و ۱۲) ۱۰ طرح طبق دستور طرح ببافید. ۲ بافت نیم دوبل با هم روی آخرین فاصله ۱ زنجیره و دومین زنجیره از ۲ زنجیره ببافید.
 • رج ۳ کم کردن: ۲ تا زنجیره بزنید. یک بافت نیم دوبل در اولین فاصله ۱ زنجیره ببافید. (۱۲ و ۱۰) ۸ طرح طبق دستور طرح ببافید. ۲ بافت نیم دوبل با هم روی آخرین فاصله ۱ زنجیره و دومین زنجیره از ۲ زنجیره ببافید. نخ را قطع کنید.

 

بالاتنه

درز آستین‌ها را بدوزید. آستین‌ها را به تنه در هر حلقه آستین وصل کنید. رج‌های فرم دادن را با هم جفت کنید.
طوری که سمت روی کار به طرف رو باشد، با استفاده از قلاب ۳.۵ میلی متری نخ را در بالای لبه سمت راست جلو وصل کنید.
 • رج ۱: یک زنجیره بزنید. (۲۲ و ۱۹) ۱۶ پایه بلند در امتداد لبه یقه تا درز ببافید. (۳۵ و ۳۳) ۲۹ پایه بلند سرتاسر بالای اولین آستین ببافید. (۴۲ و ۳۶) ۳۰ پایه بلند سرتاسر بالای پشت ببافید، (۳۵ و ۳۲) ۲۹ پایه بلند سرتاسر بالای دومین آستین ببافید. (۲۲ و ۱۹) ۱۶ پایه بلند در امتداد لبه یقه سمت چپ جلو تا انتها ببافید، برگردید. (۱۵۶ و ۱۳۸) ۱۲۰ پایه بلند.
 • رج ۲: یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید، یک پایه بلند در هر یک از (۹ و ۷) ۳ پایه بلند بعد ببافید. {۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید. یک پایه بلند در هر یک از (۵ و ۶) ۸ پایه بلند بعد} (۱۹ و ۱۵) ۱۱ بار ببافید. ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید. یک پایه بلند در هر یک از (۱۱ و ۸) ۴ پایه بلند تا انتها ببافید، برگردید. (۱۳۶ و ۱۲۲) ۱۰۸ دانه.
 • رج ۳: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید، یک پایه بلند در هر دانه تا انتها ببافید، برگردید.
 • رج ۴: مانند رج ۳ ببافید.
 • رج ۵: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند باهم روی اولین ۲ پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هریک از (۶ و ۸) ۱۰ پایه بلند بعد ببافید. {یک دوبل کم کننده، ۱ پایه بلند در هر یک از (۱۰ و ۸) ۶ پایه بلند بعد ببافید} ۹ بار انجام دهید، یک دوبل کم کننده ببافید، یک پایه بلند در هر یک از (۶ و ۸) ۱۰ پایه بلند بعد ببافید. ۲ پایه بلند باهم روی آخرین ۲ پایه بلند ببافید، برگردید. (۱۱۴ و ۱۰۰) ۸۶ دانه.
 • رج‌های ۶، ۷ و ۸: مانند رج ۳ ببافید.
 • رج ۹: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند باهم روی اولین ۲ پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هریک از (۴ و ۶) ۸ پایه بلند بعد ببافید. {یک دوبل کم کننده، ۱ پایه بلند در هر یک از (۸ و ۶) ۴ پایه بلند بعد ببافید} ۹ بار انجام دهید، یک دوبل کم کننده ببافید، یک پایه بلند در هر یک از (۴ و ۶) ۸ پایه بلند بعد ببافید. ۲ پایه بلند باهم روی آخرین ۲ پایه بلند ببافید، برگردید. (۹۲ و ۷۸) ۶۴ دانه.
 • رج ۱۰، ۱۱ و ۱۲: مانند رج ۳ ببافید.
 • رج ۱۳: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند باهم روی اولین ۲ پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هریک از (۲ و ۴) ۶ پایه بلند بعد ببافید. {یک دوبل کم کننده، ۱ پایه بلند در هر یک از (۶ و ۴) ۲ پایه بلند بعد ببافید} ۹ بار انجام دهید، یک دوبل کم کننده ببافید، یک پایه بلند در هر یک از (۲ و ۴) ۶ پایه بلند بعد ببافید. ۲ پایه بلند باهم روی آخرین ۲ پایه بلند ببافید، برگردید. (۷۰ و ۵۶) ۴۲ دانه.
 • رج ۱۴: مانند رج ۳ ببافید.

 

فقط برای اولین اندازه:

نخ را قطع کنید.
 

فقط برای دومین اندازه:

 • رج ۱۵: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند باهم روی اولین ۲ پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هریک از ۵ پایه بلند بعد ببافید. { ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند در هر یک از ۶ پایه بلند بعد ببافید} ۵ بار انجام دهید. ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید. یک پایه بلند در هر یک از ۵ پایه بلند بعد ببافید. ۲ پایه بلند باهم روی آخرین ۲ پایه بلند ببافید، برگردید. ۴۸ دانه.
 • رج ۱۶: مانند رج ۳ ببافید. نخ را قطع کنید.

فقط برای سومین اندازه:

 • رج ۱۵: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند باهم روی اولین ۲ پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هریک از ۷ پایه بلند بعد ببافید. { ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند در هر یک از ۸ پایه بلند بعد ببافید} ۵ بار انجام دهید. ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید. یک پایه بلند در هر یک از ۷ پایه بلند بعد ببافید. ۲ پایه بلند باهم روی آخرین ۲ پایه بلند ببافید، برگردید. ۶۲ دانه.
 • رج ۱۶: مانند رج ۳ ببافید.
 • رج ۱۷: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند باهم روی اولین ۲ پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هریک از ۳ پایه بلند بعد ببافید. { ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید، یک پایه بلند در هر یک از ۸ پایه بلند بعد ببافید} ۵ بار انجام دهید. ۲ پایه بلند باهم روی ۲ پایه بلند بعد ببافید. یک پایه بلند در هر یک از ۳ پایه بلند بعد ببافید. ۲ پایه بلند باهم روی آخرین ۲ پایه بلند ببافید، برگردید. ۴۵ دانه.
 • رج ۱۸: مانند رج ۳ ببافید.

آموزش ژاکت بافتنی نوزاد با قلاب

خاتمه کار

مچ (۲ عدد)

طوری که روی کار به سمت رو باشد، با استفاده از قلاب ۳ میلی متری نخ را در انتهای درز آستین وصل کنید.
 • دور ۱: یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند در اولین فاصله زنجیره ببافیدو ۲ پایه بلند در هر فاصله زنجیره ببافید و با یک پایه بلند در آخرین فاصله زنجیره خاتمه دهید. یک بافت نامریی در اولین پایه بلند دور ببافید.
 • دور ۲: یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید.
  *: ۲ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند در هر یک از ۲ پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را تکرار کنید و با یک بافت نامریی در اولین پایه بلند دور خاتمه دهید.
  نخ را قطع کنید.

 

حاشیه یقه، پایین و جلو

طوری که روی کار به سمت رو باشد، با استفاده از قلاب ۳ میلی متری نخ را در یک فاصله ۲ زنجیره لبه پایین زیر یک آستین وصل کنید.
 • دور ۱:
  یک زنجیره بزنید، یک پایه بلند در همان فاصله زنجیره ببافید. ۲ پایه بلند در هر فاصله زنجیره ببافید و با بافت یک پایه بلند در آخرین فاصله زنجیره در گوشه خاتمه دهید.
  ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید.
  (۵۴ و ۴۸) ۴۲ پایه بلند با فاصله یکسان تا بالای لبه سمت راست جلو ببافید. ۳ پایه بلند در همان فصله در گوشه ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند دور تا دور لبه یقه تا بالای لبه جلو سمت چپ ببافید. ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید. (۵۴ و ۴۸) ۴۲ پایه بلند با فاصله یکسان تا پایین لبه سمت چپ جلو ببافید. ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید و ۲ پایه بلند در هر فاصله زنجیره در امتداد لبه پایین ببافید و با یک بافت نامریی در اولین پایه بلند دور خاتمه دهید.

لبه دکمه سمت راست جلو روی سمت چپ

 • دور ۲:
  یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند تا گوشه ببافید. ۳ پایه بلند در دومین پایه از ۳ پایه بلند در گوشه ببافید. یک پایه بلند در هر یک از (۱۵ و ۱۳) ۹ پایه بلند لبه سمت راست جلو ببافید.
  { ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید. یک پایه بلند در هر یک از ۶ پایه بلند بعد ببافید}، (۵ و ۴) ۴ بار انجام دهید.
  دوتا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند را جا بگذارید.
  *: یک پایه بلند در هر پایه بلند تا گوشه ببافید. ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید.
  سپس * را دور تا دور تکرار کنید. با یک بافت نامریی در اولین پایه بلند دور خاتمه دهید.
 • دور ۳:
  یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید.
  *: ۲ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند در هر یک از ۲ پایه بلند بعد ببافید.
  سپس * را تا گوشه کار تکرار کنید. { ۲ تا زنجیره، ۲ پایه بلند} در دومین پایه از ۳ پایه بلند در گوشه ببافید. یک پایه بلند در هر پایه بلند و ۲ پایه بلند در هر فاصله زنجیره تا بالای لبه سمت راست جلو تا گوشه ببافید. { ۲ تا زنجیره، ۲ پایه بلند} در دومین پایه از ۳ پایه بلند در گوشه ببافید. سپس * را در امتداد لبه یقه تکرار کنید.
  با { ۲ زنجیره، ۲ پایه بلند} در دومین پایه از ۳ پایه بلند در گوشه خاتمه دهید. یک پایه بلند در هر پایه بلند تا پایین لبه سمت چپ جلو تا گوشه ببافید. { ۲ تا زنجیره، ۲ پایه بلند} در دومین پایه از ۳ پایه بلند در گوشه ببافید. سپس * را تکرار کنید و با یک بافت نامریی در اولین پایه بلند دور را خاتمه دهید.
  نخ را قطع کنید.

 

لبه دکمه سمت چپ جلو روی سمت راست

 • دور ۲:
  مانند دور ۲ سمت راست ببافید، ولی در لبه سمت راست جلو یک پایه بلند در هر پایه بلند ببافید، و در لبه سمت چپ جلو یک پایه بلند در اولین پایه بلند ببافید و {۲ تا زنجیره، ۲ تا پایه بلند} را در رج ۲، (۵ و ۴) ۴ بار تکرار کنید. ۲ تا زنجیره بزنید، ۲ تا پایه بلند را جا بگذارید.
  *: یک پایه بلند در هر پایه بلند تا گوشه ببافید. ۳ پایه بلند در همان محل در گوشه ببافید.
  سپس * را دور تا دور کار تکرار کنید و با یک بافت نامریی در اولین پایه بلند دور را خاتمه دهید.
 • دور ۳:
  مانند دور ۳ سمت راست کار کنید. فقط با یک پایه بلند در هر پایه بلند در لبه‌های جلو کار کنید و ۲ پایه بلند در هر فاصله زنجیره در لبه سمت چپ جلو ببافید. نخ را قطع کنید.
دکمه‌ها را در مقابل جادکمه‌ها بدوزید. کار خاتمه یافته را طبق توضیحات مندرج روی برچسب نخ کاموا اتو بزنید.
 

سخن آخر

بافتن لباس برای نوزادی که در راه دارید، موجب شادی و آرامش ذهنی می شود. می‌توانید در حین بافتن، آوازهای کودکانه برای نوزادتان بخوانید و غرق در لذت شوید. اگر در قلاب بافی مهارت دارید، مطالعه مطلب آموزش بافت پتوی نوزاد با موتیف‌های شش ضلعی را از دست ندهید و اگر تازه کار هستید، آموزش تصویری بافت پاپوش نوزادی شروع مناسبی برای ورود به دنیای قلاب بافی است. یک کلاف نخ و میل قلاب بافی بردارید و شروع کنید! خوشحال می شویم تجربیات خود را با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

برگرفته از: قلاب بافی لباس کودکان؛ انتشارات بین المللی حافظ
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور