آموزش بافت پتوی نوزاد با موتیف‌های شش ضلعی

پتوی نوزاد یکی از اقلام ضروری سیسمونی نوزاد است. در این مطلب آموزش بافت پتوی نوزاد با موتیف‌های شش ضلعی را گام به گام توضیح داده‌ایم.

بافت پتوی نوزاد

ستاره | سرویس خانه داری – پتوی نوزاد بایستی گرم، سبک و زیبا باشد. اگر می‌خواهید نوزادتان در پتوی دستباف خودتان خوابی آرام و دلنشین را تجربه کند، دست به کار شوید. این پتو را می‌توانید با دو رنگ دلخواه و اندازه مورد نیاز ببافید و از زیبایی آن لذت ببرید. البته بهتر است قبل از بافت پتوی نوزاد، با قلاب بافی و انواع پایه ها آشنایی داشته باشید تا در بافت آن به مشکل برنخورید. برای آشنایی بیشتر با اصطلاحات قلاب بافی، می‌توانید نگاهی به مطلب آموزش بافت اسکاج در خانه بیندازید. 

 

آموزش بافت پتوی نوزاد با موتیف های شش ضلعی

برای بافتن این پتوی زیبا به مواد زیر نیاز دارید:
 • ۲ کلاف ۵۰ گرمی نخ وانیلی
 • ۵ کلاف ۵۰ گرمی نخ سبز
 • قلاب ۳.۵ و ۴ میلی‌متری

 

اندازه پتو: ۶۴ * ۷۸ سانتی‌متر
برای داشتن یک پتوی بزرگتر، نوار‌ها را بیشتر یا بلندتر ببافید که در این صورت به نخ بیشتری نیاز دارید. تقریبا یک کلاف وانیلی برای ۱۷ عدد شش ضلعی و یک کلاف سبز برای هر ۷ عدد شش ضلعی مورد نیاز است.
مقیاس:
طول هر شش ضلعی از یک گوشه تا گوشه مقابل باید ۱۳ سانتی متر شود. اگر شش ضلعی شما خیلی کوچک شد، سعی کنید با قلاب بزرگتر ببافید و اگر خیلی بزرگ شد، با قلاب کوچکتر ببافید. توجه داشته باشید؛ مقیاس، تعیین کننده اندازه پتو نیست. اگر بافت شما خیلی شل باشد به نخ بیشتری نیاز دارید.

 

بافت‌های مورد نیاز در این نمونه

 • ۲ بافت پایه بلند سوبل باهم: نخ را دو بار اطراف قلاب بپیچید، قلاب را مستقیم در دانه مقابل نخ برده، نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه بیرون بکشید، (نخ را دوباره روی قلاب انداخته و از داخل ۲ حلقه روی قلاب بیرون بکشید، دوبار این کار را انجام دهید) دوبار در یک محل نخ را روی قلاب انداخته و از داخل ۳ حلقه روی قلاب بیرون بکشید.
 • ۳ بافت پایه بلند سوبل باهم: نخ را دوبار اطراف قلاب بپیچید، قلاب را مستقیم در دانه مقابل نخ برده، نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه بیرون بکشید، (نخ را دوباره روی قلاب انداخته و از داخل ۲ حلقه روی قلاب بیرون بکشید، ۲ بار انجام دهید) ۳ بار در یک محل، نخ را روی قلاب انداخته و از داخل ۴ حلقه روی قلاب بیرون بکشید.
 • یک پایه بلند برعکس: از چپ به راست کار کنید {اگر راست دست هستید}: قلاب را داخل پایه بلند به سمت راست، طوری که قلاب کمی به سمت پایین متمایل باشد، ببرید و نخ را بگیرید و از داخل دانه بیرون بکشید. قلاب را کمی عقب بکشید و در حالت عادی قرار دهید. نخ را روی قلاب انداخته و از داخل ۲ حلقه روی قلاب بیرون بکشید.

 

آموزش بافت پتوی نوزاد

 

بافت شش ضلعی

نوار A: (چهار عدد ازین نوار درست کنید)

اولین شش ضلعی:
با قلاب ۴ میلی متری و نخ وانیلی، ۳ تا زنجیره بزنید و با یک بافت نامریی به زنجیره اول وصل کنید و یک حلقه را فرم دهید.
 • دور ۱: روی انتهای نخ شروع به کار کنید، ۶ پایه بلند داخل حلقه ببافید و یک بافت نامریی در اولین پایه بلند ببافید.
 • دور ۲: سه تا زنجیره بزنید، ۲ پایه بلند سوبل باهم با فرو بردن قلاب از جلو حلقه در انتهای این ۳ زنجیره ببافید (اولین گلبرگ را درست کنید).
  *: ۴ تا زنجیره بزنید، ۳ پایه بلند سوبل باهم با فرو بردن قلاب در جلو حلقه پایه بلند بعد ببافید (دومین گلبرگ را درست کنید).
  پس از این * را ۴ بار دیگر تکرار کنید، ۴ تا زنجیره بزنید، با یک بافت نامریی در بالای حلقه اولین گلبرگ خاتمه دهید، اکنون ۶ گلبرگ وانیلی خواهید داشت. نخ وانیلی را قطع کنید.
 • دور ۳: نخ سبز را به حلقه پست پایه بلند عقب اولین گلبرگ وصل کنید، ۴ تا زنجیره بزنید، ۳ پایه بلند سوبل در همان محل ببافید. ۴ پایه بلند سوبل در حلقه پشت ۵ پایه بلند بعد ببافید. یک بافت نامریی در چهارمین زنجیره از ۴ زنجیره در ابتدای دور ببافید.
 • دور ۴: یک بافت نامریی در بالای اولین گلبرگ ببافید، ۲ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند در همان محل که بافت نامریی را بافته اید، ببافید.
  *: { یک پایه بلند در فاصله ۴ زنجیره و پایه بلند سوبل بعد عقب باهم ببافید} ۴ بار انجام دهید. (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در بالای گلبرگ بعد ببافید.
  پس از این * را تکرار کنید و با یک بافت نامریی در فاصله دو زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید.
 • دور ۵: ۳ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند دوبل در فاصله ۲ زنجیره در انتهای ۳ زنجیره ببافید.
  *: یک پایه بلند دوبل در هر یک از ۶ پایه بلند بعد ببافید. (یک پایه بلند دوبل، یک زنجیره، یک پایه بلند دوبل) در فاصله یک زنجیره ببافید،
  پس از این * را تکرار کنید و با یک پایه بلند دوبل در هر یک از ۶ پایه بلند بعد و و یک بافت نامریی در فاصله ۲ زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید.
 • دور ۶: سه تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند دوبل در فاصله ۳ زنجیره در انتهای این ۳ زنجیره ببافید.
  *: یک پایه بلند دوبل در هر یک از ۸ پایه بلند دوبل بعد ببافید. (یک پایه بلند دوبل، یک زنجیره، یک پایه بلند دوبل) در فاصله یک زنجیره ببافید.
  پس از این * را تکرار کنید. نخ وانیلی را وصل کرده و با یک بافت نامریی در فاصله ۳ زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید. نخ سبز را قطع کنید.
 • دور ۷: با نخ وانیلی ادامه دهید. ۲ تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند در فاصله ۳ زنجیره در انتهای این ۲ زنجیره ببافید.
  *: یک پایه بلند در هر یک از ۱۰ پایه بلند دوبل بعد ببافید. (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در فاصله یک زنجیره ببافید.
  سپس * را تکرار کنید و با یک بافت نامریی در اولین زنجیره از ۲ زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید.
  نخ را قطع کنید و انتهای نخ شروع کار را آرام بکشید و مرکز را محکم کنید.
دومین شش ضلعی:
مانند اولین شش ضلعی بدون اینکه نخ را قطع کنید، ببافید و به اولین شش ضلعی طبق توضیحات زیر وصل کنید.
دو عدد شش ضلعی را کنار هم طوری که سمت روی کار در بالا قرار بگیرد و دومین شش ضلعی نزدیکتر به شما باشد، قرار دهید. اکنون قلاب را در فاصله یک زنجیره بعد نزدیکترین شش ضلعی فرو ببرید و از فاصله یک زنجیره مقابل شش ضلعی بالا از سمت پشت به جلو بیرون آورید.
نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه از داخل هر دو فاصله یک زنجیره و حلقه روی قلاب بیرون آورید (اولین بافت نامریی درست شد).
{قلاب را در پشت حلقه پایه بلند بعد نزدیکترین شش ضلعی به خود فرو ببرید و از پشت حلقه پایه بلند بعد شش ضلعی بالا از پشت به جلو بیرون بیاورید. نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه از داخل هردو، دانه و حلقه رو قلاب بیرون بکشید (یک بافت نامریی درست شده) } ۱۲ بار انجام دهید.
یک بافت نامریی در هر دو فاصله زنجیره متصل شده بعد ببافید. نخ را قطع کنید. ۳ عدد دیگر شش ضلعی را به همین روش ببافید و آن‌ها را به هم وصل کنید. یک نوار تشکیل دهید. نواری شامل ۵ شش ضلعی (نوار A)

 

آموزش بافت پتوی نوزاد

 

نوار B: (از این نوار باید ۳ عدد درست کنید)

شش ضلعی نیمه:
قلاب ۴ میلی متری و نخ وانیلی، ۳ تا زنجیره بزنید و با یک بافت نامریی به زنجیره اول وصل کنید و یک حلقه را فرم دهید.
 • رج ۱: یک زنجیره بزنید، ۴ پایه بلند داخل حلقه ببافید، برگردید.
 • رج ۲: سه تا زنجیره بزنید، { نخ را دوبار روی قلاب انداخته، قلاب را در حلقه جلو پایه بلند در انتهای این ۳ زنجیره ببرید. نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه بیرون بکشید، (نخ را روی قلاب انداخته و از داخل ۲ حلقه روی قلاب بیرون بکشید) ۲ بار} این کار را ۲ بار در محل یکسان انجام دهید. نخ را روی قلاب انداخته و از داخل ۳ حلقه روی قلاب بیرون بکشید (اولین گلبرگ را درست کنید).
  *: ۴ تا زنجیره بزنید. ۳ پایه بلند سوبل باهم با فرو بردن قلاب در حلقه جلو پایه بلند بعد ببافید (دومین گلبرگ را درست کنید).
  پس از این * را ۲ بار دیگر تکرار کنید (۴ گلبرگ خواهید داشت).
  نخ را قطع کنید و کار را برگردانید.
 • رج ۳: طوری که سمت پشت کار به به طرف رو باشد، نخ سبز را به حلقه جلو پایه بلند در انتهای آخرین گلبرگ درست شده وصل کنید. ۴ تا زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند سوبل در همان محل ببافید. ۴ پایه بلند سوبل در حلقه جلو هریک از ۲ پایه بلند بعد ببافید. ۳ پایه بلند سوبل در حلقه جلو پایه بلند بعد ببافید، برگردید.
 • رج ۴: یک زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند در بالای اولین گلبرگ ببافید. اولین پایه بلند سوبل را جا بگذارید.
  *: { یک پایه بلند در فاصله ۴ زنجیره و پایه بلند سوبل بعد پشت هم ببافید} ۴ بار، (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در بالای گلبرگ بعد ببافید.
  پس از آن * را یکبار دیگر تکرار کنید. { یک پایه بلند در فاصله ۴ زنجیره و پایه بلند سوبل بعد پشت هم ببافید} ۴ بار، (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در بالای آخرین گلبرگ ببافید. یک پایه بلند در همان محل با چهارمین زنجیره از ۴ زنجیره در ابتدای رج قبل با هم ببافید و برگردید.
 • رج ۵: سه تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند دوبل در اولین پایه بلند ببافید.
  *: یک پایه بلند دوبل در هر یک از ۶ پایه بلند بعد ببافید، (یک پایه بلند دوبل، یک زنجیره، یک پایه بلند دوبل) در فاصله یک رنجیره ببافید.
  سپس * را یکبار تکرار دیگر کنید، یک پایه بلند دوبل در هر یک از ۶ پایه بلند بعد ببافید، ۲ پایه بلند دوبل در آخرین پایه بلند ببافید، برگردید.
 • رج ۶: سه تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند دوبل در اولین پایه بلند دوبل ببافید.
  *: یک پایه بلند دوبل در هر یک از ۸ پایه بلند دوبل بعد ببافید. (یک پایه بلند دوبل، یک زنجیره، یک پایه بلند دوبل) در فاصله یک زنجیره ببافید.
  سپس * را یکبار دیگر تکرار کنید. یک پایه بلند دوبل در هر یک از ۸ پایه بلند دوبل بعد ببافید. ۲ پایه بلند دوبل در سومین زنجیره از ۳ زنجیره ابتدای رج قبل ببافید. نخ را قطع کنید.
 • رج ۷: طوریکه سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ وانیلی را به سومین زنجیره از سه زنجیره ابتدای رج ۶ وصل کنید. ۲ تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند در همان محل در انتهای ۲ زنجیره ببافید. { یک پایه بلند در هر یک از ۱۰ پایه بلند دوبل بعد ببافید، (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در فاصله یک زنجیره ببافید} ۲ بار، یک پایه بلند در هریک از ۱۰ پایه بلند دوبل بعد ببافید { یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند} در آخرین پایه بلند دوبل ببافید، نخ را قطع کنید.

 

آموزش بافت پتوی نوزاد

 

وصل کردن نوارها

۴ عدد شش ضلعی کامل و دو شش ضلعی نیمه ببافید. آن‌ها را مانند تصویر بهم وصل کنید. سپس نوار‌های A و B را مطابق توضیحات زیر بهم وصل کنید.
 • دو عدد نوار را لب به لب کنار هم به طوریکه سمت روی کار یه طرف بالا باشد، قرار دهید. نخ وانیلی را به فاصله یک زنجیره نزدیکترین نوار در درز سمت راست وصل کنید. قلاب را در فاصله یک زنجیره همانند فرو برده و از فاصله یک زنجیره مقابل نوار بالا از سمت پشت به سمت رو بیرون بیاورید، نخ را روی قلاب انداخته و یک حلقه از داخل هر دو فاصله‌های زنجیره و حلقه روی قلاب بیرون بکشید (یک بافت نامریی درست شده).
 • *: {قلاب را در حلقه پشت پایه بلند بعد نوار نزدیک فرو برده و از داخل حلقه مقابل بالا از سمت پشت به سمت جلو موتیف بیرون آورید. نخ را روی قلاب انداخته، یک حلقه از داخل هر دو دانه و حلقه روی قلاب بیرون بکشید (یک بافت نامریی درست شده است).
 • * را ۱۲ بار تکرار کنید. یک بافت نامریی ببافید و درز بعد را به فاصله زنجیره مقابل وصل کنید.
 • سپس * را در امتداد درز سرتاسر تکرار کنید. نخ را قطع کنید.

 

آموزش بافت پتوی نوزاد

 

حاشیه پتو

 • اولین دور: طوریکه سمت روی کار به طرف رو باشد، نخ وانیلی را با قلاب ۳.۵ میلی متری به فاصله یک زنجیره در یک گوشه پتو وصل کنید. ۲ تا زنجیره بزنید، یک پایه بلند در همان فاصله یک زنجیره ببافید، دور تا دور بافت پایه بلند را طبق توضیحات زیر ببافید:
  در امتداد لبه‌هایی کوتاه، یک پایه بلند در هر پایه بلند ببافید، ۲ پایه بلند باهم در هر گوشه داخلی ببافید، و { یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند} در هر فاصله یک زنجیره هر راس بیرونی ببافید. در امتداد لبه‌های بلند، یک پایه بلند در هر پایه بلند و فاصله زنجیره شش ضلعی ببافید و ۲۱ عدد پایه بلند در امتداد لبه کنار هر نیمه شش ضلعی (شامل ۳ پایه بلند کار شده داخل حلقه مرکزی می‌شود) ببافید. بافت دور را با یک بافت نامریی در فاصله ۲ زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید.
 • دومین دور: یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در هر پایه بلند دور قبل ببافید. ۲ پایه بلند باهم در گوشه‌های داخلی و ۲ پایه بلند در هر فاصله یک زنجیره در راس‌های بیرونی ببافید. با یک بافت نامریی در زیر یک زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید.
 • سومین دور: بدون اینکه کار را برگردانید، پایه بلند برعکس را از چپ به راست (اگر راست دست هستید) ببافید:
  یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند برعکس در هر پایه بلند دور تا دور ببافید. یک پایه بلند را در هر گوشه داخلی جا بگذارید. با یک بافت نامریی در زیر یک زنجیره در ابتدای دور خاتمه دهید.
  نخ را قطع کنید.
  کار خاتمه یافته را طیق توضیحات روی برچسب نخ کاموا اتو بزنید.

 

آموزش بافت پتوی نوزاد با موتیف‌های شش ضلعی

 

سخن آخر 

بافتنی برای نوزاد یک سرگرمی هیجان انگیز و آرامش بخش است. اگر به تازه کار هستید، غیر از بافت پتوی نوزاد، آموزش تصویری بافت پاپوش نوزادی نیز گزینه مناسبی برای شروع به کار بافتن است. تنها چیزی که لازم دارید یک کلاف نخ و میل قلاب بافی است! خوشحال می شویم تجربیات خود را با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.
آموزش بافت کفش بافتنی بندی دخترانه را نیز در ستاره از دست ندهید.
 
برگرفته از: قلاب بافی لباس کودکان؛ انتشارات بین المللی حافظ
 

ستاره
Logo