حکم تراشیدن موی سر زن، از نظر مراجع مختلف چیست؟

در این مطلب به حکم تراشیدن موی سر زن از نظر آیات عظام خامنه‌ای، مکارم و سیستانی پرداخته شده است؛ این مسئله از نظر تمامی مراجع عظام، به جز آیت‌الله مکارم شیرازی، برای بانوان مجاز است.

ستاره | سرویس مذهبی – موی سر یکی از موهبت‌های الهی به انسان است و تاثیر بسزایی روی زیبایی انسان دارد. از طرفی همه ما می‌دانیم که مکشوف کردن موی سر زنان برای نامحرم، حرام شرعی است؛ حال در اینجا دو سوال مطرح است، سوال اول اینکه آیا خانم‌ها می‌توانند موهای سر خود را از ته بتراشند یا خیر و سوال دوم اینکه اگر خانمی موهای خود را از ته بزند، آیا باز هم نشان دادن سر برهنه او برای نامحرم‌ها حرام است؟ از این‌رو در این مطلب به بررسی حکم تراشیدن موی سر زن، از نظر مراجع تقلید مختلف، خواهیم پرداخت.

حکم تراشیدن موی سر زن

 

حکم تراشیدن موی سر زن

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

سوال: آیا خانم می‌تواند موی سر خود را از ته بتراشد؟

پاسخ: اشکالی ندارد، اما نمی‌تواند با سر برهنه جلوی نامحرم باشد.

 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سوال: آیا زنان می‌توانند موھای سر خود را بتراشند یا کوتاہ کنند؟

پاسخ: اشکال دارد.

نکته: مقلدان مراجع تقلیدی که در مسائل، احتیاط واجب کرده‌اند می‌توانند در اینگونه مسائل به مرجع دیگری رجوع کنند. در اینجا نیز آیت‌الله مکارم، احتیاط واجب کرده‌اند، فلذا مقلدان ایشان می‌توانند در این مسئله به مرجع اعلم رجوع کنند.

 

حضرت آیت الله سیستانی

سوال: آیا خانم می‌تواند موی سر خود را از ته بتراشد؟

پاسخ: اشکالی ندارد. اما نمی‌تواند با سر برهنه جلوی نامحرم باشد.

 

حکم تراشیدن موی سر زن، از نظر مراجع مختلف چیست؟

 

حکم نگاه کردن به زنی که موهای خود را تراشیده

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سوال: اگر نامحرم موهای خود را کچل کند، نگاه کردن به اوچه حکمی دارد؟

پاسخ: جایز نیست.

 

حضرت آیت الله سیستانی

سوال: اگر خانمی موهای خود را کچل کند، می‌تواند جلوی نامحرم ظاهر شود؟

پاسخ: نمی‌تواند با سر برهنه جلوی نامحرم باشد.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای

سوال: اگر خانمی موهای خود را از ته کوتاه کند، می‌تواند جلوی نامحرم ظاهر شود؟

پاسخ: نمی‌تواند با سر برهنه جلوی نامحرم باشد.

 

سخن آخر

به نظر هر سه مرجع فوق‌الذکر، نگاه کردن به سر برهنه بانوان اشکال دارد، اما در مورد مسئله تراشیدن سر، به جز آیت‌الله مکارم، بقیه مراجع آن را برای زنان مجاز دانسته‌اند. البته آیت‌الله مکارم در این مسئله احتیاط واجب کرده‌اند که می‌توان به مراجع دیگر رجوع کرد.

شما می‌توانید از حکم کلاه گیس برای زنان و بیرون گذاشتن موی مصنوعی نیز در ستاره مطلع شوید. لطفا نظرات خود را با در میان بگذارید.


ستاره
Logo