حکم کلاه گیس برای زنان و بیرون گذاشتن موی مصنوعی

استفاده از کلاه گیس و موی مصنوعی به عنوان زینت برای زنان اشکالی ندارد اما لازم است که کلاه گیس از نظر نامحرم پنهان باشد و در معرض دید نباشد. حکم کلاه گیس برای زنان را در این مطلب بخوانید.
حکم کلاه گیس برای زنان

ستاره | سرویس مذهبی – حکم کلاه گیس برای زنان چیست؟ طبق نظر مراجع تقلید: از نظر اسلام زینت و آرایش با موهای مصنوعی و کلاه گیس ها اشکالی ندارد، ولی باید آن را از نامحرم بپوشانند.

 

استفاده از کلاه گیس به جای حجاب

کلاه گیس را در یکی از شرایط زیر مورد استفاده قرار می دهند.

  • استفاده از كلاه گیس به جاى روسرى
  • استفاده از كلاه گیس در خارج كشور
  • استفاده از كلاه گیس توسط بازیگران

در تمامی شرایط بالا نظر مراجع تقلید در مورد پوشاندن و استفاده از کلاه گیس به شرح زیر است؛

آیات عظام خمینی و فاضل: بنابر احتیاط واجب، باید كلاه گیس را از نامحرم پوشاند.

آیت الله بهجت: اگر باعث مفسده شود، جایز نیست.

آیات عظام تبریزى، صافى، مكارم و نورى: خیر، كلاه گیس خود یك نوع زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود.

آیت الله خامنه ای: به هر حال استفاده از کلاه گیس و موی مصنوعی برای حجاب مجزی نیست و موی مصنوعی نیز باید پوشیده شود.

آیت الله مکارم شیرازی: استفاده از کلاه گیس جایز است، ولی این کار در برابر نامحرم جایز نیست و نگاه به موی مصنوعی اشکال دارد.

آیت الله سیستانی: کلاه گیس خود زینت است و باید آن را بپوشاند.

آیت الله وحید خراسانی: چنانچه کلاه گیس مصنوعی یا موی مصنوعی بر سر زن باشد، واجب است آن را از نامحرم بپوشاند و نگاه کردن به آن هنگامی که بر سر زن است، جایز نیست.

آیت الله علوی گرگانی: اگر موجب نگاه مرد نامحرم به صورت یا گردن زن و امثال آن شود و یا اگر موجب لذت مرد شود، جایز نیست.

 

کلاه گیس حکم بیرون گذاشتن موی مصنوعی

 

کلاه گیس از موی زن نامحرم

آیا نگاه شوهر به كلاه گیس همسرش كه از موى زنان نامحرم درست شده، جایز است؟

همه مراجع (به جز امام، خامنه اى و فاضل): نگاه به آن اشكال ندارد.

آیات عظام خمینی، خامنه اى و فاضل: بنابر احتیاط واجب نگاه به آن جایز نیست.

 

استفاده از گلاه گیس برای ادامه تحصیل

به نظر شما در کشورهایی که به خانم های باحجاب اجازه نمی دهند که بروند می شود که از روی روسری موی مصنوعی پوشید؟

آیت الله صافی گلپایگانی:

به طور کلی بانوان باید خود را با چادر و مانند آن از نامحرم بپوشانند و در استفاده از موی مصنوعی و کلاه گیس موجب رواج بی بند و باری و از جهات دیگر مانند ایجاد مفسده و اختلاط مردو زن می شود، اشکال دارد.

آیت الله مهدی هادوی تهرانی:

اگر تحصیل برای شما ضروری است و امکان تحصیل در جایی که مانع حجاب شما نشوند، وجود ندارد، در این صورت با استفاده از موی مصنوعی در درس شرکت کنید و اگر این کار هم ممکن نشد، در حد ضرورت می توانید موی سر خود را آشکار نمایید. در حالت غیراضطرار، حجاب واجب است و استفاده از موی مصنوعی هر چند در صدق عنوان حجاب کافی است، ولی چون جذابیت موی واقعی را دارد جایز نمی باشد. ولی در حال اضطرار همان گونه که اشاره شد پوشیدن موی مصنوعی بر آشکار کردن مو ترجیح دارد.

آیت الله سیستانی:

استفاده از روسری برای حجاب کافی است.

آیت الله مکارم شیرازی:

خوب است در این گونه موارد از کلاه گیس آن هم به مقدار ضرورت استفاده کنید.

 

حکم کلاه گیس برای زنان – استفتائات آیت الله خامنه ای 

آیا پوشاندن موهاى مصنوعى در نماز واجب است؟

در نماز به عنوان پوشش در نماز، پوشاندن آن واجب نیست، ولى در برابر نامحرم (چه در حال نماز و چه غیر نماز) بنابر احتیاط واجب باید آن را بپوشاند.

 

استفتائات آیت الله سیستانی درباره کلاه گیس

اگر زنی کلاه گیس بر سر گذارد و به وسیله آن موی حقیقی را بپوشاند آیا او می تواند صورت خود را به نیت آرایش و استتار، گریم کند و خود را به غیر آنچه هست نشان دهد؟

 

استفاده از کلاه گیس به نیت زینت به شرط آن که آن را از نامحرمان بپوشاند جایز است.

بر سر گذاشتن کلاه گیس به نیت خوشگل تر شدن و مورد توجه بانوان قرار گرفتن در مجالس ویژه خانمها جهت پیدا شدن خواستگار، جایز است؟ و آیا چنین کاری عیب پوشی به حساب می آید؟

اگر تنها به نیت آرایش باشد و نه فریبکاری و عیب پوشی از چشم خواستگاران، چنان کاری اشکال ندارد.

استفاده از موی مصنوعی توسط زنان در هنرپیشگی چه حکمی دارد؟

اگر زینت بحساب آید باید آنرا بپوشاند.

 

کلاه گیس حکم حجاب در خارج از کشور

 

استفتائات آیت الله مكارم شیرازی درباره کلاه گیس

آیا کلاه گیسی که بعضى از زنها بر سر مى گذارند حجاب موهاى طبیعى آنها حساب مى شود؟

بعضى از انواع پوششها که زینت ظاهرى محسوب مى شود مثل کلاه گیس کافى نیست و همچنین لباسهایى که لباس زینت محسوب مى شوند نیز کافى نیست.

آیا کلاه گیس برای زن جایز است؟ اگر دختری کلاه گیس بر سر بگذارد و حجاب خود را بردارد اشکال دارد؟

آری استفاده از کلاه گیس جایز است ولی این کار در برابر نامحرم جایز نیست.

آیا نشان دادن زنان بدحجاب یا بى حجاب، به عنوان مظهر فساد رژیم سابق، حتّى با استفاده از موى مصنوعى و کلاه گیس و استفاده از چهره پرداز زن، در فیلم هاى سینمایى تلویزیون و نمایش هاى روى صحنه مجاز است؟

براى نشان دادن مفاسد بدحجابى و بى حجابى راه هاى بى اشکال تر پیدا مى شود.

وظیفه خواهران دانشجوى مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟

1. شرط گذراندن تمام ترمهاى دانشجویى در دانشگاه هاى تحت مدیریّت آنها، رعایت نکردن حجاب شرعى است.

2. شرط اتمام چند ترم باقیمانده از رشته خاصّى در دانشگاه ترک حجاب است.

با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى کنند، به افراد متدیّن اجازه داده مى شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.

 


ستاره
Logo