فرق صیغه با عقد؛ صیغه محرمیت با عقد موقت و عقد دائم چه تفاوتی دارد؟

فرق صیغه محرمیت عقد موقت و عقد دائم در شرایطی از جمله تعیین زمان، مهریه، وجود شاهد در ثبت، عُده، حق طلاق، ازث بردن و ... است. ازدواج با غیر مسلمان نیز در این دو نوع عقد بررسی شده است.
ستاره | سرویس عمومی – ازدواج کامل کننده دین است و برای دست یافتن به سعادت دنیوی و اخروی باید ازدواج کرد. در اسلام ازدواج به دو صورت انجام می‌شود. عقد موقت که با صیغه محرمیت انجام می‌شود و عقد دائم که زمان ندارد. در این بخش از ستاره به بررسی فرق صیغه محرمیت عقد موقت و عقد دائم از وجوه مختلف خواهیم پرداخت.

 

فرق صیغه محرمیت و عقد موقت و عقد دائم

فرق صیغه محرمیت عقد موقت و عقد دائم با توجه به شرایط هر کدام

آشنایی با شرایط ازدواج دائم و موقت و تفاوت این دو ضروری است. هر تصمیمی که داشته باشید با دریافت اطلاعات کافی در این زمینه، می‌توانید ازدواج آگاهانه‌تری داشته باشید.

۱. ثبت عقد

هنگام خواندن صیغه موقت رضایت طرفین کافی است و نیازی به گرفتن شاهد و ثبت آن نیست؛ اما برای ازدواج دائم باید حتماً خطبه در دفترخانه معتبر و با حضور چهار شاهد بالغ و عاقل خوانده شود.

۲. تعیین مهریه

مهریه عقد موقت باید از قبل تعیین شده باشد و نبود مهریه به منزله باطل شدن صیغه است. در صورتی که در ازدواج دائم، مهریه به صورت عندالمطالبه یا عند الاستطاعه ثبت می‌شود. در عقد دائم، در صورتی مهریه پرداخت می‌شود که زوج مایل به پرداخت آن باشد یا زوجه از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

۳. تعیین زمان

برای ازدواج موقت باید حتماً زمان تعیین شود. در صورتی که ازدواج دائم زمان ندارد و تا زمانی که زوجین درخواست طلاق ندهند می‌توانند به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کنند.

۴. اجازه پدر یا جد پدری

در هر دو صورت ازدواج موقت یا دائم در صورتی که دختر باکره باشد؛ باید پدر یا جد پدری هنگام جاری شدن صیغه محرمیت حضور داشته باشد.
 
اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج
 

۵. نگه داشتن زمان عُده

در هر دو صورت ازدواج دائم یا موقت، پس از پایان زمان صیغه یا طلاق، زن باید عُده طلاق را نگه دارد. پس از اتمام این زمان، وی می‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند.

۶. اجازه کار

در عقد موقت زن می‌تواند بدون اجازه همسر در خارج از منزل به کار مشغول شود. در صورتی که در ازدواج دائم زن برای اشتغال در بیرون از منزل باید از همسرش اجازه بگیرید.

۷. چند همسری

مرد نمی‌تواند برای ازدواج دائم بیش از ۴ زن را به عقد خودش را در بیاورد؛ اما در عقد موقت محدودیتی برای ازدواج با خانم‌های متعدد وجود ندارد!

۸. بچه دار شدن

در ازدواج دائم هیچ یک از زوج‌ها حق ندارد مانع از بچه دار شدن شود؛ اما در ازدواج موقت اجباری برای بچه دار شدن وجود ندارد. 

۹. تعیین محل سکونت

در ازدواج دائم تعیین محل سکونت به عهده شوهر است و تنها در صورتی زن می‌تواند محل زندگی را تعیین کند که حق تعیین محل سکونت را زمان عقد گرفته باشد؛ اما برای ازدواج موقت، اجباری برای سکونت زن در محل تعیین شده توسط شوهر وجود ندارد.

 

تعیین محل سکونت در ازدواج

 

حق طلاق در ازدواج موقت و دائم چگونه است؟

برای طلاق در ازدواج موقت شرایطی وجود دارد که با ازدواج دائم متفاوت است.
در ازدواج موقت برای طلاق باید یکی از شرایط وجود داشته باشد.
 • در صورتی که مدت زمان عقد در صیغه موقت به پایان برسد.
 • مرد باقی مانده زمان ازدواج را ببخشد.
 • زن دارای حق طلاق باشد.
 • جنون و بیماری‌های صعب العلاج
 • فریب در ازدواج
 • اعتیاد به مواد مخدر
در ازدواج دائم حق طلاق با مرد است. تنها در صورتی زن می‌تواند نسبت به طلاق اقدام کند که یکی از این شرایط وجود داشته باشد:
 • زن دارای حق طلاق باشد
 •  زوج ۶ ماه به منزل مراجعه نکرده باشد
 •  اثبات ناتوانی جنسی
 •  اعتیاد به مواد مخدر
 • جنون یا ابتلا به بیماری‌های نادر و صعب العلاج
 • فریب در ازدواج

اگر می‌خواهید بدانید که چرا حق طلاق زن در اسلام در دست مردان است؟ این مطلب را مطالعه کنید.

 
حق طلاق در ازدواج دایم و موقت

 

ازدواج با غیر مسلمان در ازدواج دائم و موقت

 • طبق قرآن، روایات و فتوا‌های علما، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام است.
 • این موضوع برای ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی نیز صدق می‌کند.
 • در صورتی که زن غیر مسلمان اهل کتاب باشد، اسلام ازدواج موقت زن غیر مسلمان  با مرد مسلمان را جایز دانسته است.
 • مراجع تقلید نظرات مختلفی درباره ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اهل کتاب (مانند مسیحى و یهودى) دارند. با توجه به حکم مرجع تقلید مورد نظرتان باید درباره این ازدواج تصمیم بگیرید.
 

سرپرستی فرزندان در عقد دائم و موقت

حضانت و سرپرستی فرزندان در ازدواج موقت و دائم یکسان است. مادر می‌تواند تا ۷ سالگی حضانت کودک را داشته باشد و پس از آن سرپرستی فرزندان به پدر می‌رسد. در صورتی که پدر مایل به نگهداری فرزندان نباشد یا این که دادگاه رای سرپرستی فرزندان را به مادر دهد، مادر می‌تواند حضانت فرزندان را داشته باشد.

 

فرق صیغه محرمیت عقد موقت و عقد دائم در پرداخت نفقه

در ازدواج موقت اجباری برای پرداخت نفقه برای مرد وجود ندارد. برخی از مواقع مرد به صورت داوطلبانه برای پرداخت نفقه اقدام می‌کند؛ اما در ازدواج دائم نفقه یکی از حق و حقوق‌های قانونی زن است. این مبلغ برای لباس، هزینه خورد و خوراک، درمان و… در نظر گرفته می‌شود.
میزان نفقه‌ای که برای زن در نظر گرفته می‌شود با توجه به شرایط مالی همسر است. هنگام طلاق زن می‌تواند درخواست نفقه کند. تنها در صورتی این درخواست از صورت دادگاه رد می‌شود که موضوع عدم تمکین توسط زن مطرح شود.
 
مهریه در عقد موقت و عقد دائم

 

ارث بردن زوجین در صیغه موقت و عقد دائم

تنها در صورتی زوج از یکدیگر ارث می‌برند که ازدواج آن‌ها دائم باشد. در ازدواج موقت، اگر ازدواج ثبت شده باشد و طرفین درباره ارث‌بری توافق کرده باشند، امکان ارث بردن زوج‌ها از هم وجود دارد. در صورتی که زوج از هم جدا شده باشند، امکان ارث‌بری از اموال برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.
اگر زن در ازدواج دائم فوت شده باشد، نصف اموال او به همسرش خواهد رسید. در صورتی که زن وارث دیگری مانند پدر، مادر و… نداشته باشد، دادگاه همه اموال وی را به شوهرش می‌دهد. برای افرادی که دارای فرزند هستند، یک چهارم اموال زن به شوهر می‌رسد.
ارث‌بری زن از شوهر در ازدواج دائم به اندازه یک چهارم اموال است. اگر زوج دارای فرزند باشند، پس از مرگ یک هشتم اموال مرد به همسرش خواهد رسید.

 

سخن آخر

هر فرد بالغی برای این که زندگی هدفمندی داشته باشد و به سعادت برسد باید ازدواج کند. اسلام امکان ازدواج دائم و موقت را فراهم کرده است و هر کدام از این ازدواج‌ها دارای شرایط و قوانین خاصی هستند. در این مقاله به موارد فرق صیغه محرمیت عقد موقت و عقد دائم در شرایطی همچون مهریه، نفقه، زمان عده، شرایط ارث‌بری زوج‌ها و… پرداخته شد.
با مطالعه مقاله‌های احکام ازدواج موقت از نگاه مراجع تقلید معاصر شیعه و جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت از نظر قانون و شرع می‌توانید با ازدواج موقت و موضوعاتی که در رابطه با این نوع ازدواج وجود دارد اطلاعات بیشتری به دست بیاورید. فراموش نکنید که نظرات و پرسش‌های خود را با ما و خوانندگان ستاره به اشتراک بگذارید.

طبقه بندی:


ستاره
Logo