واکنش پرستو صالحی به خواستگاری سامان گوران

پرستو صالحی روز گذشته با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به ابهامات درباره خواستگاری کردن سامان گوران از او در فضای مجازی پاسخ داد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – چند روز قبل بود که سامان گوران با انتشار فیلمی از خود برای دومین بار از پرستو صالحی خواستگاری کرد (خواستگاری مجدد سامان گوران از پرستو صالحی) و علت این تصمیم خود را وجه اشتراکش با پرستو صالحی در استقلالی بودن عنوان نمود! 

واکنش پرستو صالحی به خواستگاری سامان گوران


پرستو صالحی:

بنر-هومکا-ستاره

«من به چیزهای مهمتری در زندگی و جامعه ام واکنش نشون میدم نه به شوخی ها»


ستاره
Logo