خواستگاری مجدد سامان گوران از پرستو صالحی (فیلم)

سامان گوران در مصاحبه اخیر خود با "پاپ تی وی"، به سوال مجری درباره دومین خواستگاری خود از پرستو صالحی پاسخ داد و آن را خواسته اصلی خود عنوان کرد.

ستاره
Logo