ظلمی که به بانوان فوتبالیست در تهران می‌شود! (فیلم)

اخیرا در برنامه فرمول یک که به مجری گری علی ضیا از شبکه اول سیما پخش می‌شود به موضوع عجیب قرار ندادن زمین فوتبال به بانوان فوتبالیست در پایتخت اشاره شد که تعجب مجری برنامه را در پی داشت.

ستاره
Logo