تیکه سنگین علی ضیا به نظرسنجی رییس جمهور (فیلم)

علی ضیا مجری مطرح تلویزیون در برنامه فرمول یک به مشکلات و فشار‌های اقتصادی در جامعه اشاره کرد و تیکه‌ای نیز به صحبت اخیر رییس جمهور درباره نظرسنجی چشمی انداخت.

 ستاره | سرویس چهره‌ها – مدتی پیش رییس جمهور صحبتی را درباره نظرسنجی خود از نوع نگاه مردم در خیابان مطرح کرده بود که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت.  

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo