فشار خون نرمال در زنان با سنین مختلف

فشار خون نرمال در زنان تفاوت آشکاری با مردان دارد. زنان به دلیل تفاوت‌ها در شرایط بدنی با مردان، در فشار خون نیز استاندارد‌های مخصوص به خود را دارند. کنترل و بررسی فشار خون برای زنان و مردان در هر سنی لازم است.

فشار خون نرمال در زنان


ستاره |
سرویس سلامت _
فشار خون نرمال در زنان چه میزان باید باشد؟ فشار خون نرمال در زنان و مردان تفاوت می‌کند. اهمیت بخشیدن به کنترل و بررسی فشار خون برای سلامتی بدن ضرورت دارد. در این مقاله مطالبی درباره فشار خون نرمال در زنان با سنین مختلف را مشاهده خواهید کرد.

فشار خون نرمال در زنان

کنترل فشار خون برای افرادی که از اهمیت آن مطلع هستند جایگاه بسیار مهمی در سلامت و تندرستی دارد. خوب است بدانید اگر فشار خون نبود، قلب شما فایده برای بدنتان نداشت و بدون فشار خون هیچ کدام از ارگان‌های بدنتان توسط خون تغذیه نمی‌شدند و حیات غیر ممکن می‌شد!
فشار خون همانطور که اصل وجود داشتنش برای بقای انسان لازم و ضروری است، میزان آن و بالا و پایین بودنش نیز به همین صورت در سلامتی بدن تأثیر مستقیم دارد. کوچک‌ترین تغییر در شرایط بدنی تاثیرات خود بر فشار خون را اعمال می‌کند و برعکس نیز همینطور است. با بالا یا پایین رفتن فشار خون کیفیت عملکرد بدن تغییر می‌کند. با توجه به نقش اساسی فشار خون در بدن، بهتر است همیشه با مراجعه منظم به پزشک و بررسی فشار خون از بروز بیماری‌های مختلف پیشگیری کنیم.
در ادامه این متن می‌توانید فشار خون نرمال در زنان را ببینید. ذکر این نکته لازم است که فشار خون نرمال در زنان و در مردان متفاوت است و این استاندارد با تغییر سن نیز تغییر می‌کند.

فشار خون نرمال در زنان

فشار خون نرمال در زنان سن (سال)
80/34 – 120/75 1-2
100/59 3
102/62 4
104/65 5
105/68 6
106/70 7
107/71 8
109/72 9
111/73 10
113/74 11
115/74 12
117/75 13
120/75 14
120/76 15
120/78 16
120/80 17
120/80 18
120/79 19-24
120/80 25-29
122/81 30-35
123/82 36-39
124/83 40-45
126/84 46-49
129/85 50-55
130/86 56-59
134/84 +60

فشار خون سیتولیک

فشار خون سیستولیک همان عددی است که هنگام بیان فشار خون اول گفته شده و یا در نوشته‌ها و دستگاه‌های خودکار سنجش فشار خون بالا نوشته می‌شود. این عدد بیانگر فشار خون شما در زمانی است که قلب‌تان به صورت فعال در حال تپیدن است و خون را با فشار به شریان‌های اصلی خون در بدن انتقال می‌دهد. فعالیت قلب به صورت فعال را سیستول می‌نامند و فشار خون حاصل از آن را فشار خون سیستولیک می‌نامند.

فشار خون نرمال در زنان

فشار خون دیاستولیک

بطن‌های قلب پس از فعالیت فعالانه استراحت می‌کنند. پس از اینکه قلب پمپاژ فعالش تمام می‌شود، بطن‌های قلب سعی می‌کنند خود را آماده انقباض بعدی کنند. این بازه زمانی که بطن‌ها در حال استراحت و آماده شدن هستند را دیاستول می‌نامند و فشار خون در این دوره زمانی را فشار خون دیاستولیک می‌نامند. فشار خون دیاستولیک همان عددی است که در فشار خون شما به عنوان عدد دوم گفته شده یا در دستگاه‌های خودکار سنجش فشار خون در پایین نمایش داده می‌شود.
 
آیا شما به عنوان یک زن به فشار خون نرمالی که باید داشته باشید اهمیت می‌دهید؟ از تجربیات‌تان در زمینه کنترل فشار خون در بخش “ارسال نظرات” بنویسید.


ستاره
Logo