فشار خون نرمال در نوجوانان بر اساس سن آن‌ها

فشار خون نرمال در نوجوانان همواره با رشد آن‌ها تغییر می‌کند. نه تنها سن بلکه جنسیت افراد نیز در وضعیت فشار خون تاثیرات بسیاری دارد. کنترل و بررسی فشار خون در هر سنی یک امر ضروری است.

فشار خون نرمال در نوجوانان


ستاره |
سرویس سلامت – 
آیا فشار خون نرمال در نوجوانان تفاوتی با دیگر سنین دارد؟ کنترل فشار خون و بررسی مداوم آن در سنین نوجوانی اهمیت بسیار زیادی داشته و با سنین دیگر متفاوت است. در این مقاله ضمن توضیح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به بررسی فشار خون نرمال در نوجوانان دختر و پسر می‌پردازیم.

فشار خون نرمال در نوجوانان

همه ما حرف‌هایی درباره فشار خون شنیده‌ایم، چندین بار حین مراجعه به پزشک فشار خونمان را گرفته‌اند و همه چیز‌هایی مبهم درباره بالا و پایین رفتن فشار خون برایمان گفته اند. خوب است بدانید اگر فشار خون نبود خونی که قلب شما پمپاژ می‌کند هیچوقت به ارگان‌های دیگر بدن نمی‌رسید. همین مطلب می‌تواند بهانه‌ای باشد برای اطلاع پیدا کردن درباره فشار خون و اهمیت آن. متناسب با افزایش سن و شرایط بدنی افراد، فشار خون نرمال برای آن‌ها تفاوت می‌کند. فشار خون در سنین کودکی و نوجوانی بسیار متفاوت است و با ورود به دوره جوانی این استاندارد مجدداً تفاوت می‌کند. کنترل فشار خون و بررسی مداوم میزان آن مزایای بسیاری دارد و در اولین مرحله می‌تواند به ما کمک کند تا نشانه‌هایی از بروز برخی بیماری‌های خطرناک را پیدا کنیم. با توجه به نقش اساسی فشار خون در سلامت، در ادامه این مقاله فشار خون نرمال در نوجوانان دختر و پسر را بررسی می‌کنیم.

فشار خون نرمال در نوجوانان دختر فشار خون نرمال در نوجوانان پسر سن
115/74 116/75 12
117/75 117/76 13
120/75 119/77 14
120/76 120/78 15
120/78 120/78 16
120/80 120/78 17
120/80 120/80 18

فشار خون نرمال در نوجوانان

فشار خون سیستولیک چیست؟

فشار خون پس از محاسبه شامل دو عدد می‌شود. این اعداد بیانگر چه چیزی هستند؟ باید بدانید که فشار خون افراد همواره در حال تغییر است و دانستن این اعداد بسیار حیاتیست. این تغییر دلایل بسیاری می‌تواند داشته باشد که مربوط به این بحث نیستند. زمانی که قلب شما فعال بوده و در حال تپش و پمپاژ است، خون با فشار بسیار زیادی وارد رگ‌های اصلی بدن شما می‌شود. این رویداد را در علم پزشکی با اصطلاح سیستول می‌شناسند. فشار خون شما در زمان تپش و پمپاژ، فشار خون سیستولیک نامیده می‌شود. فشار خون سیستولیک عددیست که همیشه اول نوشته یا گفته می‌شود و یا در برخی مواد بالا نوشته می‌شود.

فشار خون نرمال در نوجوانان

فشار خون دیاستولیک چیست؟

فشار خون انسان تغییر می‌کند، اما این تغییر ماهانه یا روزانه نیست! پس از اینکه قلب از تپش باز می‌ایستد، بطن‌های قلب در حالت آرامی قرار می‌گیرند و فشار خون در این زمان متفاوت است. حالتی که قلب در حال استراحت است را دیاستول می‌نامند و فشار خون افراد در این دوره زمانی را به نام فشار خون دیاستولیک می‌شناسند. یعنی همان عدد دوم یا پایینی در فشار خون شما.
 
آیا همزمان با رشد فرزندانتان به تغییر شرایط بدنی شان توجه می‌کنید؟ تجربه شما در مواردی که فرزندتان فشار خون نرمال نداشته است چیست؟ با استفاده از بخش “ارسال نظرات” تجربیات خود را با ما و دیگر خوانندگان سایت ستاره به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo