روز مهندس ما آریایی‌ها ۵ روز دیگه‌س اسمش هم مهندس‌مذگانه.

عشقم روزت مبارک

 

شما چه جملات و پیام های دیگری برای تبریک روز مهندس به همسر سراغ دارید؟ برای این روز چه برنامه‌ای دارید و چه خاطراتی از سال های گذشته دارید؟ نظرات و پیشنهادات‌تان را در بخش نظرات سایت ستاره با ما در میان بگذارید.