تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب خوبه یا بد؟

تعبیر خواب جوجه تیغی و دیدن آن در خواب بیانگر این است که شما بایستی متوجه رفتارهای دفاعی خود برای دور کردن اطرافیانی که علاقه‌ای به آن‌ها ندارید باشید.
تعبیر خواب جوجه تیغی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب و رویاهایی که در طول عمر هر فرد دیده می‌شوند بیانگر حالات درونی، عاطفی و یا ضمیر ناخودآگاه اوست. برای دریافت مفهوم و ارتباط با فضای خواب می‌توان آن را از نقطه نظر روانشناسی و یا رجوع به تعابیر اسلامی و غربی بررسی کرد.

 

تعبیر خواب جوجه تیغی

 

تعبیر خواب جوجه تیغی (روانشناسی)

حیوانات در خواب ظاهر می‌شوند تا ما را متوجه غرایز طبیعی خودمان کنند. برای درک دلیل حضور جوجه تیغی در خواب نیز باید طبیعت و نقش جوجه تیغی در فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار داد.
 
 • جوجه تیغی به واسطه‌ی فیزیک بدنی خود به عنوان تهدید شناخته شده است. البته ظهور این حیوان در خواب، به این معنا نیست که شما در معرض یک خطر یا تهدید قرار گرفته اید و بنا است که اتفاق ناگواری برای شما رخ دهد. بلکه این خواب از شما می‌خواهد تا متوجه رفتار‌های دفاعی خود برای دور کردن انسان‌هایی که علاقه‌ای به آن‌ها ندارید باشید. ممکن است در این زمان، رفتاری محافظه کارانه پیش گرفته باشید.
 • بسیار اهمیت دارد که در خواب خود، جوجه تیغی را به چه شکل و در چه موقعیتی مشاهده می‌کنید. اگر در خواب مشاهده کنید که جوجه رنگی قصد آزار رساندن به شما را دارد یا از دیدن آن نوعی احساس انزجار به شما دست دهد، این خواب به نگرانی شما درباره‌ی انسان‌های محافظه کاری که در اطراف خود مشاهده می‌کنید اشاره دارد. این خواب از شما می‌خواهد تا ماهیت این غریزه‌ی درونی را شناخته و مورد مطالعه قرار دهید و به کنترل و تربیت آن در درون خود بپردازید. همچنین اجازه ندهید که افراط در بروز این غریزه، باعث فاصله گرفتن دیگران از شما شود.
 • اگر در خواب، مشاهده کنید که یک جوجه تیغی در حال زاد و ولد است، باید بدانید که این خواب، اشاره به مسئولیت‌های جدیدی دارد که در زندگی بیداری و در طول روز‌ها یا ماه‌های اخیر بر دوش خود احساس می‌کنید. لازم است تا ماهیت این مسئولیت‌های جدید را شناخته و از درایت و محافظه کاری خود در جهتی مثبت استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا به گسترش منافع خود در زمینه‌های مختلف زندگی بپردازید.
 • اگر در خواب با یک جوجه تیغی مرده رو به رو شوید، باید بدانید که مرگ در تعبیر خواب روان شناسی، نشان دهنده‌ی توقف و انفعال است. ممکن است در این زمان احساس کنید که قدرت دفاعی شما در مقابل دیگران کمرنگ شده است یا قادر به محافظت از افکار و نیات خود نیستید. این خواب از شما می‌خواهد تا ریشه‌ی به وجود آمدن این احساس فقدان درونی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که فرد دیگری به شما جوجه تیغی هدیه می‌دهد، باید بدانید که دیگران، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند و این خواب نشان دهنده‌ی یک مهارت روانی مرتبط با غریزه‌ی جوجه تیغی است که در خود دست کم گرفته اید. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره‌ای را برای شما زنده می‌کند؟ درسی که از این فرد می‌گیرید، چگونه می‌تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش‌های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
 • شما هم اکنون در حال شناخت مکانیزم دفاعی خود در مقابل افکار و عقایدی هستید که در حال تحمیل شدن به شما هستند. در واقع حمله همیشه به صورت فیزیکی صورت نمی‌گیرید. هر روزه، اخبار و محیط‌های مختلفی که در معرض آن‌ها قرار می‌گیریم، به افکار ما حمله کرده و دیدگاه‌های مختلف ما را به چالش می‌کشند. حمله‌هایی که می‌توانند آرامش و ثبات روانی مان را مختل کنند. خوابی با موضوع جوجه تیغی از شما می‌خواهد تا غریزه‌ی مرتبط با جوجه تیغی و حالت دفاعی او را شناخته، و از عقاید شخصی و آرامش روانی خود مراقبت کنید.

 

تعبیر خواب جوجه تیغی (معبرین غربی)

لوک اویتنهاو: جوجه تیغی: حسادت
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن جوجه تیغی در خواب، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می‌کنید.
 • اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می‌کنید.
 
در سرزمین رویا‌ها آمده:
 • خواب یک جوجه تیغی: ناکامی و شکست برای دشمنان شما.
 • یک جوجه تیغی را می‌کشید: ضررهائی که گریبانگیر شما هستند برطرف خواهند شد.
 • جوجه تیغی‌های بسیار: خطر و ناکامی در عشق.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • رویای با مضمون جوجه تیغی بیانگر حساس بودن بیش از حد شماست. شما هر چیزی را خیلی شخصی برداشت می‌کنید. از منظری دیگر این خواب نشانه از دست رفتن بعد معنویتان است.
 • جوجه تیغی در خواب نیاز به مراقبت از خود را نشان می‌دهد. شما بایستی خود را از آسیب‌های احساسی و عاطفی حفظ کنید. به تعبیری دیگر جوجه تیغی موقعیتی را متصور می‌شود نیاز دارید با آغوش باز آن را دنبال کنید. کسی در زندگی بی داری تان ممکن است در حالت تدافعی باشد و آسیب پذیری هاشان را افشا نکند (نقطه ضعف نشان ندهد)

 

تعبیر خواب جوجه تیغی (معبرین اسلامی)

ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر خارپشت، دشمن زشت و بداخلاق می‌باشد.
 • اگر ببینی خارپشت را کشته‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی.
 • اگر ببینی گوشت خارپشت را می‌خوری، به اندازۀ آن از مال و اموال دشمن مصرف خواهی کرد.
 • اگر ببینی خارپشت تو را گاز گرفته است، از دشمنی که گفته شد صدمه و آسیب می‌بینی، مخصوصاً اگر ببینی از زخم تو خون جاری شده است.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo