چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

اتم از سه ذره تشکیل شده است. وقتی ذره‌های باردار در یک اتم باهم برابر باشند، آن اتم خنثی است. یک اتم می‌تواند یک حالت پایه و یک حالت برانگیخته داشته باشد.

چرا اتم در حالت عادی خنثی است

ستاره | سرویس علوم – اتم‌ها کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک ماده ساده هستند و شامل الکترون‌ها و هسته اتم می‌شوند. الکترون‌ها که در اطراف هسته قرار دارند به دور هسته می‌چرخند. هسته اتم نیز از نوترون و پروتون تشکیل شده که در کنار یکدیگر در مرکز اتم قرار دارد. هسته نسبت به الکترون‌ها فضای بسیار کمتری اشغال می‌کند که به نحوی است فضای بسیار اندکی در مرکز اتم را اشغال کرده و بقیه اتم را الکترون‌ها تشکیل می‌دهند.

 

چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

 

چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

در هسته که از پروتون و نوترون را در کنار هم دارد، پروتون دارای بار مثبت و نوترون خنثی است. الکترون‌ها نیز دارای باری منفی هستند که مقدار بار یک پروتون و یک الکترون از لحاظ عددی باهم برابر است. منفی و مثبت بودن بار‌های الکترون و پروتون به صورت قراردادی است.

 

در اتم‌ها در حالت عادی تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها باهم برابر است.
بنابراین مقدار بار مثبت و منفی برابر خواهد شد. این یعنی خنثی بودن اتم!

 

چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

 

طبق اصل پایستگی، بار الکتریکی به وجود نمی‌آید و به صورت خود به خود هم از نابود نمی‌شود، بلکه از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌گردد، به نحوی که در آخر مجموع بار الکتریکی اجسام مقداری ثابت می‌شود.

آیا درباره حالت برانگیخته اتم اطلاعاتی دارید؟ دانش خود را در انتهای این صفحه در قسمت “ارسال نظر” با ما به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo