معنی دیدن خوک در خواب چیست؟

تعبیر خواب خوک از دیدگاه روانشناسی میل به کسب دارایی است. دیدن خوک در خواب به گفته ابراهیم کرمانی ضعف و اشکال در دین فرد بیننده خواب است.

ستاره | سرویس سرگرمی – خوک از جمله حیواناتی است که در اسلام نجس شمرده شده و تعابیر دیدن آن براساس گفته‌های معبرین مسلمان بر مبنای ناپاکی و نجاست ذکر گردیده‌اند. این‌گونه خواب‌ها را می‌توان هم بر اساس دیدگاه روانشناسی بررسی و هم از لحاظ تفاسیر اسلامی تحلیل کرد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک

 

تعبیر خواب خوک از دیدگاه روانشناسی

خوک در سمبل شناسی با سرمایه داری و میل انسان به کسب دارایی‌های مادی مرتبط است. خوک بدون احساس انزجار یا توجه به رشد معنوی خواستار کسب ثروت مادی می‌باشد که می‌تواند در این مسیر، به هر کار غیر انسانی یا کثیفی دست بزند. حیواناتی که در خواب ظاهر می‌شوند سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. انسان مجموعه‌ کاملی از غرایز مختلف است با این تفاوت که می‌تواند ماهیت و پتانسیل‌های هر غریزه را شناخته و در صورت لزوم به کنترل و هدایت آن‌ها بپردازد.

اگر شما در واقعیت فردی معتقد باشید و خوک برای شما به شکل حیوانی منزجر کننده ظاهر شود، این خواب به آن دسته از غرایز شما اشاره دارد که احساس می‌کنید می‌توانند شما را به سمت افکار یا مسیر‌هایی منحرف کننده پیش ببرند. مانند زمانی که احساس می‌کنید زیاده خواهی و مادی گرایی در شما قدرت گرفته است. این خواب از شما می‌خواهد تا این غریزه‌های مرتبط با سمبل خوک را شناخته و به اهلی کردن یا کنترل آن‌ها بپردازید. همان طور که اهلی کردن حیوانات در دنیای واقعی، به منفعت انسان بوده است.

تبلیغات در ستاره

اگر خوک در خواب به گونه‌ای ظاهر شود که برای شما ایجاد استرس و ناراحتی کند، یا به شما آسیب برساند، این خواب می‌تواند به ترس درونی شما از رو به رو شدن با غرایزی اشاره داشته باشد که در زندگی بیداری و در بروز آن‌ها دچار افراط شده اید. این خواب از شما می‌خواهد تا متوجه تاثیر و غلبه‌ی غرایز مرتبط با خوک و زیاده خواهی مادی در خود باشید چرا که تداوم این زیاده خواهی می‌تواند برای شما در درجه‌ی اول و در ادامه برای اطرافیانتان مشکل آفرین شود.


 

تعبیر خواب خوک مرده

اگر در خواب خوکی مرده را مشاهده کنید و دیدن این صحنه برای شما منزجر کننده یا آزار دهنده باشد، باید بدانید که مرگ در خواب، اشاره به انفعال و بی اثر شدن دارد. این خواب می‌تواند به انفعال درونی شما در زمینه‌ی حرکت و تلاش اشاره داشته باشد. این خواب از شما می‌خواهد تا تعادل برهم خورده‌ی زندگی روزمره‌ی خود را درک کرده و اجازه ندهید که سرکوب یا نادیده گرفتن قدرت‌ها و امیال درونی، در شما فقدان ایجاد کرده یا آرامش فکری تان را مختل کند.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن خوک

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی به شما خوک هدیه می‌دهد، باید بدانید که این فرد سمبل بخشی از شخصی خودتان است که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، قدرت‌ها و ایده‌های این بعد را نادیده گرفته باشید. برای این که دلیل حضور این شخص را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او چه احساس، فکر یا رفتار‌هایی را در شما زنده می‌کند؟ ویژگی‌هایی که از این فرد به یاد می‌آورید، سمبل ویژگی‌های شخصیتی خودتان است که می‌تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش‌های فکری شما در زندگی بیداری باشد.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن خوک در خوابتان نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که خوک ممکن است بیانگر شکم پرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مرد سالار است
 • اگر شما خوک‌ها را دوست دارید و فکر می‌کنید که خوک‌ها با نمک هستند، پس خوابتان در مورد یک خوک چاق بیانگر تصوراتی غلط در مورد چیز‌هایی خاص است. چیزی که شما باور دارید و چیزی که در واقعیت است ممکن است دو چیز متفاوت باشد. خوک ممکن است مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. شما فکر می‌کنید که خوک یک چیز خاص خواهد بود، اما در واقع واقعیت، اصلا چیزی که تصور کرده اید نیست.
  خواب دیدن خوکی که زنده زنده پخته می شود بیانگر این است که شما دستخوش یک تحول جدی هستید. شما آماده اید که خودتان را از شر منفی های حول و حوش زندگی‌تان خلاص کنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن خوک چاق در خواب نشانه این است که در زندگی و شغل خواب بیننده به سرعت دگرگونی‌هایی ایجاد می‌شود.
 • دیدن خوک لاغر در خواب نشانه این است که خواب بیننده با فرزندان خود دچار اختلاف می‌شود.
 • دیدن خوک‌های تازه زا و ماده خوک در خواب نشانه این است که خواب بیننده در کار‌های خود پیشرفت می‌کند.
 • اگر فردی در خواب صدای خوک بشنود نشانه این است که در اثر مرگ کسی احساس ناامیدی می‌کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به خوک‌ها غذا می‌دهد نشانه این است که بر تعلقات شخصی او اضافه می‌شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خوک خرید و فروش می‌کند بیانگر این است که با انجام دادن کار‌هایی دشوار ثروت زیادی بدست می‌آورد.
 • تعبیر خواب خوک چاق و سالم نشانه این است که خواب بیننده در زندگی خود توفیقی مطلوب بدست می‌آورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که معاشرینی مردم آزاد دارد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که دوستی حسود و ثروتمند پیدا می‌کند.
در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:
 • تعبیر دیدن خوک در خواب نشانه درآمد مالی خوب برای خواب بیننده است.
 • دیدن خوک چاق و سالم در خواب نشانه بدست آوردن پول و خوشبختی است.
 • دیدن خوک لاغر در خواب نشانه بی پولی و عذاب است.
 • دیدن تعداد زیادی خوک در خواب نشانه این است که مبلغی پول بعد از مرگ یکی از اعضاء فامیل نصیب خواب بیینده می‌شود.
 • تعبیر خواب خریدن خوک نشانه این است که خواب بیننده شادی بزرگی در پیش دارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که خوک می‌فروشد نشانه این است که دوستانش از وی متنفر می‌شوند.
 • تعبیر خواب خوک وحشی نشانه این است که یک دوست در پی آزاد خواب بیننده است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که دیگران خوک دارند باید مراقب رقیب خود باشد.

 

تعبیر خواب خوک از دیدگاه اسلامی

مطیعی تهرانی می‌گوید: ما که خوک‌ها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می‌شناسیم، در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. از این رو تعبیر خواب خوک نیز زیاد خوب نیست.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • تعبیر ارتباط و آمیختن و دوستی با خوک از نظر دنیوی خوب بوده، ولی از نظر اخروی و دینی خوب نمی‌باشد.
 • اگر ببینی چوپان خوک‌ها هستی بر گروهی بدکردار و بی‌دیانت، بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی.
 • اگر ببینی خوک‌ها را از جایی به جایی دیگر می‌بری، اوضاع و احوال دنیوی تو بهتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال خواهد شد.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها گشت و گذار می‌کنی، به خاطر مال و اموالی که با ظلم و زور به دست می‌آوری، شاد و خرم خواهی شد.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها نشسته‌ای، بر دشمن غلبه می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خوکی از پشت سر تو آمد و از جلوی تو بیرون رفت، به خواسته زشت و پلیدخود می‌رسی.
  تعبیر دیدن بچه خوک، غم و اندوه می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خوک‌ها را در یک‌جا جمع کرده‌ای و نمی‌گذاری پراکنده شوند، مقدار فراوانی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب شیر و گوشت و پوست خوک

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر خوک می‌خوری، نادان و بی‌عقل می‌شوی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی گوشت خوک خورده‌ای، مال و اموال حرام مصرف خواهی کرد.
 • به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی.
 • اگر ببینی کسی به تو پوست خوک داده است، مال و اموال حرام به دست می‌آوری.


48 نظر
 1. سلام من خواب دیدم تو ی کوچه ای با خانوادم دارم در میشم چهارتا خوک مشکی میبینم که کنار خیابون بودن و داداشم سوار یکیشون میشه که از روش میوفته و نزدیک بود با ماشین تصادف کنه بعد از چند دقیقه که دیگ خوک نبود داداشم تصادف کرده رو زمین بود و ی ماشین دیگ هم از روش رد میشه و داداشم گریه میکرد و خون میمود ازش تو دهنش پر خون بود.

  • سلام! خوابتان یعنی گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. بسته به رابطه تان با خانواده، حاکی از امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. علامتی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می باشد. اگر خوک ها را دوست دارید و فکر می کنید که خوک ها بانمک هستند، پس، نمایانگر تصورهایی غلط درباره ی چیزهایی خاص است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. فکر می کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده اید نیست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «که کنار خیابون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام خسته نباشید من خواب میدیدم که میخوام از یه کوه که انگار خیلی بلند بود بگذرم و روی کوه برف نشسته بود ولی بهم گفتن قبل از بالا رفتن باید از این حیاط رد بشی وقتی رفتم داخل محوطه دیدم که شش یا هفت تا خوک بزرگ به اندازه گاو اونجا هستند که انگار ازشون ترسیدم و سریع شروع به بالا رفتن از کوه کردم تعبیرش چی میشه؟؟؟ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. نمایانگر عزم و جاه طلبی شماست. علامتی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می باشد. اگر خوک ها را دوست دارید و فکر می کنید که خوک ها بانمک هستند، پس، نمایانگر تصورهایی غلط درباره ی چیزهایی خاص است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. فکر می کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده اید نیست.

 3. سلام من خواب دیدم باخانواده م سرسفره نشستیم یهو یه گوشت سالم وپخته حتی تیکه نشده بود اوردن که معلوم نمیشد چیه فقط روی گوشتو میدیدم وبعد خوردنش فهمیدم خوکه اخرش وقتی خوردم سرشودیدم ممنون میشم جواب بدید

  • سلام! خوابتان نمایانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه های شاد است. به قلب مسأله ای می روید. انرژی های غریزی تان را شناسایی و استفاده می کنید. تعبیر دیگر: می بینید دیگران آنچه هنوز برایش می کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند.

 4. خواب دیدم پنجره اتاقم بازه چنتا خوک اومدن تو من هی بیرونشون میکردم باز میومدن بعد میدیدم از در ورودی خونمون میان بعد یکهو از در و پنجره میومدن تو من سهی داشتم بیرونشون کنم یجا هم خرابکاری کردن که تمیز کردم ولی بعد کلی سر کله زدن رفتن بیرون و من همه جارو بستم تعبیرش چیه

  • ابتدا سلام! خواب‌تان گویای امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره‌ی خانه تاریک باشد، گویای از دست دادن ادراک یا نشاط است. موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش‌ها و عادت‌های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد.

 5. سلام خسته نباشین، من قبلا خوابی دیدم، اینکه عدەای مردم دور یه خوک که دراز شده نه بلکه ایستاده بود، جمع شدن و همگی با چاقو میزنن به بدنش، طوری که دارن میکشنش، در ضمن اون خوک اصن شبیه خوکی که تواین دنیا وجود داره نبود تمام هیکلش سفیده سفید بود وظاهر متفاوتی داشت و منی که در واقعیت انقد از خوک بدم میا در خواب از اون حیوان بدم نمی اومد. چون ظاهرش با این خوک واقعی فرق داشت وحس بدی به اون حیوان نداشتم

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی روی موقعیت یا رابطه‌ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از شکل سلطه‌گر مردانه در زندگی‌تان باشد. نمایانگر جنبه‌های نهفته‌ی شماست که لازمست با آنها روبرو شوید یا تأییدشان کنید. علامتی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. اگر خوک‌ها را دوست دارید و فکر می‌کنید که خوک‌ها بانمک هستند، پس، نمایانگر تصورهایی غلط درباره‌ی چیزهایی خاص است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست. استرس احساسی عمیقی را تجربه می‌کنید. به معنای واقعی کلمه، منفجر می‌شوید.

 6. پدرم خواب دیده که یک خوک وحشی به تعدادی از گوسفند که داره حمله میکند ولی گوسفندان هیچ آسیبی نمی بیند بجز یک گوسفند که جراحت سطحی و جزیی میبیند

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. تعبیر دیگر: گویای تصورهایی غلط درباره‌ی چیزهایی خاص است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.

 7. سلام

  خواب دیدم یه سگ و خوک وارد حیاط خانه شدن اولش ترسیده بودماما جلوشون وایستادم. بردمشون تو خونه بهشون غذا دادم وقتی که داشتن میرفتن خوک دست کرد تو جیبم مدارک شناساییم و کارت بانکیم رو برداشت ازش گرفتم و وقتی که داشتن میرفتن سگه لبخند میزد خیلی ترسیده بودم.

  تشکر

  • سلام! خواب‌تان گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. آرام باشید! نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست گویای کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. تعبیر دیگر: گویای مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.

 8. سلام خسته نباشید من خواب دیدم رفتیم به یک محل گردشگری و در یک قسمت اونجا که زیرزمین بود و ما فقط از بالا میتونستیم ببینیم زنانی رو انداخته بودن داخل جاهایی ک شبیه سنگ توالت بود و فقط دست و پاهاشون بیرون بود و خوک هارو تو اون قسمت ول کرده بودن اون ها از روی زنها رد میشدن و گاها با بعضی هاشون آمیزش میکردن من شنیدم ک گفتن این زنا ی خطایی کردن ک اینحا هستن و خیلی هم میترسیدم از نگاه به اون صحنه !ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر مسأله‌هایی است که برایتان آشکار خواهند شد. از لحاظی دیگر: خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زنان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌ی ایشان دارید. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.

 9. سلام

  خواب دیدم که با دوستانم داخل یه مکانی جمع هستیم

  و یهو چند تا خوک زخمی ( گوشت های قسمتی از بدنش کنده شده شبیه زامبی)بعد از اون جایی ک اومد چند نفر مرده بودند

  تعبیرش چیه

  ممنون

  • سلام! گرچه تصور می‌کنم کابوس دیده باشید؛ اما: خواب‌تان یعنی حس می‌کنید از افراد پیرامون‌تان جدا شده‌اید. ممکنست به این معنا باشد که حس می‌کنید از نظر احساسی، تخلیه شده‌اید. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. اگر خوک‌ها را دوست دارید و فکر می‌کنید که خوک‌ها بانمک هستند، پس، بیانگر تصورهایی غلط درباره‌ی چیزهایی خاص است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.

 10. سلام.خواب دیدم یه بچه خوک با یه بچه گربه تو حیاط خونمون بودن بچه خوک همش میخندید ودنبالم می اومد منم فرار میکردم فکرکنم بچه خوک سفیدصورتی بود .ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام! خواب‌تان بیانگر مرحله‌ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می‌شوید). آماده‌اید که چیزهای تازه‌ای که زندگی به شما پیشنهاد می‌دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: نمادی از بیگناهی و خلوص است. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. اگر خوک‌ها را دوست دارید و فکر می‌کنید که خوک‌ها بانمک هستند، پس، بیانگر تصورهایی غلط درباره‌ی چیزهایی خاص است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور