معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری و داستان آن

معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری و داستان آن ریشه در نمایش معرکه گیری پهلوانان در خیابان دارد که سن خاصی داشته است. معنی سر پیری و معرکه گیری یعنی انجام کارهایی که شایسته افراد کهنسال نیست و برای سرزنش به کار می‌رود.

معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری و داستان آن چیست؟ این ضرب المثل که بیشتر برای سرزنش کردن به کار می‌رود و در فرهنگ ما ریشه دارد امروزه چقدر قابل قبول است؟‌ در این مطلب درباره ضرب المثل سر پیری و معرکه گیری و ریشه‌ ی آن می‌خوانیم. 

 

معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری

این ضرب المثل یعنی انجام کارهایی که با سن و سال یک فرد بزرگسال و باتجربه تناسب ندارد و شایسته او نیست.

کاربرد آن در مواقعی است که فردی کهنسال به فکر عشق و عاشقی و ازدواج افتاده باشد یا رفتار سبکسرانه‌ای مثل دعوا کردن، بازی کردن و امثال این کارها را انجام دهد.

 

معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری و داستان آن

معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری و داستان آن

بنر-هومکا-ستاره

 

داستان و ریشه ضرب المثل سر پیری و معرکه گیری

معرکه گیری نوعی نمایش خیابانی بوده که در ایران قدیم بسیار رونق داشته است. معرکه گیران برای جلب نظر تماشاگران خود، انواع و اقسام کارها را انجام می‌دادند؛ از شکستن سنگ و پاره کردن زنجیر تا بازی مارهای خطرناک سمی …

معرکه گیری به طور طبیعی سن مشخصی داشت و بعد از گذشت یک سنی دیگر نمی‌شد دست به این کارهای خطرناک زد. برای همین افراد مسن که زور بازو و هوشیاری نسبتا کمتری دارند کمتر به کار معرکه گیری می‌پرداختند و اگر این اتفاق می‌افتاد ممکن بود به اشتباه و شکست منجر شود.

بر همین اساس و با توجه به این پیشینه، ضرب المثلی ساخته شد در مورد آدم‌های پیر و مسن که دوست دارند کارهای جوانترها را انجام دهند و رفتاری متناسب با شان و مقام و سن و سال خود نداشته باشند. 

 

معنی ضرب المثل پیری و معرکه گیری

ضرب المثل سر پیری و معرکه گیری؟

 

شما چقدر با این ضرب المثل موافقید؟ آیا به نظر شما عاشق شدن، شاد بودن و رفتارهایی که نشان دهنده ی سرزندگی است مثل پوشیدن لباس‌های رنگی و … برای آدم مسن شایسته نیست؟ آیا فردی که سن و سالی از او گذشته باید طبق چارچوب تعریف شده ای که بسیاری از حق و حقوق انسانی مثل عشق ورزیدن را از او سلب کرده رفتار کند؟

اگر چه رفتارهای نامعقول و سبکسری کردن از جمله رفتارهای نمایشی و جلب توجه دیگران با اعمال ناپسند را می‌توان همان معرکه گیری به حساب آورد و از آدمی که سن و سالی دارد و تجربه های زیادی را پشت سر گذاشته توقع نمی‌رود و همه از این افراد انتظار عاقل بودن دارند اما آیا می‌توان از آن‌ها انتظار داشت دیگر شاد و سرزنده  نباشند؟

به نظر من بسیاری از ضرب المثل‌های رایج، ما و فرهنگ ما را به سمت و سوی اشتباهی سوق داده اند و یا حداقل ما از آن‌ها اشتباه استفاده کرده ایم.


ستاره
Logo