معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل با آرایه ها و معنی لغات

معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل بستان سعدی و نیایش دکتر شریعتی که در پایان کتاب فارسی نهم آمده است را به همراه آرایه های ادبی آن و معنی کلمات درس بخوانید.

معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل

ستاره |‌ سرویس فرهنگ و هنر – آخرین درس کتاب فارسی نهم نیایش بیا تا براریم دستی ز دل است که از بوستان سعدی (باب دهم در مناجات و ختم کتاب) انتخاب شده است. معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل را با معنی لغات و آرایه های ادبی آن بخوانید.  همچنین در پایان معنی نیایش دکتر شریعتی را با معنی کلمات و آرایه های ادبی آن می خوانید. 

 

معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل فارسی نهم

معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل

معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل

۱- بیا تا برآریم دستی ز دل / که نتوان برآورد فردا ز گِل

بیایید دست هایمان را برای دعا بالا ببریم و از اعماق دل خدا را پرستش کنیم. زیرا وقتی مُردیم و زیر خاک دفن شدیم، دیگر نمی‌توانیم این دست‌ها را برای دعا بالا ببریم.

معنی کلمات: برآوردن: بالا بردن، بیرون آوردن

آرایه های ادبی: دل: مجاز از وجود / دل به دست آوردن: کنایه از مهربانی کردن / فردا: مجاز از روز قیامت / گِل: مجاز از قبر / دل و گل: جناس ناهمسان اختلافی

 

۲- کریما به رزق تو پرورده ایم / به انعام و لطف تو، خو کرده ایم

ای خداوند بخشنده! ما با روزی دادن‌های همیشگی تو پرورش یافتیم. ما به هدیه ها و مهربانی های بی شمار تو عادت کرده ایم.

معنی کلمات: کریما: ای کریم، (منادا است) / رزق: روزی / پرورده: پرورش یافته / اَنعام: نعمت‌ها / خو کردن: عادت کردن

آرایه های ادبی: مراعات نظیر بین انعام، رزق و لطف / به و تو: تکرار

 

۳- چو ما را به دنیا تو کردی عزیز / به عقبی همین چشم داریم نیز

خداوندا به این خاطر که تو ما را در دنیا عزیز و گرامی قرار دادی، ما در قیامت هم از تو چنین انتظاری داریم (که آنجا هم آبروی ما را حفظ کنی و ما را عزیز بداری.)

معنی کلمات: عقبی: آخرت

آرایه های ادبی: چشم داشتن: کنایه از امید داشتن / دنیا، عقبی: تضاد و مراعات نظیر / ما، را: جناس ناهمسان اختلافی

⇐ معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل ⇒

۴- به لطفم بخوان و مران از درم / ندارد به جز آستانت سرم

خدایا با لطف و مهربانی‌ات من را به نزدیک خویش دعوت کن و از خودت دورم نکن. زیرا من به غیر از درگاه تو جای (تکیه گاه) دیگری را ندارم ( یا اینکه سرم را جز به درگاه تو خم نمی‌کنم و فقط به تو پناه می‌آورم.)

معنی کلمات: آستان: درگاه

آرایه‌های ادبی: در: مجاز از پیشگاه، نزد / سر: مجاز از پیشانی / درم، سرم: جناس ناهمسان اختلافی

 

۵- چراغ یقینم فرا راه دار / ز بد کردنم دست، کوتاه دار

به من ایمان و یقین قلبی همچون چراغ روشن کننده بده (تا راه درست را گم نکنم). دست من را از انجام دادن کارهای بد دور نگه دار (اجازه نده گناه کنم)

معنی کلمات: یقین: اعتقاد و اطمینان / فرا راه دار: در راه قرار بده 

آرایه های ادبی: چراغ یقین: اضافه تشبیهی /فرا راه دار: کنایه از روشن کردن / دست کوتاه دار: کنایه از بریدن / دست: مجاز از وجود / دار: ردیف و تکرار

نکته دستور زبانی: م در بد کردنم: جهش ضمیر (ضمیر دست)  => دستم را از بد کردن کوتاه دار.

 

۶- خدایا به ذلّت مران از درم / که صورت نبندد دری دیگرم

خدایا من را با ذلت و خواری از آستان خودت دور نکن زیرا که هیچ خانه ای جز خانه تو را تصور نمی‌کنم که درِ لطف و رحمتش روی من باز باشد. (به آستان هیچ کس جز تو رو نمی‌آورم.)

معنی کلمات: ذلت: خواری / مران: دور نکن / صورت بستن: تصور کردن

آرایه های ادبی: در: مجاز از درگاه / دری دیگر: مجاز از درگاهی دیگر / صورت نبندد دری دیگر: کنایه از نپذیرفتن / در: تکرار

⇐ معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل ⇒

معنی کلمات نیایش دکتر علی شریعتی و آرایه های ادبی آن

 • توفیق: پیروزی
 • بی ریا: صاف و ساده، بی غل و غش
 • زیستن: زندگی کردن
 • عطا کن: ببخش
 • بی ثمری: بی حاصل، بی باری
 • حسرت: افسوس
 • سوگوار: ماتم، عزادار
 • اراده: قصد، پشتکار
 • فرقه: گروه های مذهبی، حزب
 • عزت: بزرگی

آرایه های ادبی:

 • توفیق و شکست: تضاد
 • روزی کن، عطا کن: کنایه از ببخشا
 • زیستن و مردن: تضاد
 • روشنایی: کنایه از هدایت، راهنما
 • خفتگان: کنایه از انسان‌های غافل و بی خبر
 • خفتگان و بیداران: تضاد

 

کاربران عزیز شما می‌توانید به سادگی با عضویت در سایت ستاره از مطالب آموزشی ما بهره مند شوید و پیشنهادات، نظرات و پرسش‌های خود را برای ما بنویسید و در کمترین زمان منتظر پاسخ باشید. امیدواریم معنی شعر بیا تا برآریم دستی ز دل و نیایش دکتر شریعتی برای شما مفید بوده باشد. 

شما همچنین می‌توانید معنی حکایت سیرت سلمان فارسی نهم با نکات و آرایه ها را نیز در ستاره بخوانید. 


ستاره
Logo