مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۵۱۴۹
تعداد نظرات: ۶۴ نظر
تعبیر خواب مار از نظر قرآن (بر اساس تشبیه و قیاس با آیات) به معنای دشمن یا بدعت گر تعبیر گردیده است. با تعبیر خواب مار از نظر یوسف نبی و تعبیر خواب از نظر امام صادق همراه ما باشید.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن و معبرین اسلامی

 

تعبیر خواب مار از نظر قرآن

ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن مار در خواب از دسته رویا‌هایی است که از گذشته بسیار دیده می‌شده است. این گونه رویاها را می‌توان از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی (تعبیر خواب مار بر اساس معبرین غربی) بررسی کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
به طور کلی در قرآن کریم، سه واژه که در معنا، با اندک تفاوتی مشابه هم هستند، در رابطه با مار و اژد‌ها به کار رفته است.
 • واژة «حیّه» یک مرتبه در قرآن آمده است: «فالقا‌ها فاذا هی حیة تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد (طه/۲۰).
 • کلمة «ثعبان» دو مرتبه در قرآن به کار رفته است: «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خود را افکند و اژد‌های آشکاری شد (اعراف/۱۰۶ وشعراء/۳۲).
 • واژة «جانّ» به معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده است: «و ألق عصاک فلما رأ‌ها تهتز کان‌ها جانّ ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامی که آن را مشاهده کرد، دید با سرعت همچون ماری کوچک می‌دود، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد،‌ای موسی! نترس که رسولان در نزد ما نمی‌ترسند (نمل/۱۰) و نیز (قصص/۳۱).
 
تعبیر خواب مار بر اساس تشبیه و قیاس با آیات قرآن به دشمن یا بدعت‌گر تعبیر شود؛ زیرا زهرش کشنده است و دشمن و بدعت‌گر نیز، این‌گونه‌هستند. در جایی دیگر حضرت دانیال نبی می‌فرماید: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، زکات مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: «سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود... (آل عمران/۱۸۰).
 
تعابیر خواب مار از دیدگاه اسلامی بیشتر به صورت کلی بوده و تفسیری مفصل مبنی بر تعبیر خواب مار (سیاه، سبز، زرد و ...) از دیدگاه امام صادق، یوسف نبی وجود ندارد. تنها ابراهیم کرمانی تعبیری مختصر برای انواع رنگ مار بیان کرده که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.
 

تعبیر خواب مار از نظر امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن مار درخواب ده وجه است.
 • اول: دشمن پنهان
 • دوم: زندگانی
 • سوم: سلامتی
 • چهارم: پادشاهی
 • پنجم: سپه سالاری
 • ششم: دولت
 • هفتم: زن
 • هشتم: مراد
 • نهم: پسر
 • دهم: سیلاب (سیل)
 

تعبیر خواب مار بر اساس دیگر معبرین اسلامی

محمدبن سیرین گوید:
 • دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود.
 • اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.
 • اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.
 • اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است.
 • اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.
 • اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.
 
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است.
 • اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود.
 • اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.
 • اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
 • اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

 

جابرمغربی گوید:
 • اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است.
 • اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع هستید، اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.
 
برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مار‌ها و اژد‌ها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و، چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره‌ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.
 
گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می‌ریزد و می‌رود. چنین موجودی می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید، ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.
 

علامه مجلسی (ره) گوید:
دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن مار بلایی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند.
 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
 • دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب/تعبیرستان/پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۴
در انتظار بررسی: ۰
بدون نام
۱۰ روز پیش
سلام دیشب خواب دیدم چند تا مار تو هم لولیده بودن توی حیاط بودن من داشتم بهشون نگاه میکردم یه دفعه نیان سمت من که یه دفعه چیزی روی روسری ام احساس کردم دیدم یه بچه مار از سرم افتاد پایین
سلام! خواب‌تان نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. نمایانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است.
دلارام
۱۷ روز پیش
با سلام ادامه خواب طبق گفته خودتون،در اتاق بستم ونشستم توی حال،چند دقیقه بعد رفتم داخل اتاق ودیدم ازمار خبری نیست،به برادرم گفتم فکر کنم مار رفته و اون گفت نه هنوز تو اتاق خواب،رفتم تا وسیله از اتاق بردارم ک یه صدایی شنیدم و دیدم دقیقا جایی ک ایستادم مار دور خودش پیچیده و انگار خواب از ترسم دیگه کامل تو اتاق نرفتم و سریع در بستم،دیدم مادرم در اتاق باز کرد ورفت داخل؛مار از دور زمین برداشت،گذاشتش لای درو در بست و سر مارم از بدنش جدا شد
سلام! در ادامه: نشانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. گویای تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌شوند، تعبیر می‌گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).
سارا
۱۹ روز پیش
سلام .وقت بخیر
ببخشید من خواب دیدم که رفتم یه جایی که یه آدمی که دینش اهل حق بود از اونایی که سبیل براشون مهمه پشت یه منقل که پر از زغال سرخ بود نشسته بود و یه مار توی آتیشش بدون اینکه بسوزه ول میخورد واون آدم گفت که بعد از پیاده روی اربعین میخواد مسلمان بشه و با ژیلت نصف سبیل رو زد .این تعبیرش چیه .ما اصلا در نزدیکمون از این فرقه نداریم و تا الان برخوردی نداشتم باهاشون زیاد خواب میبینم نمیدونم ذلیلش چیه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر ثروت و رفاه است. به گنجایش استفاده‌نشده اشاره دارد. تعبیر دیگر: بدرفتاری کرده‌اید و در کار، مچ‌تان گرفته شده است. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. موقعیت یا مسأله‌ای هست که نیاز دارید صاف و هموارش کنید. گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید.
دلارام
۲۰ روز پیش
باسلام،من خواب دیدم که یه مار کبری تقریبا بزرگ روی پشت بام خونه است و برادرم چند بار بهش سنگ انداخت ولی مار زخمی نشد و خیلی راحت بدنش از زیر سنگ آورد بیرون،اومدیم تو خونه و برادرم گفت مار تو اتاق خوابمون و اونجا دیدمش و از ترس نتونستم پا تو اتاق بذارم؛در اتاق بستم و نشستم تو حال چند دقیقه بعد رفتم و دیدم خبری از مار نیست دوباره در بستم و به برادرم گفتم که فکر کنم مار رفته و اون گفت نه هنوز تو اتاق خواب.رفتم از اتاق خواب وسیله بردارم ک ی صدایی شنیدم و دیدم اون مار دور خودش پیچیده و انگار خواب،ترسیدم سریع در بستم دیدم مادرم در اتاق باز کرد و رفت داخل بدن مار که کنار در بود گرفت گذاشتش لای در و سر مار از بدنش جدا شد
سلام! خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «و نشستم تو» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
نفس
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم در دستشویی و کنارکاسه توالت ماری بسیار بزرگ پهن و سفید خود را جمع کرده به نظر ترسید میومده و من ازش نمی ترسیدم بیشتر بدن پهن و سفیدش را دیدم و سرش نبود یا ندیدم حتی کمی خم شدم تا ببینمش ممنووونم
سلام! خواب‌تان نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. گویای تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است.
آرزو
۱ ماه پیش
من خواب دیدم توحیاط پدرم یک مارخیلی بزرگ سیاه به من خیره شده.کنارش عموی کوچکم هست ولی مارفقط به من نگاه میکنه ازترس دیدن مارازخواب پریدم.لطفاتعبیرش روبگین
ابتدا سلام! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند.
هدایت جانی
۲ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
دیشب خواب دیدم که رفتم کوه بعد تمام اطرافم فقط مارهای مورده هستن .لطفا تعبیرش رو بهم بگید متشکرم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. تهدیدی گذشته است یا بر آن غلبه کرده‌اید.
بهزاد
۲ ماه پیش
سلام تو خواب دیدم که داخل حیاط یه مار سفید که فقط سر و گردنش بود یعنی نصف شده بود در کنار یک لاکپشت سیاه قرار داشت..... تو خواب اینجوری حس کردم که زن و شوهر هستن تعبیرش چی میشه
سلام! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. تهدیدی گذشته است یا بر آن غلبه کرده‌اید. نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. یعنی لازمست در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. تعبیر دیگر: خودتان را از واقعیت‌های زندگی حفظ می‌کنید. یک مانع خارجی سخت قرار می‌دهید و به دیگران اجازه‌ی ورود نمی‌دهید؛ در نتیجه حس عقب‌نشینی می‌کنید.
زری
۲ ماه پیش
سلام من چند وقته همش خواب مار میبینم که توی حیاط قدیمی خودمون هست که الان اون حیاط متروکه شده...ممنون میشم تعبیرش رو بگین
سلام! خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
ندا
۳ ماه پیش
دیشب خواب دیدم رفتم خونه قدیم داییم ک فوت شدن دو تا مار یکی سیاه و یکی زرد و کوتاه و چاق رو دیوار بودن تا جیغ کشیدم مار زرد پرید رو دستم و نیش زد در حالیکه درد میکشیدم و با خودم میگفتم دیگه مردم شروع کردم به فاتحه و اخلاص خوندن ولی نمردم
ابتدا سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. هشداری درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان است که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است. بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: بیانگر تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود.
سید سعید هاشمی
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب مار دیدم.بزارسد از اول بگم.(۱۸سالمه)
در خواب٬من٬خواهرموسه تا از پسر خاله هام که همگی کودک هستندابتدا در کوچه بودیم.من داشتم با موبایلم کار می کردم که دیدم ماری بهم خیره شد.من از اون کوچه سریع خارج شدم واز کوچه بغلی به سمت خونمون رفتم.در راه خواهرمو پسر خاله هامو به خونه بردم.وقتی در سالن خونه بودیم مدتی آروم بود.تا اینکه از زیر قالی برآمدگی بزرگی پدیدار شد ومار به سرعت به طرفمون حمله میکرد.فقط به سمتمون میومد واز زیر قالی بیرون نیومد.در حین فرار سعی داشتم به کسی زنگ بزنم تاجریان ماروبگم که ناگهان یکی از پسر خاله هام پاشو محکم روی سر مار گذاشت ومار بیهوش شد.وقتی بیهوش شد یه چیز عجیبی دیدم.سر مار به شکل یکی از سرهای پسر خالم تبدیل شد.هر از گاهی مار بهوش میومد که من به پسر خاله هام می گفتم بزنه به سرش.تا دوسه بار اینکارو کرد.
بعد به فکر اینکه پسر خاله ام صدمه دیده به مادرم زنگ زدم وبا گریه بهش گفتم بدبخت شدیم.اونم گفت چیشده.که از خواب بیدار شدم
سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
ناشناس
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی یک مکان نظامی هستم و با چند نفر ازهمکاران نظامیم دعوا میکنم اومدم بیرون گوشی رو دادم به ی نفر که زنگ بزنه بعد گوشیمو گذاشت وسط ی مشت مار و میگفت برش دارم اونجا پر مار بود و من فقط جیغ میزدم بعد تو آسمون هم ناه کردم ی افعی سیاه بزرگ بود که یدفعه احساس گردم افتاد روم و من از ترس از خواب پریدم و فقط تو خواب از گناهانم توبه میکردم البته ناگفته نماند من کارمند ومجرد هستم و آرزو اینه با ی پلیس ازدواج کنم و نذر چهل روزه زیارت عاشورا برا این آرزوم کردم
سلام! خواب‌تان یعنی در یک موقعیت محدودکننده هستید. نیاز دارید تغییرهایی در زندگی‌تان دهید. بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
امیرعباس
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی یک جنگلم و تنهایی دارم دور میزنم بعد یه مار میبینم که دونبالم هست من سری فرار می‌کنم بعد به یک جایی می‌رسم که یک المه گندم کاشته شده بعد هنوز مار پشت سرم هست و من فرار میکنم
سلام! خواب‌تان بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. گویای موفقیت در هدف‌هایتان است. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! نشانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید.
هدایت جانی
۳ ماه پیش
با سلام . چند روز پیش هم پیام داده بودم گفتم خواب مار دیدم . حالا دوباره خواب دیدم که چندتا خرگوش دارم و گذاشتمشون داخل جای خوابشون صب که امدم دیدم یه بار بزرگ همشون رو کشته بعد عصبانی شدم بنزین ریختم روی مار و آتیشش زدم اما اون مار زنده موند و افتاد دنبالم بعد از خیلی فرار کردم از مار دیدم پیش خانوادم هستم و یه گربه پیشمه. خواستم ببینم تعبیرش چیه . ممنونم از زحماتتون
سلام! خواب‌تان بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!
فاطمه
۴ ماه پیش
سلام،من دیشب خواب دیدم که تو خونه من و مادرم تنها بودیم و پر بود از مار زرد و سفید(اگه اشتباه نکنم پیتون بودن)اون مارهای بزرگ و غول پیکر همه جا بودن،روی تخت تو دستشویی رو دیوارو... من خیلی وحشت کرده بودم هرجای خونه که میرفتم مار میدیم آخر سر ازخونه باوحشت و باهمون لباس خونگی فرارکردم زدم بیرون ولی مادرم خیلی ریلکس بود بعضیاشونو میکشت بعضیاشونو نه.لطفا تعبیرشو بهم بگین.
سلام! خواب‌تان بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
هدایت جانی
۴ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
خواب دیدم در محل کارم یه مار داخل دیوار هست بعد با همکارم سعی میکردیم بکوشیمش اما نمیشد بعد یه عقرب بال دار دیدم بعد یدفه مار ۳تا سر داشت هرچه سعی کردیم نمیتونستیم بکوشیمش اما جالب اینجا بود هیچ نمیترسیدم . لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنونم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی نمی‌توانید کارتان را در محل کار بگذارید و به خانه بیایید. زیادی کار می‌کنید و زیادی فکر می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از عملی بودن، جایگاه، دستاورد و جایگاهتان در دنیاست. گویای موقعیتی در بیداری‌تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می‌شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست‌تان باشید. لازمست از شر خود قدیمی‌تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: بیانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد.
سبا
۴ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم خونه پدر بزرگم هستم و با داییم حرف میزنیم متوجه میشم پنج تا مار روی دست های داییمه و تکون تکون میخوردن به داییم میگم اون نمی ترسه و میگه این مارا زهرشون گرفته شده و بی خطرن بعد یکیشونو میگیره دستش، دستشو میکنه تو دهن مار بعد مار دهنشو میبنده و داییم میگه دیدی اینا سم ندارن؟ بعد با خنده یکیشونو میندازه سمت من و من میترسم و جیغ میزنم و به داییم میگم اینارو از روم برداره.یک مار سیاه و کوچیک بود ولی من خیلی ترسیده بودم
تعبیرش چیه
سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
علیرضا
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ماری تیره که به سبز یشمی میزد و جسه بزرگی نداشت خدود 1.5 متر بود وارد لباس من شد و دور سینه و پشت من حلقه زد و فشاری آورد که تا آخر خواب دردی در سمت قلب احساس می کردم و حتی بعد از بیدار شدنتا حدود 1 ساعت این درد را داشتم. و من کلا از مار بسیار میتریم. مار بعد از فشار آوردن از به طوری که انتهای مار در آستین سمت چپ و سمت سر مار از داخل لباس در آستین سمت راست من بود مدتی گذشت و من به این طرف و آنطرف میدویدم و دنبال یکی از داییهام بودم که از مار نمی ترسید تا مار را از من جدا کند. مادرم که به تازگی به رحمت خدا رفته کنارم بود و به من سعی می کرد آرامش دهد. مار با من کار نداشت و در لباس و آستین من بود. تا مدتی بعد رسیدم به خانه و دایی در حمام بود منتظر بودم در بیاد تا این مار را جدا کند. مار سرش را از آستین سمت راست من بیرون آورد و به قدری بیرون آورد تا من توانستم سر مار را با دست راست بگیرم و فشار دهم خیلی فشار دادم تا زهرش بریزد و من را نیش نزد. علاوه بر دندانهایش جون بچه مار بود احساس می کردم وسط فک بالایی دهانش یک دندادن دراز که استخوان به نطر می آمد و شبیه سوزن بود وجود داشت و من میخواستم یک با من اصابتی نداشته باشد 2 دستی ما را از سر گرفته و از لباسم در آوردم اما به هنگام در آوردن یک لحظه به اندازه سر سوزن آن تکه استحوان وارد انگشت من شد و شکست و من سر مار را پرت کردم زمین و شروع کردم به مکیدن جای استخوان روی اکگشتم که اگر زهری دارد وارد خون نشود و تف می کردم زمین این مار وسط خانه بود و به محظ انداختن من بر روی زمین این مار شروع کرد به پوست انداختن و پوست جدیدی گرفت که سبز یشمی روشن تر و زیباتر بود اما در نهایت یادم نمیاد خود به خود مر یا دایی آمد و کشت.

خیلی ممنون از زحمات شما ممنون میشم تعبیر این رو برام بنویسین.
نمیدونم کار استباهی می کنم به خاطر این هست یا قصد ازدواج دارم به خاطر این مسئله هست یا چی نمیدونم.

ممنون میشم لطفا تعبیر این خواب رو برام بگین.
سپاس
سلام! خواب‌تان نمادی از استرس و تنش در زندگی‌تان است. حس می‌کنید دارید له می‌شوید (بار روی دوش‌تان زیاد است)، خیلی کار می‌کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده‌تر بگیرید. آرام باشید! گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی‌تان ساده‌لوح باشد. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام
من چندین بار خواب دیدم یک مار توی شکمم زندگی میکنه. لطفا تعبیرش را برام بگید
سلام! از لحاظ تعبیر خواب سنتی: در مورد درآمدتان، محتاط باشید!
mina
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم رفتم خونه یکی از آشناها که فقط چندبار تلفنی باهم صحبت کردیم میرم و تو خونشون به عنوان حیوون خونگی مار داره بعد ماره خیلی کوچیکه میاد جلو پاهام بهم کاری نداشت ولی من ترسیدم گفتم بیا اینو بردار میشه بگیر تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با او روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. یعنی تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
سید علی
۵ ماه پیش
سلام. خسته نباشید.خواب دیدم چند نفر در خانه ای از ماری می ترسند و من برای کمک به آنجا رفتم؛ ماری کوچک، لاغر(شاید بچه مار) و خاکستری روشن رنگ بود، بعد نجات دادن آنها، مار به دنبال من افتاد و من می ترسیدم و از دستش فرار می کردم تا به دنبالم تا توالت آمد و من بالای یک طاقچه مانند نشستم تا مار نتواند به من آسیبی بزند، و صبر کردیم تا آتش نشانی به کمک بیاید.
خواب‌تان یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. یعنی تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
یاسمن
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی یک جور جنگل یا باغ نشستم و یکدفعه یک مار کوچیک زرد با خال های سفید اومده کنار من من خیلی ترسیدم و از جام پریدم اما با اینکه خواب طولانی بود اما فقط همین جاشو یادمه میشه تعبیرشو بگین؟
خواب‌تان بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد.
علی محمدی
۵ ماه پیش
سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم دارم در دامنه یا پای تپه راه می روم و در لبه یک حوضچه یک چشمه دیدم مارمولکی داخل آب در حال شنا است و من خواستم بکشمش و دنبالش کردم ولی هرچند داخل آب کم سرعت حرکت میکرد به محض رسیدن به بیرون آب با سرعتی دو چندان به گریز نهاد و من کمی دنبالش کردم تا اینکه دیدم به او نمی رسم چون در چشم برهم زدنی از پای تپه رسیده بود بالای آن و بیخیالش شدم و او فرار کرد چند متری جلوتر که رفتم چند متر جلوتر از خودم ماری را مشاهده کردم که پشتش (دمش ) سمت من بود و در حال حرکت و دور شدن از من و من طبق میل بیداری که دنبال دیدن و کشتن مار هستم بلافاصله بعد از دیدن مار دنبالش کردم تا مبادا به داخل سوراخی بگریزد و وقتی نزدیکترشدم دیدم ماری دراز است که گرچه دمش نارنجی متمایل به قهوه ایست اما از نیمه بدن به سمت سر رنگش بیشتر مشکی رنگ است و من بلافاصله سنگی برداشته محکم روی سر مار کوبیدم و باز سنگ دوم را هم بر سرش کوبیدم تا مطمئن شدم که مرده است . البته چند شب قبل هم خواب دیده بودم که درحال درگیری با ماری کوچکتر و قهوه ای هستم که بعد از کورکردن آن با کوبیدن سرش به زمین آنرا کشتم . ممنون میشوم تعبیرشان را بفرمایید با تشکر.
خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. بیانگر خوشی، لذت احیاشده یا حساسیت افزایش‌یافته است. انفجار احساسات مثبت را تجربه می‌کنید. شاید وارد رابطه یا مرحله‌ای نو در یک رابطه می‌شوید. بیانگر توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: بیانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های اولیه‌تان، غذا و غیره است. و نگرانی‌تان درباره‌ی این احساسات است. ممکنست بیانگر شخصی در زندگی‌تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست‌کلفت است. جنبه‌ی مثبتش اینست که نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان‌سازی (تجدید حیات) است. ممکنست بیانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید). خواب دیگر را در پیامی دیگر بفرستید!
عمرانی
۶ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم ماری رابلعیدم وآن را تکه تکه بیرون آرودم بی زحمت تعبیرش چیست ؟
خواب دیدن اینکه مار می‌خورید، یعنی به دنبال صمیمیت، نزدیکی یا انجام امور جنسی هستید. زندگی‌تان فاقد شور و شوق و هوس است. اینکه آن را قی می‌کنید، یعنی نیاز دارید جنبه‌ای از زندگی‌تان که چندش‌آور است را رد کنید یا دور بیندازید. احساسات یا مفهوم‌هایی وجود دارند که نیاز دارید با آنها روبرو شوید و رهایشان کنید.
بدون نام
۶ ماه پیش
تواب دیدم ی مارکبفت بیرون از خونه از کنارم رد شد
خواب دیدن مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
مریم
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم ک تو خونه خالم بودم و مار های زیادی به رنگ سبز و سیاه وجود داشتند ک زیاد و زیادتر می شدند
خواب دیدن اینکه خانه‌ی خاله‌تان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
مهدی
۶ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم که در یک باغ (که باغ رو میشناسم چون قبلا ساکن اونجا بودیم) هستم. به اتفاق یک نفر دیگه که دقیق نمیدونم کی بود.(احتمال زیاد کسی بود که واسطه من برای یک کاری هست) بعدش یه مار کوتاه و کلفت دیدیم و من دوربین رو از دست اون کسی که همراهم بود گرفتم تا با دوربین ببینمش. مار داشت میرفت که من گفتم این مار شبیه مار کبری هست. مار که حدود ۲۰ متر رفته بود ما رو دید و برگشت و به سمت ما حمله ور شد. من خواستم فرار کنم اما نکردم و برگشتم سمت مار و ازش نترسیدم ، اون انگشت سبابه دست چپ منو نیش زد و من هم زیر سر مار رو با دستم محکم گرفتم تا دوباره منو نیش نزنه.و میخواستم ببرمش بیمارستان تا از روی زهرش برام پادزهر درست کنند.اون توی چنگم بود و بواسطه فشاری که روی حلقش آورده بودم دهنش باز بود.در اون لحظه به چشمش خیره شدم. سپس دستم خسته شد و محکم کوبوندمش به زمین و سرش له شد و مار مرد. ضمنا دو تا نیشش توی انگشتم که نیش زده بود جا موند که نیشش شبیه شیشه بود. بعدش من به این فکر افتادم که زهر رو از انگشتم خالی کنم. و تا حدودی این کار رو کردم. چون چیزی که تیز باشه پیدا نکردم بنابراین با طناب از قسمت آرنج دستم رو بستم و همینطور جلو اومدم تا رسیدم به مچ و دیدم خون از اون قسمتی که مار نیش زده بیرون اومده. در همین حال بودم که بیدار شدم.
خواب دیدن باغ، یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. نیاز دارید مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه از دوربین دوچشمی نگاه می‌کنید، یعنی نیاز دارید نگاهی طولانی و نزدیک به موقعیتی بیندازید. نیاز دارید انتخاب‌ها و تصمیم‌تان را با دقت ارزیابی کنید. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اگر نیش‌تان بزند، یعنی هشداری درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان است که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است.
رسولی
۷ ماه پیش
سلام وقت بخیر
خواب دیدم توخونه خودمون چندتامارلاغرتودستم هست ویکی ازاونها دهنشو به نشانه گازگرفتن بازمیکنه به برادرم که کنارم بودوبه مارها نگاه میکرد گفتم ببین فهمیده من ترسیدم اینکارو میکنه بعد متوجه شدم مارها نیستن فرارکردن وتو خونه دنبالشان میگشتم بگیرمشون که بکسی آسیب نزنند ازخواهرم پرسیدم گفت یکیشون اونجاست که دیدم گوشه پذیرایی روی صندلی هست وازدور وبمن نگاه
میکنه لطفا بفرمایید تعبیرش چیه
سپاسگزارم
خواب دیدن خانه‌تان، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌هاست. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. برادر و خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با ایشان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. همچنین، ایشان نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با آنان است. اینکه به دنبال چیزی هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد.
Mobi
۷ ماه پیش
سلام
تقریبا ساعت ۸ صبح بود ک خواب دیدم دوتا مار خاکستری توی پزیرایی بودن و یه مار بزرگ سفید و زردم بود
کلی ترسیده بودم و مامانمو صدا زدم همون موقع یه پسره توی خونمون بود ک نمیشناختمش
اون دوتا خاکستریه رفته بودن و فقد اون یکی مونده بود
مامانم یه بطری بزرگ اورد و اون مارو توی اون گیر انداختیم و روش الکل ریختیم ولی ماره هی ب خودش میپیچید
ترسیده بودم و پشیمون شدم از این کار نمیدونم چرا!
فقط یادمه ک اون مار تبدیل شده بود ب یکی از نزدیک ترین اشناهامون و میگف باز کنید اینو!
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: مراقب برخی اشخاص باشید! از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اینکه سه‌تا هستند، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید از تعادل خارج شده‌اید. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اگر مار به خودش می‌پیچد، بیانگر تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. پشیمان بودن، یعنی درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد.
مریم
۷ ماه پیش
ساعت ۴و۵۴ بهمن ماه
خواب دیدم وسط اتاق یه مار بزرگ افعی با گربه ای رو ب رو شدن و ناگهان مارافعی ب سمت گربه حمله میکنه اما گربه جاخالی میده و چیزیش نمیشع تااینک گربه ب مار حمله میکنه و اونو زخمی میکنه و یکی از اعضاخونوادم فک کنم بابام مارافعی و میکشه ومار افعی مرده بصورت حلقه ای یا حالت چنبرزده مرده
خواب دیدن گربه، نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه‌دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. گربه می‌تواند بیانگر این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. اگر گربه حالت تهاجمی دارد، یعنی با جنبه‌ی زنانه‌تان مشکل دارید. ممکنست استعاره‌ای از گربه‌ای بودن (ملوس بودن) باشد، یا کسی که خرابکار است باشد. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اگر مار به خودش می‌پیچد، بیانگر تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است.
سميرا
۷ ماه پیش
سلام.تو خواب دو تا مار ديدم كه تو خونمون بودن.يكيشون كه سرمه اي رنگ بود رو از سر و ته مار تو دستام گرفتم كه يهو سرش رو برگردوند سمت دستم و نيشش و مياورد بيرون.منم خيلي ترسيدم و سريع انداختمش زمين. بعد ديدم كه پدرم مار رو گذاشته توي يك جعبه و من همش نگرانم كه مار از اونجا بياد بيرون.تعبيرش چيه؟ممنون
خواب دیدن مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اینکه دوتا هستند، بیانگر تعادل یا تقارن در زندگی‌تان است. نمادی از آرامش است. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید. اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی بیداری‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
MozhdeAkbari
۷ ماه پیش
سلام وقت تون بخیر .. من خواب دیدم یه مار بزرررگ رو شوهرم تو صندوقی توی خونمون گذاشته . وقتی خودش خونه نبود اون مار از صندوق دراومد و تو خونه این ور اون ور میرفت .. خیلی ترسیده بودم مارو نمیدونم چه طوری انداختم تو کیسه از خونه بیرون بردم سر راهم یه‌ مار لاغر و سیاهم بود . که از روش پریدم و رفتم سر کوچمون زنگ زدم شوهرم بیاد مار رو ببره . تا شوهرم بیاد مار ادرار کرد و از کیسه ادرارش دست منو تا آرنج خیس کرد که باعث چندشم شد .. بعد شوهرمم اومد مار رو گرفت و برد و همش تایید میکردم بهش ؛ سریع بیا یه مار دیگم تو خونه هست بیا اونم ببر .. بنظر شما تعبیر خاصی داره؟
خواب دیدن مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی بیداری‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! اینکه مکالمه‌ی تلفنی با شوهرتان دارید، بیانگر مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با او روبرو شوید. اینکه رویتان ادرار می‌کند یعنی، بار عاطفی او را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید.
هانا
۷ ماه پیش
سلام ..خواب دیدم در حال رفتن به جایی هستم ...ولی توی زاهدان ایستادیم ..اونجا پر قبر های خالی بودکه انگار بعضی از مردم مرده بودند اونایی که هم زنده بودند در حال قبر کندن بودندبعد من رفتم روی قبر هایی که با خاک پوشیده شده بودند بعد مارهای سفیدی رو دیدم که به داخل قبر هایی که توش مرده وجود داشت میرفتند ..من ترسیدم خواستم به مردی که اونطرف نشسته بود بگم .اما اونم انگار مرده بود و دستایی کسایی که میمردند به حالت دعا به سمت اسمون بود ...تعبیرش چیه
خواب دیدن اینکه در قبرستان هستید، یعنی به عادت یا رفتاری پایان می‌دهید. تولدی دوباره را تجربه می‌کنید. به صورت مستقیم‌تر، ممکنست نمادی از ناراحتی و اندوه حل‌نشده یا ترس‌هایتان در مورد مرگ باشد. بیانگر جنبه‌های دورانداخته و متروکه‌ی شماست. ممکنست از ناشناخته‌ها می‌ترسید. تعبیر دیگر: بیانگر فقدان یا یک دوره‌ی سوگواری است. مقبره، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده‌اید. جسد، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنی باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی بیداری‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
هیفا
۷ ماه پیش
خواب دیدم تعداد زیادی مار پیشم بود که همه کنار هم بودن رنگای مختلف ولی بزرگ نبودن باریک و بلند بودن و من خیلی می ترسیدم با اینکه دور میشدم باز میومدن سمتم
خواب دیدن مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می‌پیچد، بیانگر تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. بچه‌مار، یعنی تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. اینکه توسط مار تعقیب می‌شوید، بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید نشده‌ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید.
فاطمه
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم که یک در اشپز خانه خانمان هستم و یک صدف برمیدارم و از داخش مروارید بیرون میارم بعدش یه مار سیاه میاد پیش خودم میگم شاید به خاطر مروارید باشه نصف مروارید رو براش میندازم ولی بازهم دنبالم میاد بعدش مار رو از وسط نصف میکنم و هردو تا نصفش دنبالم میاد بعد یه صدایی میاد باید هنرهای رزمی بلد باشی منم مار و گرفتم و چرخوندم تو اشپزخانه افتاد و من هر لحظه منتظرم بودم برگرد
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن آشپزخانه، یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. دیدن مروارید، نمادی از روح انسان، زیبایی درونی، کمال، خلوص و پاکدامنی است. تعبیر دیگر: بیانگر اشک و ناراحتی است. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می‌پیچد، بیانگر تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. مار، ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. اینکه توسط مار تعقیب می‌شوید، بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید.
رضا
۸ ماه پیش
سلام.دیدم یک مار زرد رنگ خونه هست.کاری با ادم نداره.یک نفر صدا زدم اوند برد.انگار اهلی بود کاری با ادم نداست.زرف برد خونه ازش نگه داری کنه.همین.یادمه تو حیاط مار دنبال طرف میرفت که باهاش بره.انگار مثل سگ که دنبال صاحبش میره اینجوری.تعبیرش چی میتونه باشه
سلام؛ دیدن خانه تان در خواب بیانگر امنیت، نیاز های اولیه و ارزش هاست. بویژه دیدن خانه ی کودکی تان، زادگاهتان یا خانه ای که قبلا در آن زندگی کرده اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و ایدئولوژی های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته است. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید، که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن مار، بیانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که شما را تهدید می کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. چیزی که شما فکر می کنید می خواسته مشکل شود، خودش خودش را حل کرده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی عاطفه، بی رحم است و نمی تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است.
م
۸ ماه پیش
من خواب دیدم یک مار بزرگتر ویک مار کوچکتر مار بزرگ را کشتم ولی مار کوچک تر فرار کرد
دیدن مار در خوابتان بیانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که شما را تهدید می کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. چیزی که شما فکر می کنید می خواسته مشکل شود، خودش خودش را حل کرده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی عاطفه، بی رحم است و نمی تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. بویژه خواب دیدن مار قرمز روی ویژگی های مثبت مار تاکید دارد، همین طور شور و شهوت آتشین. دیدن بچه مار به این معنی است که شما تهدیدی را در زندگی بیداری تان دست کم می گیرید.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم مردی که روی سینه اش ماررشدمکند وبارداراست که بارشدجنین مارهم رشدکرده وبزرگترمیشود ودرخواب وجودمارراازهمسرش مخفی میکند من زن ومردرانمیشناسم
از لحاظ روانشناسی: دیدن مار در خوابتان بیانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که شما را تهدید می کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. چیزی که شما فکر می کنید می خواسته مشکل شود، خودش خودش را حل کرده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی عاطفه، بی رحم است و نمی تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. چون آن شخص را نمی‌شناسید، نمی‌توان تعبیری برایش آورد. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر دشمن است.
Delyar
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یک مار سیاه رنگ وارد راه پله های خانه مان شد مادرم آن مار را برداشت و به داخل خانه آورد بعد دور آن چند شمع روشن کرد و قصد آتش زدن آن را داشت پدرم یک چوب در خانه دارد من در خواب دیدم که مادرم آن را برداشت و به بردارم داد تا مار رو بکشد برادرم به گردن مار زد اما سر مار کامل جدا نشد من چوب رو از برادرم گرفتم تا بر سر مار بزنم اما به محض اینکه خواستم بر سر بکوبم سر مار تبدیل به سر پدرم شد و من از خواب بیدار شدم من در این خواب یکی از همسایه هایمان که با او رفت و آمد داریم هم دیدم که ابتدا از مار می‌ترسید اما بعد از اینکه مار وارد خونه شد این فرد یک گوشه ایستاد و فقط تماشا کرد و اینکه مار در خواب خوشحال بود و من از ابتدا تا انتها فقط دریک گوشه ایستاده بودم و تماشا میکردم و فقط انتهای خوابم می خواستم بر سر مار بکوبم اگه میشه این خواب رو تعبیر کنید
در واقع، کابوسی دیده‌اید که ممکن است بخاطر شرایط خواب بوده باشد. بخش‌های مهم خوابتان: دیدن مار در خوابتان بیانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که شما را تهدید می کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. چیزی که شما فکر می کنید می خواسته مشکل شود، خودش خودش را حل کرده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی عاطفه، بی رحم است و نمی تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. دیدن والدین تان در خواب، نمادی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. شما ممکن است نگرانی های خود را در مورد والدین تان بیان کنید.
Ahooo
۹ ماه پیش
سلام.ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید من چند شب بود پشت سرهم خواب میدیدم جاریم خیلی باهام مهربون شده میاد میره هدیه میده تا دیشب خواب دیدم اومده خونمون یه جایی ک انگا خونه منه ولی نیس بعد رفته بود بیرون برام کلی لباس خریده بود زنداداش جاریم هم بود و کلی قربون صدقم رفت جاریم،رو سرامیکای خونمون پر مارهای ۱۰سانتی سیاه بودن که میومدن سمت من یکیشون نیشم زد و دردش درحد یه نیشگون و منمتند همه روله میکردم دوباره دیشب خواب دیدم جاریم اومده خونمون کلی ام غذا آکرده..آخه ماباهم خیلی خوبیم
این خواب، نشانگر نزدیکی خلقیات شما و منطبق بودن نسبت بهم است. خواب نیز همین مسأله را نشان می‌دهد. ماری که در خواب مشاهده کرده‌اید، هیچ ارتباطی به رابطه‌ی شما و جاری‌تان ندارد. پس نگران نباشید: دیدن مار یا گزیده شدن توسط یک مار در خوابتان بیانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که شما را تهدید می کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است.
مهدی
۹ ماه پیش
سلام نباشین.
من خواب دیدم از سرکار کار که با همکارم به سمت خانه برمیگشتم یه مار دیدم فقط من فرار کردم به سمت دیگر ولی همکارم با من نیومد وقتی داشتم میدویدم هرجایی از خیابان یه مار بود وحشت من بیشتر میشد اصلا واسم امن نبود اطرافم اینقد مار دیدم اطرافم دیگه از خواب پریدم میخواستم تعبیرشو بدونم ممنونم
دیدن خیابان در خوابتان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان انعکاسی ازین است که چقدر روی جهت زندگی‌تان کنترل دارید. دیدن همکارتان در خواب، روی جنبه‌های رابطه‌ی بیداری‌تان با دیگران تأکید دارد، که شامل سختی‌ها/حمایت است. بیانگر جاه‌طلبی شما، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. اگر همکار در خوابتان، همکار واقعی شما نیست، پس او ممکنست مربوط به برخی موارد روحی-روانی باشد که نیاز دارید روی آن کار کنید. خواب‌های مربوط به کار می‌تواند به استرس سرکارتان مربوط شود. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می‌پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. مار ممکنست به فردی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. اینکه از حیوانی می‌گریزید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاورید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
سمانه
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم روی تخت خوابم دومار بزرگ وکلیییی توله مار بود رنگش هم خاکی رنگ بود.
دیدن تخت در خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلاتتان است. اگر شما در تخت خودتان می‌خوابید، بیانگر امنیت و ترمیم ذهن شماست. شما ممکن است به دنبال سعادت خانواده، صلح باشید یا به نوعی به دنبال فرار کردن باشید. دیدن مار در خوابتان بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کنند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می‌پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. چیزی که شما فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. دیدن بچه‌مار در خوابتان به این معنی است که شما تهدیدی را در زندگی بیداری‌تان دستکم می‌گیرید.
فائزه
۹ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم من وخواهر ومارم داخل حیاط خونه ای نشستیم ماری سبز رنگ با چند خط نارنجی با یک چشم داره به من نگاه میکنه منم به اون خیره میشم تا خانوادمو فراری بدم ,داخل حیاط اتاقی هست اول خودم فرار میکنم داخل اتاق بعد از خواهرو مادرم میخوام بیان که خواهرم میاد اما مادرم فرار میکنه به جای دیگه منم بعداز اینکه مادرم فرار کرد دیدم که مار فقط به من خیره شده بعد با دهنی باز به سمتم پرید که با خواهرم در اتاق و بستیم نتونست وارد اتاق بشه اما در اتاق کامل بسته نمیشد انگار چیزی زیرش گیر کرده بود اما مار دیگه نمیتوست بیاد داخل ولی ما داشتیم تلاش میکردیم که درو ببندیم و نگران مادرمونم بودیم که داشت منو صدا میزد بعد از خواب بیدار شدم ممنون میشم جواب منم بدید خیلی فکرم مشغوله
خانواده‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می‌تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه‌تان با خانواده‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند به این معنی باشد که خیلی به خانواده‌تان وابسته‌اید، خصوصا اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشد. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. اینکه از مار یا از یک موقعیت می‌گریزید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. اینکه در اتاقید بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. خواب‌ها در مورد اتاق‌های مرتبط، معمولا مربوط به نواحی نهفته‌ی ذهن خودآگاه شما و جنبه‌های مختلف شخصیت شماست. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، بیانگر اینست که حس می‌کنید در یک موقعیت گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. اینکه نگرانید، یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن بیشتر در یک موقعیت در زندگی بیداری‌تان می‌کنید. نگرانیی که در خوابتان دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه کرده، آن را تأیید کنید.
ابراهیم
۹ ماه پیش
باسلام.همسرم خواب دیده از داخل دیوار یه مارسیاه به سمت ما میاد ومافرارمیکنیم .منتهی نمیدونه تو خونه ای که ساکن هستیم بوده یا خونه دیگه .با تشکراز شما
دیوار در خوابتان بیانگر محدودیت، موانع و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفتتان را می‌گیرد. تعبیر دیگر اینست که دیوار، بیانگر اینست که شما خیلی به عادت‌ها و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید. مارها نمادهای پیچیده‌ای هستند؛ زیرا می‌توانند هم معنی مثبت داشته باشند هم منفی. برای درک اهمیت مار در خوابتان، مهم است که تجارب شخصی‌تان را با مار در نظر بگیرید و اینکه مار در فرهنگ شما چگونه دیده می‌شود. دیدن مار یا گزیده شدن توسط یک مار در خوابتان بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کنند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. خواب دیدن اینکه شما از آنکه مار به شما آسیب بزند، یا از یک موقعیت فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد.
جوان
۹ ماه پیش
سلام ،من خواب دیدم که از لوستر اتاقم یک مار حدود یک متر و سیاه و سفید اویز هست و من روتختم خواب بودم . چشمام باز کردم و مار رو بالای لوستر دیدم وحشت کردم و مادرم صدا زدم . همچنان که داشتم میرفتم بیرون اتاق یک قطره خون از دم مار به گوشه چشمم چکید اما چشمم اسیب ندید . مادرم اومد ومار رو دید و سعی کردیم که بیرونش کنیم .پای مادرم گزید و در همین حال که میخواستیم بگیریمش و درگیر بودیم .پای منم گزید اما برای من و مادرم اتفاقی نیافتاد . و مار همش دهنش باز بود و حمله میکرد . و سعی داشتیم که به برادرم اسیب نزنه که از خواب پریدم
دیدن مار یا گزیده شدن توسط یک مار در خوابتان بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می‌پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش‌شده است. چیزی که شما فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش خودش را حل کرده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. ممکن است به موقعیتی در زندگی‌تان اشاره دارد که دائمی است و نمی‌تواند تغییر کند. همچنین، این خواب، نشانگر آینده‌ای روشن برای شما نیز می‌باشد. مادرتان در خواب بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می‌کند. دیدن مادربزرگ‌تان در خوابتان بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگتان وجود دارد را در نظر گیرید.
محمد
۹ ماه پیش
سلام .ممنون میشم منم راهنمایی کنید .
من خاب دیدم تواشپزخون خونمون ی مار زرد گرفتم ک نیشش رو میگیرم تو ی لیوان زهرش در میاد .بعد میندازمش زیرکابینت ی لاک پشت میاد این مار هی فرار میکن و رفته رفته کوچیک میش منم هی میخام با ی چیزی بزنم این بمیزه و نصف بشع با تشکر
آشپزخانه در خوابتان بیانگر اینست که نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است؛ چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. دیدن مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کنند. ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می‌پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. چیزی که شما فکر می‌کنید می‌خواسته مشکل شود، خودش خودش را حل کرده است. مار ممکنست به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. دیدن لاکپشت در خوابتان نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. بیانگر اینست که نیاز دارید در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، شما پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. تعبیر دیگر اینست که لاکپشت بیانگر اینست که شما خودتان را از واقعیات زندگی حفظ می‌کنید. شما یک مانع خارجی سخت قرار می‌دهید و به دیگران اجازه‌ی ورود نمی‌دهید. در نتیجه حس عقب کشیدن می‌کنید.
رضایی ۲۵
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم که برادرم در خانه یک مارسیاه با خال قرمز و رنگای دیگه کشت و اونو به دیوار با چسب چسبوند بعدش تو حیاط گفت میخوام برم گوشت مارو بخورم که من مانعش شدم بعد گفت گوشت مار خیلی خوبه من بارها با دوستان خوردیم و سراسیمه رفت پیش دوستاش بعد منو بابام گریه کردیم برای داداشم وگفتیم خودش و بدبخت کرده اعتیاد پیدا کرده بعد داخل یک مراسم جشن بودیم که اصلا من خوشحال نبودم به برادرم گفتم توروخدا سیگارت و ترک کن گفت باشه بهش گفتم ببینم دنداناتو که دندانی جلوش پوسیده بود گفتم وای داداش دندونات خراب شده ویز دیگه ایم استفاده میکنی گفت آره بدترین نوع مواد من گفتم گرت گفت اره بعد گفتم اخه چرا گریه کرد و گفت نمیدونم چرا اینجور شد ولی میذارمش کنار من خیلی گریه کردم قلبم داشت میترکید الانم خیلی نگرانم لطفا تعبیرش رو برام بگید.
دیدن برادرتان در خواب، بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خواب‌تان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد! دیدن برادر در خواب‌تان نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را به شما بکند که یک نفر در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. دیدن خانه‌تان در خواب، بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌ها است. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر، این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن مار در خواب‌تان، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کنند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. بویژه خواب دیدن مار قرمز، روی ویژگی‌های مثبت مار تأکید دارد؛ همین طور شور و شهوت آتشین. یک مار در خواب‌تان ممکن است بیانگر چیزی در زندگی‌تان باشد که غیر قابل پیشبینی است و از کنترل‌تان خارج است. همچنین نشانگر آن است که شما به دنبال صمیمیت هستید. دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه‌ی بیداری‌تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه‌هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. خواب دیدن اینکه گریه می‌کنید، بیانگر این است که از احساسات منفی، رها شده‌اید و این بخاطر یک موقعیت در بیداری‌تان است. خواب شما، راهی است که تعادل احساسی را بازیابید و ترس‌ها و ناامیدی‌هایتان را به صورتی ایمن، رها کنید. در زندگی روزمره‌تان، تمایل دارید که احساسات خود را رد کنید، انکار کنید یا سرکوب کنید؛ اما در حالت خواب‌تان، سازوکار دفاعی شما، دیگر ایمن نیست و احساساتی که در طول روز سرکوب شده است، رها می‌شود. باز هم نمادهای این خواب، ترس، اعتماد به نفس پایین و حس ناامنی را در شما نشان می‌دهد. دیدن جشن یا ضیافت در خواب‌تان بیانگر نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد. خواب دیدن دندان‌های در حال خراب شدن است، بیانگر این است که ممکن است چیزی گفته‌اید که نباید می‌گفتید. شما ممکن است حرف‌های نامعقول یا غلط ادا کرده‌اید که به سوی خودتان بر می‌گردند. پس، این خواب، در واقع، ذهنیت شما را نشان می‌دهد و اینکه تا چه حد از استرس و اضطراب‌های گوناگون آکنده است. سعی کنید آنها را اصلاح کنید!
ازاده
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید واقعا ممنونم از سایت عالیتون .خواب دیدم تو یه خونه هستیم منو و مادرم و دو برادروم خونه خودمون نبود نمیدونم کجا بود .تو اتاق خواب ی مار بود که برادرم انداختش بیرون بعد یه گونی پر نون گرم بود بازش کردم خواستم یکی بیارم بیرون که یه مار بزرگ توش بود برادرم اونم انداخت بیرون که درست افتاد جلو پام ولی رفت نیشم نزد .بعد داشتم برای مادرم قضیه رو تعریف میکردم که یهو وسط حرفم دست بردم به دهنم یه تیکه نون با یه مار از دهنم اومد بیرون نترسیدم ولی از چندش بیدار شدم .مار ها سیاه بودن .خودمم مجردم .ممنون از تعبیرهاتون .
خواب دیدن اینکه شما درون خانه‌ی غریبه هستید، بیانگر این است که چیزی هست که شما هنوز باید در مورد خود کشف کنید. ممکن است به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که شما با آنها روبرو نشده‌اید. دیدن خانواده‌تان در خواب‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می‌تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه‌تان با خانواده‌تان است. تعبیر دیگر، این است که می‌تواند به این معنا باشد که خیلی به خانواده‌تان وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشد. اهمیت عضو خاص خانواده‌تان یا رابطه‌ای که با آنان دارید را در نظر بگیرید. دیدن برادرتان در خواب، بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. دیدن برادر در خواب‌تان نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را به شما بکند که یک نفر در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. دیدن مار در خواب‌تان بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که شما را تهدید می‌کنند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. مار، ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی‌عاطفه، بی‌رحم است و نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. دیدن گونی در خواب‌تان نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر، این است که بیانگر بارها و مسئولیت‌های شما است. دیدن نان در خواب‌تان بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که در این سفر زندگی (طی طول عمرتان)، آموخته‌اید. تعبیر دیگر، این است که بیانگر این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید (در رأس امور قرار گیرید). دیدن بچه‌مار در خواب‌تان به این معنا است که شما تهدیدی را در زندگی بیداری‌تان دستکم می‌گیرید. خواب دیدن اینکه شما با مادرتان صحبت می‌کنید، بیانگر موضوعی است که ذهن‌تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی بیداری‌تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسائل حل‌نشده است که نیاز است با مادرتان رویش کار کنید. در نهایت، اگر مارها سیاه باشند، تعبیرش دشمنان فراوان نیز می‌تواند باشد. دوست عزیز! این خواب، بیان روحیه‌ی شما را دارد و شما می‌بایست برخی کاستی‌های خویش را بهبود ببخشید و این عمل را به روش‌های گوناگون می‌توانید انجام دهید! موفق باشید!
Z
۹ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه مار خیلی درازی به رنگ سبز یشمی در خانه بود اما خانه برام اشنا نبود،همه فامیل بودن،به یکی از فامیل گفتم و اون مار رو کشت تعبیرش چیه؟ممنون
مار سبز، نماد فرایند زندگی درونی ما که احتمالا از طریق احساسات خوشایند، عشق و خلاقیت به فرایندی التیام بخش یا فرایندی که فرد را به سوی رشد و تحول مثبت سوق می‌دهد تبدیل شده است.
alireza79
۱۰ ماه پیش
سلام

من اول خوابم از دست یک تمساح که در آب بود فرار کردم بعدش در جنگل با فردی پیر آشنا شدم و 2 ما به سمت من اومدن یکی کوچک و زرد دیگری سبز و متوسط آن مرد اون ها رو گرفت و از من دور کرد اما من به نحوی هوول کردم و موقعه فرار مار مشکی بر روی کمر من پرید.

تعبیرش چیه »:(
این خواب، نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی‌تان از اتفاقی، جان سالم به در برده‌اید یا خواهید برد که بخیر می‌گذرد یا خواهد گذشت. این اتفاق ممکن است در اثر خواست خود شما رخ دهد یا در جریان زندگی‌تان قرار بگیرد. همچنین با شخصی دانا روبرو خواهید شد که بشدت خردمند و باتجربه است و شما از او تجربه‌ها و عبرت‌هایی را فرا خواهید گرفت که موجب می‌شوند دشمنانی را از مسیر زندگی‌تان دور کنید. اما چنانچه خواب نشان می‌دهد، گویا شما به همه‌ی تجربه‌های او عمل نخواهید کرد و راهی کج را ممکن است بپیمایید که در این مسیر، خطری در کمین‌تان خواهد بود. دوست عزیز! همیشه خود را دانشجو و کوچک‌تر از شخصی باتجربه بدانید و از ایشان بیاموزید که این تجربه‌ها ارزان به دست نمی‌آیند! موفق باشید!
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام من دختری 14 ساله هستم.
یه شب خواب دیدم که مار قرمز رنگی باخال های لوزی شکل به رنگ سبز و زرد به داخل اتاقم اومد و سعی داشت منو نیش بزنه،ولی من به سرعت بالای میز تحریم رفتم. مار به سمت من اومد و می‌خواست از میز بالا بیاد ومن با کفشم به سرش ضربه زدم. مار گیج شده بود و نیشش را برخلاف جهتی که من نشسته بودم پرتاب می‌کرد.
می خواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟
ممنون
این خواب، نشان می‌دهد که ذهن شما بشدت از مسأله یا مسائلی دچار استرس است و نیازمند این است که این استرس را رفع کنید. این استرس، ممکن است ناشی از امتحان، مدرسه، دوستان، خانواده و غیره نشأت گرفته باشد. می‌بایست در مورد ترس‌های خود با خانواده، دوستان یا اشخاص باتجربه‌تر از خودتان مشورت کنید و با گفتاردرمانی، این مشکل را برطرف سازید!
لیلا
۱ سال پیش
سلام.ببخشید من خواب دیدم یه کتاب دعا بود یا نمی دونم طلسم بود .بازش کردم دیدم از داخلش مار و عنکبوت و موجودات عجیب دیگه در اومدند.
بعد از ترسم بستمش بردم سوزوندم.
تعبیر خوابمو بگید خیلی نگرانم ممنون.
طلسم در خواب، اشاره به ترس ها و محدودیت های ذهنی شما دارد که احساس می کنید در حال تعیین مسیری ناعادلانه و غیر قابل کنترل در زندگی شماست. بسیار اهمیت دارد که در طول دیدن این خواب، چه احساسی را تجربه می کنید. اگر دیدن اشیایی که دارای طلسم و دعا هستند، در شما ایجاد انزجار یا ترس و وحشت کند، نشان دهنده ی افکاری در شماست که باعث بدبینی شما نسبت به آینده شده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار جبری را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید. ممکن است احساس کنید که نیرو یا ترسی در حال از بین بردن موقعیت های خوب یا منفعل کردن استعداد های شماست. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند
مامان بهار
۱ سال پیش
سلام به شما من خواب دیدم تو یه خونه هستیم خونه خواهرمه ولی اصلا شبیه اونجا نیست اما من اون خونه رومطمئنم توحالت بیداری دیدم،اومدم روایون اون خونه یه مار دیدم تن یه درخت رفتم توحیاط مار سبز بود سرش مثل مارهای سمی گشاد و پهن بود خواهرزادم اومد پشت به درخت کرد خواست مارو بگیره که مار حمله کرد بهش اونم فرارکرد یه دفعه دیدم دور تا دور حیاط مارهای سفید بزرگ و کوچیک چاق و لاغر هستن که نصف تنشون زیر دیوار هست.دامادم گفت بزاربریم تو خونه بپرسیم چیکارکنیم رفتیم من نرفته اومدم بیرون،دیدم کنار درحیاط چند تا مرد هستن که ذکر میگن بما گفتن بگین نگا به مارهاکردم همه شون ذکرشدن نوشته های طلایی و سبز یکی از ذکرها یا محمد بود باگفتنش اون مارها ستاره شدن بایه خط های شبیه بارون که ازآسمون اومدن پایین باورت نمیشه ستاره بارون شده بود،یه آقای خوش صدایی اومد باهام حرف زد اون آقا دوبلور بودقیافه ش آشنا بود اسمشو یادم نمیاد ولی ببینمش یادم میاد. گفتم شما زنده یی گفت نه فقط مرده ها میتونن بیان واس اینکار پرسیدم اون مردای دم درم مردن گفت اره بیدارشدم.لطفا تعبیرش رو بگید ممنونم التماس دعا
این خواب، نشان می‌دهد که تصورهای شما از یک زندگی آرام، با اطرافیان‌تان متفاوت است. شما اینگونه فکر می‌کنید که آرامش در زندگی، با عشق به دست می‌آید؛ و بقیه‌ی چیزها فقط حاشیه هستند. البته تفکر شما به لحاظ عرفانی، تفکری صحیح است و از این طریق می‌توانید به درجات والا نائل شوید. این خواب، اشاره به دعا کردن و رسیدن به برخی چیزها را نیز به شما پیشنهاد می‌دهد.
مونا
۱ سال پیش
سلام خواب ديدم يه جايى بودم با دوستم يا انگار خواهرم ديدم يه مارو ته گلوم ديدم از گلوم كشيدم بيرون بعد از يكى دو ساعت ديگه يه مارو از دماغم كشيدم بيرون كه از ديتم در رفت سريع پريدم پامو گذاشتم رو گردنش كشتمش رنگ مارها هم به خاكسترى تيره ميزد
با سلام کاربر گرامی دیدن مار در خواب نمادی از دشمن پنهان می باشد حال با توجه به خوابی که شما دیده اید این دشمن به شما نزدیک بوده و خود شما در ابتدا از وجود آن آگاه نبوده اید اما بعدا خودتان متوجه دشمنی او می شوید وبر او پیروز می شوید و از او به شما آسیبی نمی رسد
انیر محمد
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید اگه میتوانید خوابم را تعریف کنید من خواب دیدم یه جایی در خانه هست که همه میروند انجا یه جای خوب ولی وقتی میرم بالا تعداد مار زیادی انجا بودند به رنگ سبز . زرد . ابی من جیغ زدم فرار کردم ولی انها انگار پلاستیکی بودند و حرکت نکردند
ممکن است در رویا مار را با رنگ‌های مختلف مشاهده کنید. رنگ‌ها به عنوان عمیق‌ترین سمبل‌های رویا شناسی، به زمینه‌ی احساسی مرتبط با سمبل مار اشاره دارند به نظر می رسد که شما در بیداری از مسایلی که اصلا در زندگی مهم نیستند دچار اضطراب و استرس شده اید این احساسات در حال از بین بردن آرامش روانی شماست. این رویا از شما می‌خواهد تا کنترل این احساسات منفی را در دست گرفته و اجازه ندهید که بروز افراطی آن‌ها شما را دچار مشکل کند. آرامش روانی شما در اولین قرار دارد. اجازه ندهید که ترس از اتفاقاتی که رخ نداده اند یا با برخورد منطقی قابل رفع شدن هستند، برای شما مشکلات و ناراحتی‌های فکری ایجاد کنند. به نظر می آید این احساسات شما و استرس های شما به خاطر رنگ مارهایی که در خواب دیده اید در مورد احساسات مذهبی یا سردی در پیوندهای عاطفی شما می باشد
سهیل
۱ سال پیش
سلام توی سال های اخیر خواب مار میدیم
اما وقتی میل جنسی ام رو کنار گذاشتم جز یک بار دیگه یادم نمیاد خواب مار دیده باشم
این یعنی حداقل برای من تعبیر مار (میل جنسی) هست
با سلام کاربر گرامی بله هر خوابی برای هر کس تعبیر خاصی به نسبت شرایط خود فرد دارد
محمد مهدی رحیمی
۱ سال پیش
از مطالب قشنگ و پر از عشق شما به مردم ایران متشکرم .
د
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یکی از اشناهامون که پسر هست و من بهش علاقمندم به خونمون اومده و لباسی از جنس پوست مار تنشه .و اتفاقا همون شبم دوست نزدیکم خواب دیده ک من و خودش در بالا پشت بوم خونشون با یهومار و خوک مواجهه شدیم
با سلام کاربر گرامی دیدن مار در خواب نشانی از دشمن پنهان می باشد بهتر است که این فرد را بیشتر بررسی کنید و نا اگاهانه به ایشان دل مسپارید
مهدی....
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم ماری زرد رنگ بالای سقف چسبیده و حرکت میکنه بعدش یکی گفت دیگه نیست تا رفتم سقف رو نگا کنم افتاد رو سر من اما فک کنم نیشم نزد میگفتن این مار زرد نیش نمیزنه اما خیلی ترسیدم تعبیرش چیه ممنون
حیواناتی که در رویا مشاهده می‌کنیم، سمبل غرایز اولیه‌ی موجود در بشر هستند. انسان تنها موجودی است که می‌تواند غرایز خود را شناخته و آن‌ها را کنترل کند. غرایز مانند دو روی یک سکه هستند. اگر آن‌ها را مهار کرده و در جهت مناسب به کار ببرید، می‌توانند موجب منفعت شما شوند، اما اگر کنترل آن‌ها را از دست بدهید، برای شما خطر آفرین خواهند بود. دیدن مار در خواب نیز نماد یکی از این غرایز است. اگر دیدن این نماد برای شما نوعی احساس ترس و نگرانی را ایجاد کند یا در رویا به شما حمله کنند، به این معناست که احتمالا کنترل این دسته از غرایز را از دست داده یا از آن‌ها غافل شده اید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من زن ۵۰ ساله هستم خوب دیدم ما دست من را نیش زد وخیلی چرک می اومد بیرون
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما نگرانی های نا خود آگاهی در مورد سلامتی خود دارید واین فکر در ذهن شما به ناخود اگاه منتقل شده است بهتر است که این نگرانی را از خود بر طرف کنید و ذهن خود را از این استرس و اضطراب آزاد نمایید
زهرا
۱ سال پیش
سلام ممنون میشم که این خواب منم تعبیر کنید .
خواب دیدم دست برادرم از ساعد تا آرنج بریده شده و وقتی نگاه زخمش کردم داخلش یک مار سبز رنگ با طرح های سیاه داخل زخمش بود انگار جای استخوانش بود .بعد یه نفر اومد و برادرم را بردند و هم دستش و هم کمرش را شلاق زدند من فقط جای شلاق ها را دیدم .
ممکنه بگید تعبیرش چیه
با سلام کاربر گرامی تعبیر خواب شما احتیاج به توضیحات بیشتری دارد شما مشخص نکرده اید که کدام دست برادرتان در خواب اسیب دیده بود است اما به نظر می اید طبق همین مقدار خوابی که توضیح داده اید برادر شما دشمن پنهانی دارد که دشمن ایشان فردی زاهد وپرهیزکار می باشد وااحتمال دارد که خطا یی هم که واسطه بوجود امدن دشمن برای ایشان شده از طرف برادر خودتان باشد بهتر است درصدد رفع این دشمنی باشند
Uni
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه مار کوچیک در حد دو میلیمتر زیر پوست صورتمه و داره تو صورتم میچرخه،بعدش به سمت گردنم رفت و وارد بدنم شد چون دیگه از زیر پوست معلوم نبود،اون مار تو بدنم میچرخید و من تو قلبم‌و قفسه سینم احساس فشردگی زیادی میکردم،خانوادم که دور و برم بودن داشتن بحث میکردن چه دکتری خوبه که منو فوری ببرن پیشش،در همون حال مار دوباره وارد گردنم شد و ایندفعه یه مار بزرگ حدودا یک متری بود و کامل پوستمو کشیده بود،منم مارو با دست گرفتم و از گردنم کشیدم.تعبیر این خوابم چیه؟
راستی مار، راه‌راه بود
ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، به طور مکرر دچار احساساتی مانند حسادت، نفرت و خشم شده باشید و احساس کنید که قادر به کنترل احساسات خود نبوده یا اصلا نیازی به کنترل آن‌ها ندارید. حتی ممکن است بروز این احساسات را حق خود تلقی کنید. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که قلیان این احساسات در حال از بین بردن آرامش روانی شماست. این رویا از شما می‌خواهد تا کنترل این احساسات منفی را در دست گرفته و اجازه ندهید که بروز افراطی آن‌ها شما را دچار مشکل کند. آرامش روانی شما در اولین قرار دارد. اجازه ندهید که ترس از اتفاقاتی که رخ نداده اند یا با برخورد منطقی قابل رفع شدن هستند، برای شما مشکلات و ناراحتی‌های فکری ایجاد کنند
دریاسالار
۱ سال پیش
سلام من دختری 19ساله هستم
خواب دیدم که مارهای زیادی اعم از بزرگ و کوچک با رنگهای مختلف در خانه بودند و یک مار سبز رنگ با اندازه متوسط دور پای چپم پیچید بعد از لحظه دور شد.به پای چپم که نگاه کردم از مچ تا بالای زانو با رنگ سبز و خط زیبا آیه های قرانی رو پای چپم نگاشته شده بود.جاهای که مار سبز پیچیده بود دور پام
لطفا میخوام بدونم تعبیرش چیه؟؟
حمزه
۱ سال پیش
بنظرم باید در تمامی کارها و اصولتون تجدیدنظر کنید.حتما درگاه خداوند،درگاه نامزدی نیست.پس بسوی خدا گام بردارید.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۴
در انتظار بررسی: ۰
بدون نام
۱۰ روز پیش
سلام دیشب خواب دیدم چند تا مار تو هم لولیده بودن توی حیاط بودن من داشتم بهشون نگاه میکردم یه دفعه نیان سمت من که یه دفعه چیزی روی روسری ام احساس کردم دیدم یه بچه مار از سرم افتاد پایین
سلام! خواب‌تان نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. نمایانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است.
دلارام
۱۷ روز پیش
با سلام ادامه خواب طبق گفته خودتون،در اتاق بستم ونشستم توی حال،چند دقیقه بعد رفتم داخل اتاق ودیدم ازمار خبری نیست،به برادرم گفتم فکر کنم مار رفته و اون گفت نه هنوز تو اتاق خواب،رفتم تا وسیله از اتاق بردارم ک یه صدایی شنیدم و دیدم دقیقا جایی ک ایستادم مار دور خودش پیچیده و انگار خواب از ترسم دیگه کامل تو اتاق نرفتم و سریع در بستم،دیدم مادرم در اتاق باز کرد ورفت داخل؛مار از دور زمین برداشت،گذاشتش لای درو در بست و سر مارم از بدنش جدا شد
سلام! در ادامه: نشانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. گویای تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است. (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌شوند، تعبیر می‌گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).
سارا
۱۹ روز پیش
سلام .وقت بخیر
ببخشید من خواب دیدم که رفتم یه جایی که یه آدمی که دینش اهل حق بود از اونایی که سبیل براشون مهمه پشت یه منقل که پر از زغال سرخ بود نشسته بود و یه مار توی آتیشش بدون اینکه بسوزه ول میخورد واون آدم گفت که بعد از پیاده روی اربعین میخواد مسلمان بشه و با ژیلت نصف سبیل رو زد .این تعبیرش چیه .ما اصلا در نزدیکمون از این فرقه نداریم و تا الان برخوردی نداشتم باهاشون زیاد خواب میبینم نمیدونم ذلیلش چیه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر ثروت و رفاه است. به گنجایش استفاده‌نشده اشاره دارد. تعبیر دیگر: بدرفتاری کرده‌اید و در کار، مچ‌تان گرفته شده است. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. موقعیت یا مسأله‌ای هست که نیاز دارید صاف و هموارش کنید. گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید.
دلارام
۲۰ روز پیش
باسلام،من خواب دیدم که یه مار کبری تقریبا بزرگ روی پشت بام خونه است و برادرم چند بار بهش سنگ انداخت ولی مار زخمی نشد و خیلی راحت بدنش از زیر سنگ آورد بیرون،اومدیم تو خونه و برادرم گفت مار تو اتاق خوابمون و اونجا دیدمش و از ترس نتونستم پا تو اتاق بذارم؛در اتاق بستم و نشستم تو حال چند دقیقه بعد رفتم و دیدم خبری از مار نیست دوباره در بستم و به برادرم گفتم که فکر کنم مار رفته و اون گفت نه هنوز تو اتاق خواب.رفتم از اتاق خواب وسیله بردارم ک ی صدایی شنیدم و دیدم اون مار دور خودش پیچیده و انگار خواب،ترسیدم سریع در بستم دیدم مادرم در اتاق باز کرد و رفت داخل بدن مار که کنار در بود گرفت گذاشتش لای در و سر مار از بدنش جدا شد
سلام! خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «و نشستم تو» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
نفس
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم در دستشویی و کنارکاسه توالت ماری بسیار بزرگ پهن و سفید خود را جمع کرده به نظر ترسید میومده و من ازش نمی ترسیدم بیشتر بدن پهن و سفیدش را دیدم و سرش نبود یا ندیدم حتی کمی خم شدم تا ببینمش ممنووونم
سلام! خواب‌تان نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. گویای تهدیدی فروکش‌شده است؛ آنچه فکر می‌کنید می‌خواسته است مشکل شود، خودش، خودش را حل کرده است.
آرزو
۱ ماه پیش
من خواب دیدم توحیاط پدرم یک مارخیلی بزرگ سیاه به من خیره شده.کنارش عموی کوچکم هست ولی مارفقط به من نگاه میکنه ازترس دیدن مارازخواب پریدم.لطفاتعبیرش روبگین
ابتدا سلام! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند.
هدایت جانی
۲ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
دیشب خواب دیدم که رفتم کوه بعد تمام اطرافم فقط مارهای مورده هستن .لطفا تعبیرش رو بهم بگید متشکرم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. بیانگر عزم و جاه‌طلبی شماست. تهدیدی گذشته است یا بر آن غلبه کرده‌اید.
بهزاد
۲ ماه پیش
سلام تو خواب دیدم که داخل حیاط یه مار سفید که فقط سر و گردنش بود یعنی نصف شده بود در کنار یک لاکپشت سیاه قرار داشت..... تو خواب اینجوری حس کردم که زن و شوهر هستن تعبیرش چی میشه
سلام! خواب‌تان گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. تهدیدی گذشته است یا بر آن غلبه کرده‌اید. نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. یعنی لازمست در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. تعبیر دیگر: خودتان را از واقعیت‌های زندگی حفظ می‌کنید. یک مانع خارجی سخت قرار می‌دهید و به دیگران اجازه‌ی ورود نمی‌دهید؛ در نتیجه حس عقب‌نشینی می‌کنید.
زری
۲ ماه پیش
سلام من چند وقته همش خواب مار میبینم که توی حیاط قدیمی خودمون هست که الان اون حیاط متروکه شده...ممنون میشم تعبیرش رو بگین
سلام! خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
ندا
۳ ماه پیش
دیشب خواب دیدم رفتم خونه قدیم داییم ک فوت شدن دو تا مار یکی سیاه و یکی زرد و کوتاه و چاق رو دیوار بودن تا جیغ کشیدم مار زرد پرید رو دستم و نیش زد در حالیکه درد میکشیدم و با خودم میگفتم دیگه مردم شروع کردم به فاتحه و اخلاص خوندن ولی نمردم
ابتدا سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. هشداری درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان است که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است. بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: بیانگر تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود.
سید سعید هاشمی
۳ ماه پیش
سلام من دیشب خواب مار دیدم.بزارسد از اول بگم.(۱۸سالمه)
در خواب٬من٬خواهرموسه تا از پسر خاله هام که همگی کودک هستندابتدا در کوچه بودیم.من داشتم با موبایلم کار می کردم که دیدم ماری بهم خیره شد.من از اون کوچه سریع خارج شدم واز کوچه بغلی به سمت خونمون رفتم.در راه خواهرمو پسر خاله هامو به خونه بردم.وقتی در سالن خونه بودیم مدتی آروم بود.تا اینکه از زیر قالی برآمدگی بزرگی پدیدار شد ومار به سرعت به طرفمون حمله میکرد.فقط به سمتمون میومد واز زیر قالی بیرون نیومد.در حین فرار سعی داشتم به کسی زنگ بزنم تاجریان ماروبگم که ناگهان یکی از پسر خاله هام پاشو محکم روی سر مار گذاشت ومار بیهوش شد.وقتی بیهوش شد یه چیز عجیبی دیدم.سر مار به شکل یکی از سرهای پسر خالم تبدیل شد.هر از گاهی مار بهوش میومد که من به پسر خاله هام می گفتم بزنه به سرش.تا دوسه بار اینکارو کرد.
بعد به فکر اینکه پسر خاله ام صدمه دیده به مادرم زنگ زدم وبا گریه بهش گفتم بدبخت شدیم.اونم گفت چیشده.که از خواب بیدار شدم
سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
ناشناس
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی یک مکان نظامی هستم و با چند نفر ازهمکاران نظامیم دعوا میکنم اومدم بیرون گوشی رو دادم به ی نفر که زنگ بزنه بعد گوشیمو گذاشت وسط ی مشت مار و میگفت برش دارم اونجا پر مار بود و من فقط جیغ میزدم بعد تو آسمون هم ناه کردم ی افعی سیاه بزرگ بود که یدفعه احساس گردم افتاد روم و من از ترس از خواب پریدم و فقط تو خواب از گناهانم توبه میکردم البته ناگفته نماند من کارمند ومجرد هستم و آرزو اینه با ی پلیس ازدواج کنم و نذر چهل روزه زیارت عاشورا برا این آرزوم کردم
سلام! خواب‌تان یعنی در یک موقعیت محدودکننده هستید. نیاز دارید تغییرهایی در زندگی‌تان دهید. بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
امیرعباس
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی یک جنگلم و تنهایی دارم دور میزنم بعد یه مار میبینم که دونبالم هست من سری فرار می‌کنم بعد به یک جایی می‌رسم که یک المه گندم کاشته شده بعد هنوز مار پشت سرم هست و من فرار میکنم
سلام! خواب‌تان بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. گویای موفقیت در هدف‌هایتان است. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! نشانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید.
هدایت جانی
۳ ماه پیش
با سلام . چند روز پیش هم پیام داده بودم گفتم خواب مار دیدم . حالا دوباره خواب دیدم که چندتا خرگوش دارم و گذاشتمشون داخل جای خوابشون صب که امدم دیدم یه بار بزرگ همشون رو کشته بعد عصبانی شدم بنزین ریختم روی مار و آتیشش زدم اما اون مار زنده موند و افتاد دنبالم بعد از خیلی فرار کردم از مار دیدم پیش خانوادم هستم و یه گربه پیشمه. خواستم ببینم تعبیرش چیه . ممنونم از زحماتتون
سلام! خواب‌تان بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!
فاطمه
۴ ماه پیش
سلام،من دیشب خواب دیدم که تو خونه من و مادرم تنها بودیم و پر بود از مار زرد و سفید(اگه اشتباه نکنم پیتون بودن)اون مارهای بزرگ و غول پیکر همه جا بودن،روی تخت تو دستشویی رو دیوارو... من خیلی وحشت کرده بودم هرجای خونه که میرفتم مار میدیم آخر سر ازخونه باوحشت و باهمون لباس خونگی فرارکردم زدم بیرون ولی مادرم خیلی ریلکس بود بعضیاشونو میکشت بعضیاشونو نه.لطفا تعبیرشو بهم بگین.
سلام! خواب‌تان بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.
هدایت جانی
۴ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
خواب دیدم در محل کارم یه مار داخل دیوار هست بعد با همکارم سعی میکردیم بکوشیمش اما نمیشد بعد یه عقرب بال دار دیدم بعد یدفه مار ۳تا سر داشت هرچه سعی کردیم نمیتونستیم بکوشیمش اما جالب اینجا بود هیچ نمیترسیدم . لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنونم
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی نمی‌توانید کارتان را در محل کار بگذارید و به خانه بیایید. زیادی کار می‌کنید و زیادی فکر می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از عملی بودن، جایگاه، دستاورد و جایگاهتان در دنیاست. گویای موقعیتی در بیداری‌تان است که ممکنست دردناک یا مضر باشد. بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ یا افکار منفی است که توسط شما گفته می‌شوند یا هدفش شمایید. ممکنست در مسیر تخریب و شکست‌تان باشید. لازمست از شر خود قدیمی‌تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید، درست کنید. تعبیر دیگر: بیانگر فردی است که در ماه آبان به دنیا آمده است. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد.
سبا
۴ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم خونه پدر بزرگم هستم و با داییم حرف میزنیم متوجه میشم پنج تا مار روی دست های داییمه و تکون تکون میخوردن به داییم میگم اون نمی ترسه و میگه این مارا زهرشون گرفته شده و بی خطرن بعد یکیشونو میگیره دستش، دستشو میکنه تو دهن مار بعد مار دهنشو میبنده و داییم میگه دیدی اینا سم ندارن؟ بعد با خنده یکیشونو میندازه سمت من و من میترسم و جیغ میزنم و به داییم میگم اینارو از روم برداره.یک مار سیاه و کوچیک بود ولی من خیلی ترسیده بودم
تعبیرش چیه
سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
علیرضا
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ماری تیره که به سبز یشمی میزد و جسه بزرگی نداشت خدود 1.5 متر بود وارد لباس من شد و دور سینه و پشت من حلقه زد و فشاری آورد که تا آخر خواب دردی در سمت قلب احساس می کردم و حتی بعد از بیدار شدنتا حدود 1 ساعت این درد را داشتم. و من کلا از مار بسیار میتریم. مار بعد از فشار آوردن از به طوری که انتهای مار در آستین سمت چپ و سمت سر مار از داخل لباس در آستین سمت راست من بود مدتی گذشت و من به این طرف و آنطرف میدویدم و دنبال یکی از داییهام بودم که از مار نمی ترسید تا مار را از من جدا کند. مادرم که به تازگی به رحمت خدا رفته کنارم بود و به من سعی می کرد آرامش دهد. مار با من کار نداشت و در لباس و آستین من بود. تا مدتی بعد رسیدم به خانه و دایی در حمام بود منتظر بودم در بیاد تا این مار را جدا کند. مار سرش را از آستین سمت راست من بیرون آورد و به قدری بیرون آورد تا من توانستم سر مار را با دست راست بگیرم و فشار دهم خیلی فشار دادم تا زهرش بریزد و من را نیش نزد. علاوه بر دندانهایش جون بچه مار بود احساس می کردم وسط فک بالایی دهانش یک دندادن دراز که استخوان به نطر می آمد و شبیه سوزن بود وجود داشت و من میخواستم یک با من اصابتی نداشته باشد 2 دستی ما را از سر گرفته و از لباسم در آوردم اما به هنگام در آوردن یک لحظه به اندازه سر سوزن آن تکه استحوان وارد انگشت من شد و شکست و من سر مار را پرت کردم زمین و شروع کردم به مکیدن جای استخوان روی اکگشتم که اگر زهری دارد وارد خون نشود و تف می کردم زمین این مار وسط خانه بود و به محظ انداختن من بر روی زمین این مار شروع کرد به پوست انداختن و پوست جدیدی گرفت که سبز یشمی روشن تر و زیباتر بود اما در نهایت یادم نمیاد خود به خود مر یا دایی آمد و کشت.

خیلی ممنون از زحمات شما ممنون میشم تعبیر این رو برام بنویسین.
نمیدونم کار استباهی می کنم به خاطر این هست یا قصد ازدواج دارم به خاطر این مسئله هست یا چی نمیدونم.

ممنون میشم لطفا تعبیر این خواب رو برام بگین.
سپاس
سلام! خواب‌تان نمادی از استرس و تنش در زندگی‌تان است. حس می‌کنید دارید له می‌شوید (بار روی دوش‌تان زیاد است)، خیلی کار می‌کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده‌تر بگیرید. آرام باشید! گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی‌تان ساده‌لوح باشد. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام
من چندین بار خواب دیدم یک مار توی شکمم زندگی میکنه. لطفا تعبیرش را برام بگید
سلام! از لحاظ تعبیر خواب سنتی: در مورد درآمدتان، محتاط باشید!
mina
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم رفتم خونه یکی از آشناها که فقط چندبار تلفنی باهم صحبت کردیم میرم و تو خونشون به عنوان حیوون خونگی مار داره بعد ماره خیلی کوچیکه میاد جلو پاهام بهم کاری نداشت ولی من ترسیدم گفتم بیا اینو بردار میشه بگیر تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با او روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. یعنی تهدیدی را در زندگی‌تان دستکم می‌گیرید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
سید علی
۵ ماه پیش