معنی شعر یاران عاشق با آرایه های ادبی

معنی شعر یاران عاشق که در فارسی یازدهم آمده و از قیصر امین پور است درباره شهیدان است که عاشقان واقعی محسوب می‌شوند. بازنویسی و معنی درس یاران عاشق و آرایه های ادبی آن را بخوانید.

معنی شعر یاران عاشق

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – درس یازدهم کتاب فارسی یازدهم (فارسی ۲) شعری است از قیصر امین پور در قالب مثنوی با نام یاران عاشق. در این مطلب معنی شعر یاران عاشق را با بررسی قلمرو ادبی و قلمر زبانی هر بیت می‌خوانید. 

 

معنی شعر یاران عاشق فارسی یازدهم

معنی شعر یاران عاشق فارسی یازدهم

معنی شعر یاران عاشق فارسی یازدهم

۱. بیا عاشقی را رعایت کنیم / ز یاران عاشق حکایت کنیم

بیایید رسم عاشقی را به جا بیاوریم (با عشق رفتار کنیم) و از یاران عاشق و شیدا (شهیدان و آزادگان) حکایت کنیم.
آرایه های ادبی: رعایت عاشقی کردن کنایه از حرمت عشق را نگاه داشتن، رسم عاشقی را به جا آوردن

۲. از آنها که خونین سفر کرده‌اند / سفر بر مدار خطر کرده‌اند

بیایید از آنهایی که در راه عشق به شهادت رسیده‌اند و همواره سفرشان با خطر همراه بوده است، حکایت کنیم.

معنی لغات: مدار: پیرامون، پهنه، مسیر
آرایه های ادبی: کنایه: خونین سفرکردن کنایه از به شهادت رسیدن – تکرار: سفر – مجاز: خون مجاز از شهادت

۳. از آنها که خورشید فریادشان / دمید از گلوی سحرزادشان

بیایید از آن کسانی یاد کنیم که فریاد همچون خورشید، روشنگرشان، از دهانی می‌دمید که صبح از آنجا طلوع می‌کند. (فریاد شهیدان همه‌گیر و روشنگر بوده است.)
آرایه های ادبی: خورشید فریاد: اضافه تشبیهی / خورشید و سحر:مراعات نظیر / گلو مجاز از دهان / گلوی سحرزاد کنایه از سخنان آگاه کننده

۴. چه جانانه چرخ جنون می‌زنند / دف عشق با دست خون می‌زنند

آنها چقدر عاشقانه، با  شیدایی می‌رقصند (شیفته و دیوانه‌ی معشوق‌اند) و در حالی که غرق در خون شده‌اند با خدای خویش عشق‌بازی می‌کنند.
آرایه های ادبی: چرخ جنون زدن: کنایه از سماع کردن، رقص عارفانه / دف عشق: اضافه تشبیهی / دف عشق زدن کنایه از شادی کردن

۵. به رقصی که بی ‌پا و سر می‌کنند / چنین نغمه‌ی عشق سر می‌کنند:

با رقصی که با شهادت خود انجام می‌دهند، این چنین آواز عشق را سر می‌دهند:
آرایه های ادبی:  سر و پا – نغمه و رقص: تناسب / بی پا و سر: کنایه از شهادت / نغمه عشق:‌اضافه تشبیهی

۶. هلا منکرِ جان و جانان ما / بزن زخم انکار بر جان ما

هان، ای کسی که معشوق ما را انکار می‌کنی، با انکارت که همچون زخمی است، ما را مجروح کن. (ما را بنواز)

معنی لغات: ندایی برای آگاه کردن، هان، آهای / منکر: منکِر: انکار کننده
آرایه های ادبی: جان و جانان: جناس / جان: تکرار /  منکر و انکار: اشتقاق/  زخم انکار: اضافه تشبیهی / زخم: ایهام: ۱. جراحت ۲. زخمه، نواختن ساز (در ارتباط با کلمه رقص بیت قبل)

معنی درس یاران عاشق

معنی شعر یاران عاشق

۷. بزن زخم، این مرهمِ عاشق است / که بی زخم مردن، غمِ عاشق است

ای دشمن، آسیب و ضربه‌ی خود را بر عاشق بزن؛ این آسیب و آزار تو برای او مثل مرهم است؛ زیرا بدون زخم مردن برای عاشق عین غم و مصیبت است.
آرایه های ادبی: زخم، مرهم است: تناقض / زخم: تکرار

۸. مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان، اوّلین شرط عشق

نگو جان من از شدّت عشق سوخت. (گله و شکایت نکن) آگاه باش که اولین شرط عشق، سکوت و خاموشی است. (عاشق از درد عشق شکایت نمی‌کند.)

معنی لغات: فرط: شدت / خاموشی: سکوت، تاریکی / هان: آگاه باش
آرایه های ادبی: سوختن جان کنایه از مردن، از بین رفتن/ فرط و شرط: جناس ناهمسان (ناقص اختلافی) / خموشی: ایهام ۱. سکوت ۲. تاریکی (در ارتباط با کلمه‌ی سوختن)

۹. ببین لاله‌هایی که در باغ ماست / خموشند و فریادشان تا خداست

ببین، شهیدانی که در وطن ما هستند، اگر چه خاموش‌اند، فریادشان تا خدا می‌رسد.
آرایه های ادبی: لاله استعاره از شهید / باغ استعاره از سرزمین / خاموشند و فریاد می‌زنند: تناقض یا پارادوکس / باغ و لاله: مراعات نظیر

۱۰. بیا با گل لاله بیعت کنیم / که آلاله‌ها را حمایت کنیم

بیا با گل لاله پیمان ببندیم که از این به بعد از آلاله ها (شهیدان) حمایت کنیم و پاسدار خون آنها باشیم.

معنی لغات: گل لاله: سرده‌ای از تیرهٔ سوسنیان / آلاله: سرده ای از گیاهان علفی یک‌ساله / بیعت: پیمان بستن
آرایه های ادبی: لاله و آلاله:‌جناس / آلاله استعاره از شهید / بیعت کردن با لاله: شخصیت بخشی به لاله

کاربران عزیز شما می‌توانید معنی شعر صبح بی تو را نیز در ستاره بخوانید. 

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo