معنی درس راز زندگی ششم با آرایه های ادبی

معنی درس راز زندگی درباره گفت‌و‌گوی یک غنچه و یک گل و معنای زندگی از نظر آن هاست. معنی این شعر در کتاب فارسی ششم آمده را با آرایه های ادبی آن بخوانید.
معنی درس راز زندگی

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر راز زندگی که در کتاب فارسی ششم ابتدایی آمده است شعری است از قیصر امین پور شاعر معاصر در «قالب نیمایی» و درباره معنای زندگی. در این مطلب معنی درس راز زندگی را با آرایه های ادبی و معنی لغات آن می‌خوانید. در پایان نیز پاسخ خودارزیابی این درس را می‌خوانید. 

 

معنی درس راز زندگی فارسی ششم

معنی شعر راز زندگی

معنی شعر راز زندگی

غنچه با دلِ گرفته، گفت:/ «زندگی/ لب ز خنده بستن است/ گوشه ای درون خود نشستن است.»

غنچه با ناراحتی (به گل) گفت: زندگی نخندیدن و در گوشه‌ای غمگین و تنها نشستن است.

آرایه‌های ادبی: شخصیت بخشی به غنچه (تشخیص) / غنچه استعاره از آدم های بی تجربه / دل گرفته: کنایه از غمگین بودن ، ناراحت بودن / درون خود نشستن: کنایه از منزوی بودن

 

گل به خنده، گفت: / «زندگی شکفتن است/ با زبانِ سبز، راز گفتن است.»

گل با خنده (به غنچه) گفت: زندگی مانند شكفتن گل است. راز و رمز زندگی را با زبانی سبز (مانند برگ گل‌ها و درختان) بیان کردن است. 

آرایه‌های ادبی: شخصیت بخشی به گل و غنچه که با هم حرف می‌زنند / گل: استعاره از آدم های باتجربه / زبان سبز: زبان گویا = با زبانِ سبز راز گفتن کنایه از بازگو کردن راز زندگی با شادابی و طراوت / گل، غنچه، شکفتن، سبز: تناسب

 

گفت‌وگوی غنچه و گل از درون باغچه / باز هم به گوش می‌رسد

گفت‌وگوی غنچه و گل (درباره زندگی) از باغچه همچنان شنیده می‌شود.

آرایه‌های ادبی: به گوش رسیدن کنایه از شنیده شدن

 

تو چه فکر می‌کنی؟ / راستی کدام یک درست گفته اند؟

تو درباره گفت‌وگوی آنها چه فکری می‌کنی؟ از نظر تو حرف کدام‌یک از آنها درست است؟

 

من که فکر می‌کنم / «گل» به رازِ زندگی اشاره کرده است

من که فکر می‌کنم آن کسی که به راز زندگی پی برده و در این گفتگو به آن اشاره کرده «گل» است.

آرایه‌های ادبی: شخصیت بخشی به گل (اشاره کردن)

 

هر چه باشد او گل است / گل، یکی دو پیرهن / بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

بلاخره او گل (شکفته) است و تجربه‌اش در زندگی از غنچه (نشکفته و نوجوان و بی تجربه) بیشتر است.

آرایه‌های ادبی: 

پیرهن پاره کردن کنایه از تجربه داشتن / یکی دو پیرهن بیشتر پاره کرده: ضرب المثل => به کار بردن ضرب المثل در شعر: آرایه «ارسال المثل»

 

جواب خود ارزیابی درس راز زندگی

۱- گل زندگی را چگونه تعریف کرده است ؟
در این گفتگو گل زندگی را فرصتی برای شکوفایی و رشد و سرسبز شدن و طراوت داشتن معرفی کرده است .
۲- تعریف شاعر از زندگی چیست؟
تعریف شاعر از زندگی همان تعریف گل از زندگی در این شعر است یعنی زندگی را در شکوفایی و سرسبزی می‌بیند .


ستاره
Logo