تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر – معنی کوتاه کردن مو در خواب چیست؟

تعبیر خواب کوتاه کردن مو می‌تواند اشاره به تغییر در عقاید و نگرش شما در رابطه با موضوعات اطراف داشته باشد. با تعبیر کوتاه کردن مو در خواب، تعبیر خواب کوتاهی مو و ... همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب کوتاه کردن مو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌های مرتبط با مو از آن دسته خواب‌هایی است که شاید هر کسی یک بار در طول زندگیش با آن مواجه گردد. خواب‌هایی که از تنوع بسیاری برخوردارند. تعبیر خواب بلند شدن مو، تعبیر خواب ریختن موی سر، تعبیر خواب سفید شدن مو و … از جمله این تعابیر محسوب می‌گردند.

اما تعبیر خواب کوتاه کردن مو یا کوتاهی مو در خواب به چه معناست؟ تفسیر گران غربی نماد‌های مختلفی را برای این گونه خواب‌ها بیان می‌کنند و البته معبرین اسلامی نیز تعابیری را بر اساس روایات ذکر کرده اند. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویاهایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

معبرین غربی گویند: کوتاه کردن مو در خواب معمولا با تغییراتی در زندگی بیننده خواب همراه است. این پیامی است به شما که باید در زندگی قوی تر باشید. اگر در خواب شرایط از کنترل شما خارج باشد این به این معناست که تغییر و مشکلات در رابطه باشخص دیگر است.
 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مو را نمادی از افکار، تصوری که بیننده رویا از خود دارد و یا نگرش و طرز رفتار آن می‌داند و هر گونه تغییرات در آن را نشانه‌ای از تغییرات در طرز تفکر و بینش فرد می‌داند؛ بنابراین کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند نشان دهنده از بین رفتن عقاید گذشته تان باشد.
کارل گوستاو یونگ نیز مو را بیانگر اغوا، احساس، غرور، سلامت و نگرش‌های شما می‌داند.

خواب دیدن اینکه موهایتان را کوتاه می‌کنید بیانگر این است که نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرتتان را از دست می‌دهید). شما ممکن است حس کنید که کسی تلاش می‌کند که شما را سانسور کند. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تفکر یا آرزوهاتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف می‌کنید.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو - دیدن موی کوتاه در خواب

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی دیگران

معبرین غربی گویند: کوتاه کردن موی دیگری اشاره به کنترل شما بر آن شخص دارد. اگر در خواب قصد کوتاه کردن موهای خانواده خود را دارید بدان معناست که میخواهید تغییراتی را در زندگی همه اعضای فامیل ایجاد کنید.

 

تعبير خواب كوتاه كردن موی سر توسط دیگران

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می‌کند بیانگر این است که شما احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید. شما حس می‌کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه‌های ناخواسته‌ی خودتان را حذف می‌کنید.

دختری را موی سر خود را کوتاه می‌کند: حادثه‌ای رخ خواهد داد که شما و عزیزانتان از گزند آن در امان خواهید ماند؛ همچنین به معنای تغییر در سبک زندگی نیز تعبیر می‌شود.

اگر موی کوتاه شده‌ای را در جایی ببینید و یا به آن دست بزنید، در آینده دچار کسالت، غم و اندوه کوتاه‌مدتی خواهید شد و به زودی نیز از آن رهایی خواهید یافت.

در مجموع، دیدن زنی که موی خود را کوتاه می‌کند، نشانه خصومت، دشمنی و ضرر خواهد بود.

دیدن کوتاه شدن موی سر دیگران، نشانه اتفاقاتی جدید و شروعی تازه در زندگی همان فرد خواهد بود و این فرد مواردی را از زندگی خود حذف خواهد کرد.

تفسیرگران دیگر رویا می‌گویند:

رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان می‌دهد افکار و اعتقادات شما در حال تغییر است. اگر در خواب دیدید که آرایشگر شده اید و مو‌های کسی را کوتاه می‌کنید، معنایش این است که شما عقایدتان را به دیگران تحمیل می‌کنید.

دیگر مفسرین غربی در رابطه با کوتاه کردن مو در خواب می‌گویند:

لوک اویتنهاو: تعبیر خواب کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است.

آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو (معبرین اسلامی)

ابن سیرین بر خلاف معبرین غربی موی سر را برای مردان غم و اندوه وبرای زنان زینت و آرایش می‌داند. تعابیری که در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آورده شده است در ارتباط با تراشیدن مو بوده و با کوتاه کردن آن متفاوت می‌باشد.

جابر مغربی
می‌گوید:
 • اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است، دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود.
 • اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است، از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
 • اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، برکنار می‌شود.
 • اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد.
 • اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی زده‌ای، سود و منفعت به دست می‌آوری

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب تراشیدن موی سر عبارتند از:

 • به جا آوردن حج
 • مسافرت
 • عزت و مقام
 • امنیت
 • کامیابی و بهره‌مندی

محب مدنی می‌گوید:

محب مدنی راجع به تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن گفته است، انسان ضعیف و نادانی که در غایت امر از جانب او سودی عاید بیننده خواب می‌شود. اگر دیدی که آرایشگر شدی و قصد کوتاه کردن موی عده‌ای از دختران را داری، کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آن فرد آگاهی دارید و نمی‌توانید کاری بکنید.

 

تعبیر خواب قیچی زدن مو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست، زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

توجه: بسیاری از افراد به دنبال تعبیر تمامی اجزای رویای خود هستند. به طور مثال و با توجه به این مقاله شما به دنبال تعبیر خواب کوتاه کردن مو توسط مرده هستید یا رویایتان از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده است. برای تفسیر این گونه رویاها بایستی تحلیلی جداگانه از هر یک از اجزا دانست و با توجه به شرایط زندگی، رفتار و اعمال بیننده خواب به تعبیر خواب پرداخت.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo