پشت پا اسمیت دستگاه

پشت پا اسمیت دستگاه، حرکت بدنسازی پشت پا با دستگاه همسترینگ، تقویت عضلات پا، پشت پا اسمیت، همسترینگ، تقویت پشت پا دستگاه اسمیت، عضلات باسن

روش انجام حرکت پشت پا اسمیت

برای انجام این تمرین بدنسازی به دستگاه اسمیت نیاز دارید. جلوی دستگاه بایستید و با هر دو دست میله هالتر را بگیرید. حرکت را با خم‌شدن به سمت جلو آغاز کنید و هالتر را به سمت پایین ببرید. سعی کنید تا جایی که می‌توانید پاها را صاف نگه دارید اما اگر نشد، کمی خم‌شدن زانو بلامانع است. موقع بالا آوردن هالتر روی انقباض عضلات همسترینگ و باسن تمرکز کنید و حتما در طول تمرین کمر را صاف نگه دارید.

 

پشت پا اسمیت ماشین، پشت پا، باسن، ددلیفت، هالتر، بدنسازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات پشت ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی پشت ران نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo