حرکت لانگز با هالتر

لانگز با هالتر، حرکت بدنسازی لانگز هالتر، حرکت تمرینی لانچ با هالتر، ددلیفت رومانیایی، دستگاه همسترینگ، تقویت عضلات پا، لانگز دمبل، تقویت باسن

روش انجام حرکت لانگز با هالتر

برای انجام این حرکت مفید بدنسازی ابتدا جایی بایستید که بتوانید بدون مانع حرکت را به راحتی انجام دهید. یک میله هالتر را پشت گردن برده و به شانه‌ها تکیه دهید. حرکت را با برداشتن یک قدم بزرگ رو به جلو مانند تمرین لانگز معمولی آغاز کنید و روی کشش و انقباض عضلات همسترینگ تمرکز کنید. سپس پا را سر جای اول بگذارید و همین کار را با پای دیگر تکرار کنید.

 

لانگز با هالتر، هالتر، لانگز، باسن، تقویت عضلات پا، بدنسازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات پشت ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی پشت ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo