پشت بازو پرس اسمیت

حرکت پشت بازو پرس اسمیت، پرس اسمیت در بدنسازی، تقویت پشت بازو، شنا دست جمع، افزایش حجم بازو، جلو بازو، ماهیچه سه سر، عضلات بازو

روش انجام حرکت پشت بازو پرس اسمیت

جهت انجام حرکت پشت بازو پرس اسمیت به پشت روی نیمکت دستگاه اسمیت دراز بکشید و کمر را کاملا صاف نگه دارید. با هر دو دست و به فاصله خیلی نزدیک میله هالتر را بگیرید و تا نزدیک قفسه سینه به سمت پایین بیاورید. دوباره به آرامی بازوها را به سمت بالا دراز کرده و هالتر را بالای سر ببرید. در طول تمرین بازوها و آرنج‌ها را نزدیک بدن نگه دارید و آرنج‌ها را نیز کمی خم کنید تا فشار حرکت به عضلات سه‌سر وارد شود. فراموش نکنید که در تمرین پشت بازو پرس اسمیت کف دست‌ها باید به سمت بیرون باشد.

 

 پشت بازو پرس اسمیت، پشت بازو، پشت بازو پارالل، پشت بازو هالتر

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo