پشت بازو دمبل تک دست نشسته رو به عقب

پشت بازو دمبل تک دست نشسته رو به عقب، حرکت بدنسازی پشت بازو پارالل، پشت بازو سیم کش، پشت بازو هالتر، پلاور دمبل، پشت بازو خوابیده

حرکت پشت بازو دمبل تک دست نشسته

یک دمبل برداشته و لبه نیمکت بنشینید. مانند تصویر کمر را به سمت جلو خم کنید و آرنج دستی که دمبل در آن قرار دارد را با زاویه 90 درجه کنار بدن نگه دارید. به آرامی بازو را به سمت عقب دراز کنید و آرنج را مقداری زاویه‌دار نگه دارید تا فشار حرکت به خوبی به عضلات سه‌سر منتقل شود. دوباره به آرامی دست را به حالت اول بازگردانید و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید.

 

پشت بازو دمبل تک دست نشسته رو به عقب، پشت بازو، پارالل، پشت بازو سیم کش

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo