پشت بازو پلاور دمبل

پشت بازو پلاور دمبل، حرکت بدنسازی پلاور دمبل (Pullover Dumbbell)، تمرینات بدنسازی تقویت پشت بازو، افزایش حجم بازو، جلو بازو، ماهیچه سه سر

حرکت پشت بازو پلاور دمبل

برای انجام تمرین پشت بازو پلاور دمبل به یک دمبل و یک نیمکت صاف نیاز دارید. ابتدا به پشت روی نیمکت صاف دراز بکشید و در حالی که دمبل را با هر دو دست نگه داشته‌اید، بازوها را به سمت سقف دراز کنید. آرنج‌ها را کمی خم کنید تا فشار حرکت به عضلات سه سر وارد شود. سپس به آرامی دمبل را پایین آورده و دست‌ها را پشت سر ببرید. آرنج‌ها باید در تمام مدت تمرین به سمت داخل باشند. دوباره به آرامی دمبل را به سمت سقف ببرید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید.

 

پشت بازو پلاور دمبل، پشت بازو، پشت بازو پارالل، پشت بازو سیم کش

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo