پشت بازو سیم کش ایستاده (دسته طنابی)

پشت بازو سیم کش از پشت ایستاده (با دسته طنابی جفت دست)، حرکت بدنسازی سیم کش ایستاده، تقویت عضلات پشت بازو سیم کش با دسته طنابی، تمرین سیمکش

روش انجام حرکت بدنسازی پشت بازو سیم کش ایستاده

برای انجام تمرین پشت بازو سیم کش از پشت ایستاده (با دسته طنابی جفت دست)، دسته طنابی دستگاه سیم‌کش را به کابل متصل کنید و پشت به دستگاه ایستاده با هر دو دست در حالی که آرنج‌ها خم شده‌اند آن را نگه دارید. کف دست‌ها باید به سمت یکدیگر باشند. خیلی آرام دست‌ها را به سمت بالا ببرید و کابل را به طرف سقف بکشید. بازوها و آرنج‌ها نباید از بدن فاصله بگیرند. وقتی دست‌ها را به سمت بالا دراز می‌کنید سعی کنید آرنج‌ها را با زاویه خیلی کمی خم نگه دارید تا به مفاصل آرنج فشاری وارد نشود. دوباره به آرامی کابل را به سمت پایین ببرید و به همین ترتیب تمرین را ادامه دهید.

 

پشت بازو سیم کش از پشت ایستاده (با دسته طنابی جفت دست)، تقویت عضلات بازو، ماهیچه سه سر، عضلات بازو

 

 

تبلیغات در ستارهسایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo