ساق پا پرس خوابیده

ساق پا پرس خوابیده Calf، ساق پا، ساق پا پرس، تمرینات ساق پا، ساق پا ایستاده هالتر، ساق پا دستگاه هاگ، ورزش ساق پا، دمبل، ساق پا نشسته هالتر

حرکت ساق پا پرس خوابیده

برای انجام تمرین ساق پا پرس خوابیده به دستگاه پرس پا نیاز دارید. روی صندلی دستگاه بنشینید و به پشتی آن تکیه دهید. انگشتان پا را روی لبه پایین صفحه قرار دهید و آن را فشار دهید. برای افزایش سختی تمرین می‌توانید وزنه دستگاه را بیشتر کنید. یک مکث یک ثانیه‌ای انجام دهید و دوباره حرکت را تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

ساق پا پرس خوابیده، ساق پا، تمرین ساق پا


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساق پا: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی ساق پا نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo