ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت ( دست رو به بالا)

ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد، عضله سازی، سیم کش، ساعد نشسته با دمبل، تمرینات ساعد

روش انجام حرکت:

برای انجام تمرین ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت، جلوی یک نیمکت صاف زانو بزنید و ساعد‌ها را روی سطح نیمکت تکیه دهید. با هر دست یک دمبل برداشته و مچ‌ها را جلوتر از نیمکت نگه دارید. هم‌زمان هر دو مچ را خم‌ کرده و در حالی که کف دست‌ها به سمت بالا هستند، دمبل‌ها را تا جایی که می‌تـوانید بالا بیاورید و دوباره به پایین برگردانید. موقع پایین بردن اجازه دهید دمبل‌ها کف دستان شما غلطیده و به انگشت‌‌ها برسند. به همین ترتیب این حرکت را به تعداد دل‌خواه تکرار کنید.

 

 ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت ( دست رو به بالا)، تمرین ساعد، درد ساعد، عضله سازی، عضله ساعد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

 


ستاره
Logo