ساعد ایستاده دمبل معکوس

ساعد ایستاده دمبل معکوس، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، ساعد سیم‌کش، عضله سازی، سیم کش، ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

تمرین ساعد ایستاده دمبل معکوس را به این صورت انجام دهید: ابتدا پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کرده و کاملا صاف بایستید. با هر دست یک دمبل برداشته و در حالی که کف دست‌ها به سمت بدن قرار دارند، دست‌ها را دو طرف بدن آویزان کنید. سپس مانند تمرین دمبل چکشی، هم‌زمان هر دو دست را تا نزدیک شانه‌‌ها بالا بیاورید و بعد دوباره آهسته به حالت اولیه بازگردانید. آرنج‌ها و بازوها نباید از بدن فاصله بگیرند و حرکت را نباید سریع و نامنظم انجام دهید.

 

ساعد ایستاده دمبل معکوس، ساعد دمبل ایستاده، ساعد، دمبل، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

 


ستاره
Logo