ساعد سیم کش نشسته

ساعد سیم کش نشسته، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی، سیم کش، ساعد نشسته با دمبل، ورزش حرفه‌ای، ساعد روی زانو، تمرینات ساعد دست

روش انجام حرکت:

برای انجام حرکت ساعد سیم‌کش نشسته همانطور که از نام آن پیداست به یک دستگاه سیم‌کش نیاز دارید. جلوی دستگاه سیم‌کش روی یک نیمکت صاف بنشینید. کابل را در پایین‌ترین نقطه دستگاه ثابت کرده و میله کوتاه متصل به کابل را با هر دو دست بگیرید. هر دو ساعد را به ران‌ها تکیه داده و کف دست‌ها را به سمت بالا نگه دارید. خیلی آهسته مچ‌ها را خم کنید و کابل سیم‌کش را تا جایی که میتـوانید به سمت بالا بکشید. مواظب باشید که ساعد دست‌ها از روی ران‌ها جدا نشوند زیرا تمرکز باید روی همین قسمت باشد. دست ها را دوباره به سمت پایین برده و به همین شکل حرکت را ادامه دهید.

 

ساعد سیم کش نشسته، ساعد سیم کش، دمبل، ساع هالتر، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo