ساعد با هالتر نشسته رو به پایین

ساعد با هالتر نشسته رو به پایین، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی

روش انجام حرکت:

برای انجام تمرین ساعد با هالتر نشسته رو به پایین، ابتدا لبه یک نیمکت صاف بنشینید ویک میله هالتر را با هر دو دست در حالی که کف دست‌ها به سمت زمین هستند، نگه دارید. ساعدها را روی ران‌ها قرار داده و با خم‌کردن مچ‌ها، هالتر را تا جایی که می‌توانید بالا بیاورید و بعد به آرامی دست‌ها را پایین ببرید. به همین شکل و به دفعات دل‌خواه حرکت را تکرار کنید.

 

ساعد با هالتر نشسته رو به پایین، ساعد هالتر، ساعد هالتر نشسته، بدن سازی، تمرین ساعد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo