ساعد با هالتر نشسته رو به بالا

ساعد با هالتر نشسته رو به بالا، بدن سازی، ساعد ایستاده دمبل، ساعد ایستاده هالتر، ساعد سیم کش نشسته، هالتر، ساعد نشسته با هالتر، تمرینات ساعد

روش انجام حرکت:

تمرین ساعد با هالتر نشسته رو به بالا به این شکل است که ابتدا باید لبه یک نیمکت صاف بنشینید ویک میله هالتر را با هر دو دست در حالی که کف دست‌ها به سمت بالا هستند، نگه دارید. ساعدها را روی ران‌ها قرار داده و با خم‌کردن مچ‌ها، هالتر را تا جایی که می‌توانید بالا بیاورید. موقع پایین بردن هالتر اجازه دهید کف دست‌‌ها چرخیده و به انگشت‌ها برسد. به همین شکل و به دفعات دل‌خواه حرکت را تکرار کنید.

 

ساعد با هالتر نشسته رو به بالا، ساعد دمبل، ساعد هالتر، تمرین ساعد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo