ساعد با دمبل نشسته رو به بالا

ساعد با دمبل نشسته رو به بالا، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی،ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

روی یک نیمکت بنشینید و با دست چپ یک دمبل بردارید. آرنج دست دیگر را روی زانو تکیه داده و ساعد دستی که دمبل در آن قرار دارد را روی ران پا تکیه دهید. کف دست باید به سمت سقف باشد و مچ دست کمی جلوتر از زانو قرار گیرد. به آرامی مچ را خم کرده و دمبل را تا جایی که می‌توانید بالا بیاورید و موقع پایین بردن اجازه دهید دمبل کف دست چرخیده و به انگشتان دست برسد. به همین شکل و به دفعات دل‌خواه حرکت را تکرار کنید و بعد همین کار را با دست دیگر انجام دهید.

 

ساعد با دمبل نشسته رو به بالا، ساعد دمبل، ساعد دست، عضله سازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo