ساعد ایستاده با هالتر معکوس

ساعد ایستاده با هالتر معکوس، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، درد ساعد، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی، ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

روش انجام تمرین ساعد ایستاده با هالتر معکوس به این صورت است که باید ابتدا پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کرده و یک میله هالتر را در حالی که کف دست‌ها به سمت بدن است جلوی کمر خود نگه دارید. دست‌ها باید کاملا کشیده و به سمت پایین آویزان باشند. مانند حرکت جلو بازو هالتر چکشی، هالتر را تا جایی که هم سطح زمین قرار گیرد، به سمت بالا بیاورید. آرنج‌ها باید در این حالت قفل شده و دست‌ها نزدیک بدن باقی بمانند. دوباره دست‌ها را پایین برده و به همین شکل حرکت را ادامه دهید.

 

 ساعد ایستاده با هالتر معکوس، ساعد ایستاده، ساعد دمبل، بدن سازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo