عکس و متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

در این مقاله می‌توانید انواع متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی را به همراه زیباترین جملات تولدم مبارک به انگلیسی، متن انگلیسی برای تولد خودم، تولدت مبارک انگلیسی و تولدم مبارک به انگلیسی با فونت زیبا مشاهده کنید

ستاره | سرویس سرگرمی – وقتی یک دوست یا آشنا تولد خود را جشن می‌گیرد ما با پیام‌ها و آرزوهای خود روز تولدش را شیرین و هیجان انگیز می‌کنیم. می‌توانیم این کار را برای خودمان نیز انجام دهیم. خوب است گاهی به خودمان هم اولویت بدهیم و به بهانه روز تولدمان هم که شده‌است خودمان را تحویل بگیریم. در ادامه می‌توانید مجموعه‌ای از آرزوها و متن‌های تولدم مبارک به انگلیسی را با ترجمه فارسی بخوانید و از این متن‌ها و عکس‌های تولدم مبارک برای نشان دادن حس و هیجانتان در این روز در فضای مجازی مانند اینستاگرام و یا عکس‌های پروفایلتان استفاده کنید. دوستانتان را از روز تولدتان مطلع کرده و به همه نشان دهید که روز تولد خود را جشن می‌گیرید. 

تولدم مبارک به انگلیسی

 

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

.Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me

امروز، من فقط می‌خواهم از خداوند سپاسگزاری کنم برای اینکه یک سال دیگر به عمر من اضافه کرد. تولدم مبارک.

 

✿☆✿

 

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today.
A very happy birthday to me!

من روی صورتم یک لبخند می‌گذارم و اجازه نخواهم داد که مشکلات زندگی من را از پای دربیاورد زیرا امروز روز تولد من است
تولدم خیلی مبارک!

 

عکس تولدم مبارک به انگلیسی

عکس تولدم مبارک به انگلیسی

 

Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.
Happy birthday to me.

.بله یک بار دیگر تولد من است! برای خودم یک تولد به یادمادنی سرشاز از نعمت‌های خداوند آرزو می‌کنم
تولدم مبارک.

 

✿☆✿

 

Don’t worry about your age, you will be older next year. Happy birthday!

!در مورد سنتان نگران نباشید، سال بعد بزرگتر خواهید شد. تولدت مبارک

 

جملات تولدم مبارک به انگلیسی

Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me.
Happy birthday to me.

می‌خواهم امروز را با دوستان و عزیزانم خوش بگذرانم زیرا امروز یک روز خاص برای من است.
تولدم مبارک

 

تولدم نزدیکه به انگلیسی

تولدم نزدیکه به انگلیسی

تولدم نزدیکه به انگلیسی

 

I’m officially a year older today and much cooler than ever.
Happy birthday to me.

من از امروز رسما یک سال بزرگتر هستم و بسیار باحال‌تر از همیشه.
تولدم مبارک.

 

✿☆✿

 

Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority.
Happy birthday to me.

امروز، می‌خواهم خیلی خودخواه باشم و فقط به خودم توجه کنم. امروز من در اولویت قرار دارم.
تولدم مبارک.

 

✿☆✿

 

This special day makes me a year older and more beautiful/handsome than ever!

Happy birthday to me!

این روز خاص مرا یک سال بزرگتر، زیباتر و خوش تیپ‌تر از همیشه خواهد کرد. تولدم مبارک!

زیباترین عکس تولدم مبارک به انگلیسی

زیباترین عکس تولدم مبارک به انگلیسی

 

Today marks yet another amazing day for me.

Thanks to the Lord Almighty, a new age has been awarded me,

and I pray for many more days like this joyous anniversary I am experiencing today.

امروز یک روز فوق‌العاده برای من است.

سپاس از خداوند متعال، که یک سال دیگر از عمرم را به من عطا کرد،

و من برای داشتن روزهای بسیاری مانند این سالگرد پر نشاطی که امروز تجربه می‌کنم، دعا می‌کنم.

 

✿☆✿

 

Hurray! It is here again, and I want to share this special day of mine with you all.

Happy birthday to me! The Lord has been merciful to me and I pray for more mercies in the years ahead.

هورا! اون دوباره اینجاست، و من می‌خوام این روز خاص را با همه شما به اشتراک بگذارم.

تولدم مبارک! خداوند رحمت خود را نصیب من کرد و من دعا می‌کنم تمام سال مورد مهر و رحمت خداوند قرار بگیرم.

 

✿☆✿

 

Hurray! The day has come again for me to say a wish,

and I wish myself success and everlasting happiness as I celebrate a birthday full of joy today.

هورا! امروز دوباره آمد تا بتوانم یک آرزو کنم،

و من همانطور که این روز پر از شادی را جشن می‌گیرم، آرزوی موفقیت و شادی مادام العمر می‌کنم.

 

تولدت مبارک انگلیسی

تولدت مبارک انگلیسی

 

متن انگلیسی برای تولد خودم

Special thanks to the Lord and everyone who has been instrumental in my life.

I pray for many more heavenly days like today.

Happy birthday to me!

با تشکر ویژه از خداوند و همه کسانی که در زندگی من نقش مهمی داشته‌اند.

من برای داشتن روزهای آسمانی بسیاری مانند امروز دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

 

✿☆✿

 

Lord, thank you for giving and blessing me with this special day.

I will forever praise You.

I pray that You continue to give me many more days like today.

خداوندا، از تو سپاسگزارم که با این روز خاص مرا مورد لطف و رحمت خود قرار دادی.

برای همیشه تو را ستایش خواهم کرد.

و دعا می کنم که همچنان روزهای بیشتری مانند امروز را به من هدیه دهی.

 

✿☆✿

 

Singing, dancing and praising the Lord is the least that I can do to show appreciation for including yet another age to mine.

I pray for more jubilant days ahead.

Happy birthday to me!

آواز خواندن، رقصیدن و ستایش خداوند کمترین کاری است که می‌توانم انجام دهم تا نشان دهم از اینکه وارد سن جدیدی می‌شوم قدردان هستم.

من برای داشتن روزهای شاد بیشتری دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

 

متن تولدم مبارک انگلیسی غمگین

متن تولدم مبارک انگلیسی غمگین

 

No one has shown me more love, care and mercies than You have done,

Oh Lord; and on my birthday today,

I want to thank you for all that You have done for me and the many more wonders that You are yet to do in this world for me.

هیچ کس بیش از تو به من عشق، مراقبت و رحمت عطا نکرد،

خداوندا؛ و امروز روز تولد من است،

می‌خواهم به خاطر همه آنچه که تا به حال برای من انجام دادی و تمام شگفتی‌های بیشتری که در این جهان نصیبم خواهی کرد تو را سپاس گویم.

 

✿☆✿

 

Lord, I cannot thank you enough for all the wonderful things You have done for me.

Today is another wonderful gift that You have given me, and I will make merry and praise Your mighty name.

Happy anniversary to me!

پروردگارا، من نمی‌توانم آن طور که شایسته است از تو برای تمام چیزهای فوق‌العاده‌ای که برای من انجام داده‌ای سپاسگزاری کنم،

امروز یکی دیگر از هدایای فوق العاده‌ای است که تو به من بخشیده‌ای، حمد و ستایش شایسته توست.

سالگرد تولدم مبارک!

 

✿☆✿

 

I live a magical life, and I can only thank the Lord for making it possible.

I pray to the Lord for more and more better days to come.

من یک زندگی جادویی دارم و فقط می‌توانم به خاطرش از خداوند سپاسگزار باشم که امکان آن را فراهم کرد.

من برای داشتن روزهای بیشتر دعا می‌کنم.

 

تولدم مبارک به انگلیسی

Happy Birthday To Me

 

 Here’s to another year of experience

May this year be your best ever
Not just a year older , but a year better
Here to another year of exprience

به امید یک سال پر تجربه دیگر.
شاید که امسال بهترین سال عمر من باشد.
نه تنها یک سال بزرگتر، بلکه یک سال بهتر نیز شده‌ام.
به امید یک سال پرتجربه دیگر.

تولدم مبارک انگلیسی غمگین و ناراحت

تولدم مبارک انگلیسی غمگین و ناراحت

 

Thank you, Mom for giving birth to this wonderful child

مامان ازت ممنونم که چنین فرزند فوق‌العاده‌ای به دنیا آوردی

 

✿☆✿

 

Life is a journey ,So enjoy every mile

.Happy birthday to me

زندگی یک سفر است. پس از هر کیلومتر آن لذت ببر.

تولدم مبارک. 

 

✿☆✿

 

The most special day of the year has come. Happy birthday to myself! No matter what people say or think, I know that I’m the best. May God keep me like this happy and cheerful forever!

خاص ترین روز سال رسید! تولدم مبارک. مهم نیست که مردم چه می‌گویند یا چگونه فکر می‌کنند؛ من می‌دانم که بهترین هستم. خداوند من را همیشه همینقدر شاد و خوشبخت نگه دارد

 

✿☆✿

 

Happy birthday to me. Thanks a lot, God for giving me another year of life! The most wonderful truth is, I’m not getting old, I’m just becoming experienced.

تولدم مبارک. از خدا خیلی ممنونم که به من یک سال دیگر فرصت زندگی داد. یک حقیقت فوق العاده این است که من پیر نمی‌شوم؛ صرفا تجربه کسب می‌کنم

 

✿☆✿

 

A birthday celebration is awesome, but I don’t need someone to throw me a grand party to make myself feel special. I can celebrate on my own and still be happy. Happy birthday to me!

جشن تولد فوق‌العاده است اما من نیازی به کسی ندارم که یک تولد بزرگ برای من بگیرد تا من احساس خاص بودن کنم! من می‌توانم با خودم جشن بگیرم و همچنان شاد باشم. تولدم مبارک

 

متن تولدم مبارک به انگلیسی

متن تولدم مبارک به انگلیسی

✿☆✿

 

On special days like this, I look around and see all the beautiful blessings that surround me. I’m grateful to have my loved ones around me on this day. Happy birthday to me!

در یک روز خاص مانند امروز، من به نعمت‌های زیبایی که در اطرافم دارم نگاه می‌کنم. من از این که افراد دوست داشتنی زندگی ام در این روز کنارم هستند، شکرگزاری می‌کنم. تولدم مبارک

 

متن تولدت مبارک انگلیسی

“Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.”

تولدت مبارک! آرزو می‌کنم همه آرزوهای روز تولدت به حقیقت تبدیل بشن

 

✿☆✿

 

As you go through each year, remember to count your blessings, not your age. Count your amazing experiences, not your mistakes. Happy Birthday to an insanely awesome person!

هر سال که می‌گذرد، سعی کن نعمت‌هایت را به خاطر آوری نه سنت را. تجربیات فوق‌العاده ات را محاسبه کنی، نه خطاهایت را. تولد یک انسان فوق‌العاده را تبریک می‌گویم!

 

✿☆✿

 

On your birthday, look to the future and forget your past- the best is still to come. Happy birthday, friend.

روز تولدت سعی کن به آینده نگاه کنی و گذشته را فراموش کنی. بهترین ها خواهند آمد. تولدت مبارک دوست من

 

تولدت مبارک به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی

 

For you on your birthday, I wish you a lifetime of happiness, a smaller amount of worries, and a boat load of big dreams coming true.

برای تولدت، من آرزوی یک زندگی شاد، نگرانی‌های کمتر و یک قایق بزرگ از آرزوهای بزرگی دارم که به حقیقت تبدیل می‌شوند.

 

✿☆✿

 

I know your birthday is a special day with or without me, but I have to say that you are the best friend I’ve ever had!

می‌دونم که تولد تو با من یا بدون من یک روز خاصه؛ اما من باید بگم که تو بهترین دوستی هستی که در طول عمرم داشتم

 

✿☆✿

 

On your birthday, I’d like to say thank you for sharing with me all of the wonderful memories, and I hope we will make many more together in the future.

در روز تولدت، دوست دارم ازت به خاطر به خاطرات فوق‌العاده ای که باهام به اشتراک گذاشتی تشکر کنم و امیدوارم که ما در آینده هم بتونیم خاطرات خیلی بیشتری بسازیم!

 

عکس نوشته تولدت مبارک انگلیسی

عکس نوشته تولدت مبارک انگلیسی

 

I have your heart and I will forever keep it safe. I know you are doing the same to mine. Happy Birthday, sweetheart!

من قلب تو را دارم و برای همیشه به طور مطمئن از آن محافظت می‌کنم. می‌دانم که تو هم همین کار را برای من می‌کنی. تولدت مبارک عزیزم.

 

✿☆✿

 

Keep Calm! It’s My Birthday

آروم باشید، چون امروز تولدمه!

 

✿☆✿

 

Happy Birthday to me! Here is to another year of terrible decisions and reckless abandon.

تولدم مبارک! یک سال دیگه با تصمیمات افتضاح و علافی‌های بی انتها در خدمتتون هستم!

 

✿☆✿

 

Happy Birthday to the cutest, caring, best and most amazing person ever in the world, Me

یه تبریک تولد ویژه به با مزه‌ترین، مهربان‌ترین، بهترین و جذاب‌ترین آدم روی زمین، من!

 

✿☆✿

 

Happy Birthday a special person, kind and amazing. Happy Birthday to Me!

یه تبریک تولد خاص به یک شخص خاص، مهربون و باحال؛ تولدم مبارک!

 

✿☆✿

 

Happy birthday to a person who is smart, elegant, good-looking, and funny and reminds me a lot of myself.

تولد یه فرد باهوش، بی‌نظیر، خوشتیپ و با نمکه که همیشه خودم رو به یادم میاره مبارک!

تولدم مبارک

 

تولدم مبارک به انگلیسی جالب و بامزه

تولدم مبارک به انگلیسی جالب و بامزه

✿☆✿

 

One more year have been successfully passed an I am alive. It’s my birthday today. God bless me!

اینجا ایرانه، یک سال دیگه هم گذشت و من هنوز زنده‌ام. تولدم مبارک و خدا منو بیامرزه!

 

✿☆✿

 

Happy birthday to a beautiful and strong soul, yeah you guessed right. It’s my birthday.

Happy birthday to me!

یه تبریک تولد ویژه به یک آدم زیبا و با اراده قوی، بله درست حدس زدید. تولدمه!

تولدم مبارک

 

✿☆✿

 

Happy birthday to mom’s favorite child.

تولد عزیزترین فرزند مامانمو تبریک میگم!

 

متن تولدم مبارک به انگلیسی انگیزشی

It’s My Birthday I’m not getting older I’m getting better

امروز تولدمه، اما من پیر نمیشم، بهتر و بهتر میشم

 

✿☆✿

 

I love what I have become after all these years, so to me, I am saying a very happy birthday.

عاشق انسانی هستم که بعد از همه این سال‌ها به آن تبدیل شده‌ام، پس از ته دل، تولدم مبارک

 

✿☆✿

 

I am officially one year older, which indicates a plus to my success. Happy birthday to me!

امروز به صورت رسمی یک سال بزرگتر شدم، این یعنی یکسال بیشتر موفق خواهم بود. تولدم مبارک!

 

تولدم مبارک به زبان انگلیسی فان

تولدم مبارک به زبان انگلیسی فان

✿☆✿

 

I am not just a year older but also a year wiser. Happy birthday to me!

امروز فقط یک سال بزرگتر نشدم، بلکه یک سال عاقل‌تر شدم. تولدم مبارک!

 

✿☆✿

 

More than anything, I wish myself more grace, more prosperity, more happiness and more years ahead.

Happy birthday to me!

بیشتر از هر چیزی، آرزو می‌کنم برکت بیشتر، موفقیت‌های بیشتر، شادی بیشتر و سال‌های بیشتری در زندگی پیش روم قرار بگیره!

تولدم مبارک

 

متن تبریک تولدم به انگلیسی و تشکر از خدا و دیگران

Dear God, forgive me for the hours I wasted, for the chances I failed to take, for the opportunities I missed this past year. Help me in the days ahead to make this the best year yet, and through it to bring good credit to myself.

Happy birthday to me.

خدایا، مرا به خاطر زمان‌هایی که هدر دادم، شانس‌هایی که از آن‌ها استفاده نکردم، و فرصت‌هایی که در سال گذشته از دست دادم ببخش. به من کمک کن تا این سال جدید زندگی‌ام را بهتر کنم، و با این کار اعتماد به نفسم را بالا ببرم

تولدم مبارک

 

تولدم مبارک به انگلیسی با فونت زیبا

تولدم مبارک به انگلیسی با فونت زیبا

✿☆✿

 

special thanks to the God and everyone who has been instrumental in my life.
I pray for many more heavenly days like today.

Happy birthday to me!

یه تشکر ویژه از خدا و همه کسایی که توی زندگی من نقش مهمی داشتن، دعا می‌کنم در زندگی من روزهای بهشتی دیگری مثل امروز وجود داشته باشه
تولدم مبارک!

 

متن تولدم مبارک انگلیسی غمگین

Today is my birthday, but why I am so sad?

امروز تولدمه، اما چرا اینقدر غمگینم؟

 

✿☆✿

عکس تولدم مبارک غمگین به انگلیسی

عکس تولدم مبارک غمگین به انگلیسی

 

Its my birthday tomorrow and for the first time I am not happy!

فردا تولدمه و برای اولین باره که اصلا خوشحال نیستم!

 

✿☆✿

 

?Happy birthday to me! but why birthdays pass so hard

تولدم مبارک! اما چرا تولدها اینقدر سخت می‌گذره؟

 

از اینکه با مجموعه متن تولدم مبارک به انگلیسی (happy Birthday to me) همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر علاقه‌مند به مجموعه تبریکات تولد به زبان انگلیسی هستید مطالعه جملات زیبا برای تبریک تولد انگلیسی عاشقانه را به شما کاربران گرامی پیشنهاد می‌دهیم.


ستاره
Logo