مجموعه متن و جملات زیبا برای تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

مجموعه زیبایی از تبریک تولد انگلیسی عاشقانه، اصطلاحات انگلیسی برای تبریک تولد، متن انگلیسی در مورد جشن تولد، زیباترین متن تبریک تولد به انگلیسی و تبريک تولد به عشقم به انگلیسی را در این مطلب خواهید خواند.

تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

 

ستاره | سرویس سرگرمی – پیام‌های تبریک تولدی که برای دوستان و عشق‌تان می‌فرستید، همواره در ذهن آن‌ها می‌ماند؛ حال اگر دوست دارید که تولد عشقتان را به انگلیسی تبریک بگویید برای این کار به متن تبریک تولد انگلیسی عاشقانه نیاز دارید. ما در این مطلب مجموعه زیبایی از زیباترین متن تبریک تولد به انگلیسی و اصطلاحاتی که برای تبريک تولد به عشقم به انگلیسی نیاز دارید را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

 

It’s your birthday, but I’m the one who should be celebrating the most. My favorite person in the world was born on this day.

روز تولد توست، اما من کسی هستم که باید بیشترین جشن را در این روز بگیرد؛ چرا که در این روز شخص مورد علاقه من در جهان متولد شد.

 

♥∴♥∴♥

← تبریک تولد انگلیسی عاشقانه →

 

Thank you God, for making such a perfect [man/girl] for me, and then leading me to [her/him].

خدا را شکر که چنین (مرد / دختری) عالی برای من ساخته‌ای و سپس مرا به سمت او سوق دادی.

 

♥∴♥∴♥

 

I’m so glad you came into the world, and I’m even more glad you came into my world. Happy Birthday, sweetheart.

خیلی خوشحالم که به دنیا آمدی و حتی بیشتر خوشحالم که به دنیای من آمدی. تولدت مبارک عزیزم

 

تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

← تبریک تولد انگلیسی عاشقانه →

♥∴♥∴♥

 

Your smile is cause for celebration. Your love is the most precious gift in the world. Your kisses could light a thousand birthday candles. Happy Birthday to someone who makes life itself feel like a special occasion.

لبخند تو دلیل برگزاری این جشن است. عشق تو گران‌بهاترین هدیه جهان است. بوسه‌هایت می‌تواند هزاران شمع تولد را روشن کند. تولدت مبارک ای کسی که می‌توانی باعث شوی زندگی خودش یک موقعیت خاص باشد.

 

♥∴♥∴♥

 

بیشتر بخوانید: زیباترین پیام‌های شب بخیر عاشقانه انگلیسی

 

One day a year isn’t enough to celebrate someone as special as you.

تنها یک روز در سال برای بزرگداشت شخصی به اندازه شما کافی نیست.

 

♥∴♥∴♥

← تبريک تولد به عشقم به انگلیسی →

 

Happy Birthday to a [man/lady] who is the frosting on my cake, the flame on my candles, and the helium in my balloon.

تولد (مرد/ بانویی) که خامه‌‌ی روی کیک من، شعله شمع‌های من و هلیوم بادکنک‌های من است، مبارک باد!

 

♥∴♥∴♥

 

Happy Birthday to someone who’s twice as sweet as any birthday cake.

تولدت کسی که خودش دو برابر شیرین‌تر از هر کیک تولد است، مبارک!

 

♥∴♥∴♥

 

Were you really born on this day? Or did you just fly down from heaven as the beautiful angel you are?

آیا شما واقعاً در این روز متولد شده‌اید؟ یا شما فقط به عنوان فرشته زیبایی که هستید از آسمان به پایین پرواز کردید؟

 

♥∴♥∴♥

 

I didn’t know what to get you for your birthday. How about my whole heart?

نمی‌دانستم برای تولدت چه چیزی را برایت بفرستم. نظرت در مورد تمام قلبم چیست؟!

 

♥∴♥∴♥

← تبريک تولد به عشقم به انگلیسی →

 

I hope you blow out all your candles, because I’m ready to make your wish come true tonight.

امیدوارم  امشب همه شمع‌های خود را خاموش کنی، زیرا من امشب آماده تحقق آرزوی تو هستم!

 

♥∴♥∴♥

 

Even though we’re miles apart, you’re on my mind and in my heart. For your next birthday, I hope to have you in my arms as well.

حتی اگر از هم کیلومترها فاصله داریم، تو در ذهن و قلب من هستی. برای تولد بعدیت، امیدوارم تو را در آغوشم داشته باشم.

 

تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

← تبریک تولد انگلیسی عاشقانه →

♥∴♥∴♥

 

Your life began on this day. My life began the day I met you. I’m so glad both days happened. Happy Birthday, darling.

زندگی تو در این روز آغاز شد و زندگی من از روزی که با تو آشنا شدم… خوشحالم که هر دوی این روزها اتفاق افتاد… تولدت مبارک عزیزم.

 

♥∴♥∴♥

 

I know you have enough breath to blow out your candles, because you take mine away every day.

من می‌دونم که تو به اندازه کافی نفس برای خاموش کردن شمع‌هات داری… برای اینکه تو خودت هر روز نفس من رو می‌گیری! تولدت مبارک

 

تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

← تبریک تولد انگلیسی عاشقانه →

♥∴♥∴♥

 

Happy Birthday to you,

Happy Birthday to you,

Happy Birthday, my dearest,

I will always love you!

تولدت مبارک،

تولدت مبارک،

تولدت مبارک عزیزترینم

همیشه دوستت خواهم داشت!

 

♥∴♥∴♥

 

Happy Birthday to God’s greatest creation. As far as I’m concerned, you’re perfect in every way.

تولد بزرگترین آفرینش خداوند مبارک! تا جایی که به من مربوط می شود ، تو از هر لحاظ عالی هستی!

 

♥∴♥∴♥

← اصطلاحات انگلیسی برای تبریک تولد →

Happy Birthday, baby. Trust me when I say there’s no other [man/woman] I’d rather see in [his/her] birthday suit.

تولدت مبارک عزیزم. وقتی می‌گویم (زن/مرد) دیگری نیست که دوست داشته باشم او را در لباس تولد ببینم، به من اعتماد کن…

 

♥∴♥∴♥

 

You can blow out your candles, but nothing can extinguish the torch I carry for you.

تو می‌توانی شمع‌های تولدت را خاموش کنی، اما هیچ چیز نمی‌تواند آتش عشق مرا نسبت به تو خاموش کند.

 

♥∴♥∴♥

← تبریک تولد انگلیسی عاشقانه →

 

Happy Birthday to my best friend, my greatest critic, my fiercest supporter, my accomplice, my soulmate, my love, my everything.

تولدت مبارک بهترین دوست من، بزرگترین منتقد من، سرسخت ترین حامی من، همراه من، هم روح من، عشق من، همه چیز من…


ستاره
Logo