آموزش بافت شال زنانه چند منظوره

این شال بافتنی زنانه هم شال گردن است، هم اشارپ و هم اینکه تبدیل به کت بافتنی می شود. مدل اصلی بافت آن مدل پیچ لوزی و مدل بافت جودانه است.

طبقه بندی:

ستاره | سرویس خانه داری – در بافت این شال چند منظوره زیبا با  ستاره همراه شوید:

 

مهارت های لازم برای بافت شال چند منظوره

  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

 

وسایل لازم برای بافت شال چند منظوره

  • 4 کلاف کاموا 100 گرمی
  • میل شمار 4 یا 4.5

 

روش بافت شال زنانه چند منظوره

 

عکس بافت شال زنانه چند منظوره

 

دانه ها بر حسب هر 20 دانه، 9 سانتی متر ی متر در نظر گرفته شده است، ابتدا 110 دانه سراندازید.

شروع بافت: 15 سانتی متر  کشباف مدل 2دانه زیر، 2 دانه رو ببافید.

 

طرح بافت:
سپس دانه ها را به 2 قسمت تقسیم کنید، یک قسمت را مدل جودانه ببافید و قسمت بعدی را طرح پیچ لوزی ببافید به این صورت:

 

رج 1:
از کنار بافت ابتدا 6 دانه کشباف، 2 دانه زیر، 8 دانه رو، 4 دانه زیر، 8 دانه رو، 4 دانه زیر، 8 دانه زیر، 4  دانه زیر، 8 دانه زیر، 2 دانه زیر، بعد قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

این بافت را تا 3 رج دیگر تکرار کنید.

 

رج 5:
6 دانه کشباف، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ راست به چپ، 4 دانه رو، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست ) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید و بعد قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

 

رج های پشت بافت:
همه رج های پشت بافت را در قسمت پیچ لوزی همان جور که می بینید ببافید، و در قسمت جو دانه هم مطابق بافت جو دانه.

 

رج 7:
6 دانه کشباف، 2 دانه رو، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو و پیچ راست به چپ، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست، 4 دانه رو ) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید، 2دانه رو، سپس قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

 

رج 9:
6 دانه کشباف، 4 دانه رو، ( پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر پیچ راست به چپ، 8 دانه رو ) پرانتز را 2 مرتبه تکرار کنید،  پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر پیچ راست به چپ، 4 دانه رو، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

 

رج 11:
6 دانه کشباف، 2 دانه رو، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ راست به چپ، 4 دانه رو) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید، 2دانه رو، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

 

رج 13:
6 دانه کشباف، (پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ چپ به راست، 4 دانه رو، پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه رو پیچ راست به چپ ) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

 

رج 15:
6 دانه کشباف، 2 دانه زیر، 8 دانه رو، ( پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر پیچ راست به چپ، 8 دانه رو ) پرانتز را 2 مرتبه تکرار کنید، 2 دانه زیر، قسمت جو دانه و 6 دانه کشباف حاشیه آخر را ببافید.

حال از رج 5 تا 16 را به ترتیب تکرار کنید.

 
ادامه بافت:
بافت را 120 سانتی متر  ادامه دهید و سپس دوباره 15 سانتی متر مدل  کشباف ببافید.

 

توجه: بعد از بافت 3 سانتی متر،  یک جا دکمه در سمت جودانه بافی باز کنید و 9 سانتی متر  ببافید، سپس دوباره یک جا دکمه دیگر باز کنید و بافت را ادامه دهید تا کشباف 15 سانتی متر  بشود و بعد دانه ها را کور کنید.

 

مدل های متنوع شال بافتنی چند منظوره

 

عکس شال بافتنی چند منظوره ضربدری
 شال بافتنی چند منظوره ضربدری
 
 
عکس شال بافتنی چند منظوره
عکس شال بافتنی چند منظوره
 
 
عکس شال بافتنی چند منظوره مدل پیچ
عکس شال بافتنی چند منظوره مدل پیچ

 

کلام آخر

امیدواریم با استفاده از این آموزش بتوانید شال زنانه زیبایی ببافید. لطفا سوالات و پیشنهادات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.

در آخر توصیه می کنیم مطالب آموزش بافت شال گردن بدون درز شیک (نک وارمر)، آموزش بافت روسری کلاهی زنانه و بافت اشارپ سه گوش مدل لوزی با دو میل را نیز در ستاره ببینید.


ستاره
Logo