بافت اشارپ سه گوش مدل لوزی با دو میل

این مدل بافت اشارپ سه گوش زنانه از انتها بافته می شود و مدل گل های به کار رفته در آن و مدل بافت های دیگر به خوبی توضیح داده شده است.

ستاره | سرویس خانه داری – بافت اشارپ زنانه به غیر از قابلیت گرما بخشی، به عنوان مکمل لباس ها و به قولی داشتن تیپ های فانتزی و جذاب نیز به کار می رود. در این آموزش با  ستاره  همراه شوید:

 

مهارت های لازم برای بافت اشارپ

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • دو تا یکی جهت دار (جابجا): دانه اول و دوم را جا به جا کرده و دو تا یکی می کنید.

 

وسایل لازم برای بافت اشارپ

  • کاموا
  • میل شماره 3

 

روش بافت اشارپ مدل لوزی

 

عکس بافت اشارپ مدل لوزی

 

برای بافت اشارپ سه گوش با دو میل ابتدا ٥ دانه سر می اندازیم. سپس:

رج ١ و همه رج های رفت:
همه دانه ها از رو بافته می شوند.

 

رج ٢:
٢ دانه زیر، ١ ژوته ، 1 دانه زیر، ١ ژوته، ٢ دانه زیر

 

رج ۴:
٢ دانه زیر، ١ ژته، ٣ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

 

رج ۶:
٢ دانه زیر، ١ ژته، ٥ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

 

رج ٨:
٢ دانه زیر، ١ ژته، ٧ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

 

رج ١٠:
2 دانه زیر، ١ ژته، ٩ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

 

رج ١١:
همه دانه ها از رو بافته می شوند.

 

شروع بافت مدل گل

رج١٢ :
2 دانه زیر، ١ ژته، ٤ دانه زیر، از دور تا دور ژته ها دونه می گیریم و رو میل چپ می اندازیم و به زیر می بافیم ( وسط لوزی چون ژته نداریم از درون خود دانه نخ را بیرون می كشیم و می بافیم)، باقی دانه ها را تا ژته می بافیم و سپس، ١ ژته، ٢ دانه زیر ( كه همیشه تا انتهای كار ثابت است).

 

رج ۱۳:
دانه های اصلی كار را ساده می بافیم، دانه های اضافه شده ی گل كه اینجا ١١ عدد است، یكی می كنیم.

 

توجه کنید: در این مرحله از بغل دو گل اضافه و باز می شود و این گل اول باید بسته شود.

 

رج ١۴:
 ٢ دانه زیر، ١ ژته، 1 دانه زیر ، ١ ژته، ٢ تا یكی، دانه ها را می بافیم تا به ٥ دانه مانده به آخر برسیم، ٢ تا یكی( برای دوتا یكی دانه ها را جابه جا می كنیم كه شكیل تر بیافتد)، ١ ژته، 1 دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

 

رج ۱۵:
همه دانه ها را به همان صورت كه می بینیم می بافیم.

 

رج ١۶:
٢ دانه زیر، ١ ژته، (دقیقاً كاری كه در ابتدای كار انجام دادیم تكرار می كنیم) ٣ دانه زیر، ٢ تا یكی معمولی، ٤ دانه زیر، ٢تا یكی جابجا،١ ژته، ٣ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر.

حال تا طول دلخواه می توانید این مدل را ادامه دهید و یک اشارپ زیبا برای خود ببافید.

 

مدل های مختلف بافت اشارپ

 

عکس اشارپ بافتنی زنانه
عکس اشارپ بافتنی زنانه توری
 
 
عکس اشارپ بافتنی زنانه بزرگ

 

عکس اشارپ بافتنی زنانه بزرگ

 

عکس اشارپ بافتنی زنانه گل دار
 
عکس اشارپ بافتنی زنانه گل دار


عکس اشارپ بافتنی زنانه قلاب
 
عکس اشارپ بافتنی زنانه قلاب

 

کلام آخر
با این آموزش بافت اشارپ سه گوش مدل لوزی با طرح‌ها و رنگ‌های دلخواه ممکن است. کافیست زمانی اندک برای یادگیری اختصاص دهید تا اشارپی متناسب با سلیقه خود با هزینه‌ای اندک ببافید. 
مطالب زیر را نیز از دست ندهید:
 


ستاره
Logo