آموزش شال و کلاه بافتنی با طرح آجر چین (آجری)

شال و کلاه بافتنی طرح آجر چین، یک مدل شیک است که با توجه به ترکیب رنگ، مورد علاقه اکثر افراد است و پایه بافت اصلی آن مدل رکن می باشد.

ستاره | سرویس خانه داری – برای یاد گرفتن این طرح زیبای شال و کلاه بافتنی با  ستاره  همراه شوید.

 

مهارت های لازم برای بافت شال و کلاه بافتنی

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • دو تا یکی جهت دار (جابجا): دانه اول و دوم را جا به جا کرده و دو تا یکی می کنید.
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر

وسایل لازم برای بافت شال و کلاه بافتنی

  • 3 رنگ کلاف 50 گرمی به دلخواه از هر کدام 25 گرم (دانه ها بر حسب هر 20 دانه 10 سانتی متری متر گفته شده است)
  • میل شماره 3.5 یا 4

 

عکس شال و کلاه بافتنی با طرح آجر چین (آجری)

 

روش بافت کلاه با طرح آجرچین

این کلاه مناسب سایز 1 تا 2 ساله می باشد. برای شروع ابتدا 69 دانه سر اندازید.

حال تا 3 سانتی متری متر کشباف 1دانه زیر، دانه 1 دانه رو ببافید.

 
رج 1:
همه دانه ها از زیر بافته شود.
 
رج 2: 
8 دانه رو ، (1ژته، 1 دانه رو، 1ژته، 8 دانه رو)، 6 دانه رو و تا اخر رج به همین شکل ادامه دهید.
 
رج 3:
رنگ کلاف را عوض کنید. دانه ها را از زیر بافید، وقتی به ژته رسیدید (ژته را رها کنید و دانه بعدی را نبافته به میل بگیرید. مجددا ژته دوم را رها کنید و دانه بعدی را نبافته بگیرید،  7 دانه زیر) پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید.
 
رج 4:
دانه ها را از زیر ببافید و دانه های بافته نشده رج قبل را نبافته بگیرید.
 
رج 5:
دانه ها را از رو ببافید و دانه های بافته نشده رج قبل را نبافته بگیرید.
 
رج 6:
دانه ها را از زیر ببافید و دانه های بافته نشده رج قبل را نبافته بگیرید.
 
رج 7:
با رنگ زمینه همه دانه ها را از زیر ببافید.
 
رج 8: 
6دانه رو ، (1ژته، 1 دانه رو، 8 دانه رو) پرانتز را تکرار کنید تا 4 دانه آخر ، حال 4 دانه رو ببافید.
 
رج 9:
رج های 10- 11- 12- 13: این رج ها را مانند رج های 4- 5- 6 -7 ببافید.
بافت آجر چین را به همین ترتیب ادامه دهید و هر رنگ که عوض می شود دانه های بافته نشده 2 دانه جلوتر می رود.
این بافت را 9 سانتی متر ادامه دهید( 5 رج رنگی) بعد از رج رنگی آخر 1رج رکن ببافید. در رج روی کلاه دانه ها را 8 قسمت تقسیم کنید و در هر رج روی کلاه 1دانه از هر قسمت کم کنید.
رج 1: (10 دانه زیر،  2تا یکی جابجا) پرانتز را 7 بار تکرار کنید.
 
رج 2 و همه رج های پشت:  همه دانه ها از رو بافته شوند.
 
رج 3: 9 دانه زیر، 2 تا یکی جابجا
 
رج 5: 8 دانه زیر، 2 تا یکی جابجا
 
رج 7: 7 دانه زیر، 2 تا یکی جابجا
 
به همین ترتیب بافت را ادامه داده تا 48 دانه باقی بماند و در رج زیر، بقیه دانه ها را 2تا یکی کنید (24 دانه)
رج پشت را ببافید و رج زیر همه دانه ها را 3تا یکی کنید. (8 دانه)
 8 دانه را از رو با هم یکی کنید و سپس درز کلاه را بدوزید.

 

روش بافت شال گردن با طرح آجرچین

برای شروع بافت 160 دانه سر اندازید، سپس 2رج رکن ببافید و مانند بافت آجر چین 9 سانتی متر (5 رج رنگی) ببافید.و در انتها 2 رج رکن بافته و دانه ها را کور کنید.
 

روش بافت مثلث های لبه شال

از لبه های شال دانه بگیرید و 1رج رکن ببافید.

از رج بعد 1 دانه اول را گرفته و 2تا یکی از زیر کنید. دانه ها را بافته و تا انتها این بافت را ادامه دهید تا 2 دانه آخر که با هم 3 تا یکی می شوند.

 

مدل های متنوع کلاه و شال بافتنی

 

عکس کلاه و شال بافتنی حصیری

کلاه و شال بافتنی حصیری
 
عکس کلاه و شال بافتنی مدل لوزی
عکس کلاه و شال بافتنی مدل لوزی
 
عکس کلاه و شال بافتنی مدل حلقه اس
 کلاه و شال بافتنی مدل حلقه ای

 

کلام آخر
آموزش بافت شال و کلاه بافتنی با طرح آجر چین به ساده ترین شکل ممکن آموزش داده شده است. شما می‌توانید در صورتی که سوال یا پیشنهادی دارید با ما از طریق نظرات و پرسش ها مطرح نمایید.
در آخر توصیه می کنیم آموزش های زیر را در ستاره از دست ندهید:

ستاره
Logo